IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Segítségnyújtás krónikus mozgásszervi betegeknek szociális problémáik megoldásában

  • Cikk címe: Segítségnyújtás krónikus mozgásszervi betegeknek szociális problémáik megoldásában
  • Szerzők: Dr. Hunka Aniella, Sallai Julianna Rozália, Dr. Héjj Gábor, Prof. Dr. Poór Gyula
  • Intézmények: Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet Budapest
  • Évfolyam: XIX. évfolyam
  • Lapszám: 2020. / 4
  • Hónap: október-december
  • Oldal: 3-10
  • Terjedelem: 8
  • Rovat: EGÉSZSÉGPOLITIKA
  • Alrovat: EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS

Absztrakt:

A szerzők az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet reumatológiai és rehabilitációs osztályain csontritkulásban, derékfájásban, ízületi gyulladásban és degeneratív ízületi elváltozásban szenvedő, a 2013. január 1. és 2017. december 31. közötti időszakban kezelt beteg anyagát (7997 fő) dolgozták fel, akik közül 2801 fő szorult szociális rehabilitációra. Az adatok betegségcsoportonkénti elemzésénél a betegek demográfiai és lakóhely, ill. szakképzettség szerinti megoszlását, munkaerőpiaci státuszát, és ennek nyomán szociális segítség igénylését szétválasztották:
· hosszú távú definitív segítségnyújtásra,
· időleges segítségnyújtásra, valamint
· tanácsadásra, irányításra. Az önkitöltős, szocioökonómiai felmérőlapon jelzett adatok felméréséhez, elemzéséhez, vizsgálatához Etikai Bizottság engedélyére nem volt szükség, mivel szociális munkatársunk intézményünkben a mindennapi munkáját végezte, a szerzők mindennapi munkájukról számoltak be. Főbb megállapítások: Az 50 éven aluliak száma alacsony volt, a betegek 60,7%-át nők tették ki. A diagnosztikus csoportok közül derékfájásban 2447 fő szenvedett, csontritkulásban 1874 fő, ízületi gyulladásban 1990 fő, degeneratív ízületi elváltozásban 1646 fő szenvedett. A városi népességben a szakképzetlenek száma kisebb, mint a falusi népességen belül. A 2801 betegnek mindössze 35,2%-a volt aktív dolgozó. Hosszú távú definitív segítségnyújtásra szoruló betegek túlnyomó többsége – az összes vizsgált betegségcsoportban – anyagi és megélhetési problémával küzdött, illetve lakókörnyezetük akadálymentesítését, valamint házi jelzőrendszer kiépítésének hiányát jelezték, a parkolási engedély szükségességével párhuzamosan. Időleges segítségnyújtásként pénzbeli támogatás iránti igényt jelzett a betegek túlnyomó többsége. 720 fő ízületi gyulladással kezelt betegünk közül 69 (9%) betegünket az Anonim Alkoholisták közösségébe integráltuk. 676 degeneratív ízületi elváltozással kezelt beteg közül szociális tűzifát 78 betegnél (11,5%), ápolási díj hivatalos kérelem elindítását 39 betegnél (5,7%) láttuk indokoltnak. Tanácsadás, irányításba sorolt ellátási formák közül mindannyian igényt tartottak a mentális foglalkozásra (2801 fő), valamint betegeink túlnyomó többségét betegklubba, életvezetési tanácsadásra és hospice szolgálat által biztosított gyászfeldolgozó terápiás csoportfoglalkozásokra integráltuk.

Angol absztrakt:

Relevant data of 7997 patients with osteoporosis, low back pain, arthritis and other degenerative mus culoskeletal diseases of whom 2801 were in need of social rehabilitation in active and rehabilitation wards of the National Institute of Rheumatology and Physio therapy were processed by the authors between 01.01.2013. and 31.12.2017. For the survey and analysis of the data, the demographic and residential distribution of patients by occupation, their labour market status, their request for social assistance has been separated for:
• long-term defining assistance,
• temporary assistance,
• counselling and guidance. The distribution of disease groups was examined. The permission of the Ethics Committee was not required for the survey, analysis and examination of the data indicated on the self-filled socio-economic survey form, as our social worker performed her daily work in our Institution, the authors reported on their daily work. Main findings: The number of people under 50 was low, with 60.7% of patients being women. Among the diagnostic groups, most of them suffered from low back pain (2447 patients), several had osteoporosis (1874 patients), arthritis (1990 patients), as well as degenerative joint lesions (1646 patients). The proportion of unskilled patients in the urban population is lower than in the rural population. Only 35.2% of the 2801 patients were active workers. In longterm definitive assistance, the vast majority of patients in all the studied disease groups had financial and livelihood problems, and the accessibility of their living environment and – the construction of a home signalling system, in parallel with the parking card. The vast majority of them indicated a need for temporary assistance financial support. Of our 720 patients treated for arthritis, 69 (0.9%) were integrated into the az Anonim Alkoholisták közösségébe. 676 patients were treated for degenerative joint lesions; need for social firewood supply was found by 11.5% (78 patients), while the initiation of a formal application for a care fee was found to be justified for 39 patients (5.7%). Of the counselling and management forms of care, they all had a need for mental occupation (2801 patients), and the vast majority of our patients was integrated into patient clubs, life counselling, and mourning therapy group sessions provided by the hospice service.

Szerző Intézmény
Szerző: Dr. Hunka Aniella Intézmény: Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet Budapest
Szerző: Sallai Julianna Rozália Intézmény: Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet Budapest
Szerző: Dr. Héjj Gábor Intézmény: Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet Budapest
Szerző: Prof. Dr. Poór Gyula Intézmény: Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet

[1] Sallai J, Hunka A, Héjj G, Bálint G, Poór Gy: Csökkent munkaképességű krónikus mozgásszervi betegek reintegrációjának elősegítése, Orvosi Hetilap 2017, 158. évfolyam 17. szám 662-667.
[2] Sallai J, Hunka A, Ratkó I, Nagy Zs, Czimbalmos Á, Héjj G, Bálint G: A mozgásszervi rehabilitációs osztályon kezeltek demográfiai és jövedelmi adatai, életminőségük, segítségre szorulásuk mértéke, IME Az egészségügyi vezetők szaklapja 2010, IX. évfolyam 9. szám.40-47.
[3] Andorka R: Bevezetés a szociológiába; Osiris Kiadó Budapest,2000. 589-591.
[4] 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet