IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Az eEgészség Program 2004 első félévében elért eredményei

  • Cikk címe: Az eEgészség Program 2004 első félévében elért eredményei
  • Szerzők: Moró Ákos
  • Intézmények: ESKI
  • Évfolyam: III. évfolyam
  • Lapszám: 2004. / 10
  • Hónap: január (2005)
  • Oldal: 32-34
  • Terjedelem: 3
  • Rovat: INFOKOMMUNIKÁCIÓ
  • Alrovat: eHEALTH, eEGÉSZSÉG

Absztrakt:

A 2003-ban elindult eEgészség Program a Magyar Információs Társadalom Stratégia (MITS) részeként létrejött egészségügyi és szociális ágazati információs stratégia (MITSESZ) megvalósítása. Ennek megfelelően az eEgészség Program egy összetett, 2003-tól 2006-ig tartó, az egészségügyi ágazatot információ-technológiai eszközökkel és módszerekkel támogató fejlesztési program. A program megvalósításának feladatát és az ehhez szükséges forrásokat az Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézetre (akkor még MEDINFO) bízták. Az ESKI a feladat végrehajtására nyílt pályázatban kiválasztott szakértőkből hozta létre a bonyolításért felelős eEgészség Programirodát (www.e-egeszseg.hu), melynek feladata a pályázatok kiírása, a projektek végrehajtásának irányítása, felügyelete és értékelése, valamint a projektek koherenciájának biztosítása, a tapasztalatok összegzése és hasznosítása.

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Dr. Varga Imre
Egészségfejlesztés és ellátórendszer Dr. Misz Irén Írisz
A méhnyakrák népegészségügyi célú szűrésének előzetes finanaszírozói értékelése Dr. Dózsa Csaba, Prof. Dr. Boncz Imre
Járóbeteg ellátási standardok (JES) bevezetése, helyük a magyar ellátórendszer fejlesztésében Dr. Uhrik Tibor
Járóbeteget ellátó laboratóriumok működtetésének üzemgazdasági szempontjai Dr. Herczeg Tamás
A colitis ulcerosa és a Crohn-betegség multidiszciplináris megközelítése Prof. Dr. Banai János
A kapszulás enteroszkópia helyeaz emésztőszervi diagnosztikában Prof. Dr. Banai János
Amit a candidiasisról tudni kell Dr. Prinz Gyula
A thrombosis hajlam fokozódása és az antifoszfolipid szindróma Prof. Dr. Gadó Klára, Prof. Dr. Domján Gyula
Góckérdés immunológiai aspektusai Prof. Dr. Gadó Klára, Prof. Dr. Domján Gyula
Az eEgészség Program 2004 első félévében elért eredményei Moró Ákos
Szakdolgozói Kamara szerveződése, helye és működése a magyar egészségügy szervezetében Dr. Balogh Zoltán
Megváltozott szakdolgozói feladatkörök az egynapos sebészeti ellátásban Dr. Varga Imre
Technikai előírások, feltételek és jogi kötelezettségégek a sürgősségi ellátásban Dr. Gőbl Gábor
Hivatás és küldetés az ápolásban Dr. Egri László
Betegjogok érvényesülése az egészségügyi ellátás során Dr. Kismarton Judit
Képzés, továbbképzés és szinten tartás - Jelen és jövő Vízvári László
Kormányprogram a következő másfél esztendőre - Interjú Dr. Kapócs Gáborral Nagy András László

Szerző Intézmény
Szerző: Moró Ákos Intézmény: ESKI
INFOKOMMUNIKÁCIÓ eEGÉSZSÉGÜGY MEDICINA 2000 VI. JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI KONFERENCIA Az eEgészség Program 2004 első félévében elért eredményei Moro Ákos, ESKI A 2003-ban elindult eEgészség Program a Magyar Információs Társadalom Stratégia (MITS) részeként létrejött egészségügyi és szociális ágazati információs stratégia (MITSESZ) megvalósítása. Ennek megfelelően az eEgészség Program egy összetett, 2003-tól 2006-ig tartó, az egészségügyi ágazatot információ-technológiai eszközökkel és módszerekkel támogató fejlesztési program. A program megvalósításának feladatát és az ehhez szükséges forrásokat az Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézetre (akkor még MEDINFO) bízták. Az ESKI a feladat végrehajtására nyílt pályázatban kiválasztott szakértőkből hozta létre a bonyolításért felelős eEgészség Programirodát (www.e-egeszseg.hu), melynek feladata a pályázatok kiírása, a projektek végrehajtásának irányítása, felügyelete és értékelése, valamint a projektek koherenciájának biztosítása, a tapasztalatok összegzése és hasznosítása. A 2004 ELSÔ FÉLÉVÉIG VÉGZETT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK Az eEgészség program megvalósítása 2003-ban az alábbi területeken kezdődött el, és vezetett eredményekhez. 1. ábra eEgészség Programiroda honlapja lap-, eKonzílium-, eLelet-, eRecept-, eFin, melyek közzététele az MSZT – ESZCSM szerződés szerint 2004. novemberében megtörtént. A teljes részletességű szabványok (hivatalosan: szabvány-tervezetek) megismertetését, elektronikus publikációját szolgáló szakmai segédanyagok (XSD, html állományok) is elkészültek. MITSESZ stratégia karbantartása A Magyar Információs Társadalom Stratégia Egészségügyi és Szociális (MITSESZ) ágazati koncepciójának karbantartása a 2003-ban miniszteri, majd kormányszinten is elfogadott stratégiának 2004 első felében elkészült az angol nyelvű részletes ismertetője, lefolytattuk az IHM-mel a szükséges konzultációkat és ismételten vittük – visszük az időközben újjáalakult illetékes Szakmai Kollégium elé a stratégia további mélyítését. Átadásra került a stratégia munkaanyagait tartalmazó kereshető weboldal együttes. Emellett felvettük a szakmai kapcsolatokat számos uniós eHealth szervezettel, munkabizottsággal és szakértőink részt vettek ezek tanácskozásain, melyekről szóló szakmai anyagokat eljuttattuk a megfelelő hazai szakmai partnerekhez. A beszámolók megjelentek az eEgészség Programiroda honlapján (1. ábra). Az eEgészség szabványok közös adatmodelljének, valamint a program elektronikus üzenet szabványainak elkészítése A kitűzött határidőre elkészültek az eEgészség program elektronikus dokumentum és üzenet szabványai az eKór- 32 IME III. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2005. JANUÁR eEgészség szabványok tartalmára vonatkozó fogalomtárak (ontológia) közös adatmodelljének elkészítése, feltöltése mintatartalommal A szabványokhoz hasonlóan a közös adatmodellek és rendezett fogalomtárak (az eAdat; ePaciens, eBeavatkozások és az eEszközök) területen is elkészültek azok a minta-fogalomtárak, melyek ún. ontológiába szervezettsége a fogalmi kapcsolatok ábrázolása lehetőségét teremtették meg. Szokásosan egy kódrendszer (pl. BNO) fogalmai között csak a hierarchiában elfoglalt helye alapján lehet tájékozódni, míg ha ezek a kódrendszerek ún. ontológiába szervezettek, belső kapcsolataik, egymáshoz való viszonyuk is ábrázolható. A kialakított eszköztár (Protege, OWL) lehetővé teszi a kódtörzs évtized óta halasztódó rendbetételét, és azt követően a gyors, és garantáltan konzisztens módosítás, bővítés eszközéül szolgál. Digitális aláírás Megtörtént a digitális aláírás potenciális alkalmazóinak és az alkalmazások körének, valamint az alkalmazásához szükséges szolgáltatások kialakításának optimális módjának meghatározása az egészségügyben. Az egészségügyben való alkalmazhatóságát lehetővé tevő módosítandó jog- INFOKOMMUNIKÁCIÓ eEGÉSZSÉGÜGY szabályokat összegyűjtöttük, és a módosítási javaslatok határidőre elkészültek. Rendelkezésre áll mindaz az ismeret, mely az ágazati szabályozásban megteendő lépéseket definiálja. MEDICINA 2000 VI. JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI KONFERENCIA nek segítségével lebonyolítottuk az első pályázati kört is (euinfkf.ne.hu). Ennek eredményeként két intézetben kontrolling rendszer, két (országos) intézetben pedig transzplantációs adatbázis implementálása történik meg, még az idén (3. ábra). Közhiteles nyilvántartások felmérése E területen is sikerült befejezni a létező közhiteles nyilvántartások és a jogi környezet felmérését. A jelen helyzet jellemzője az egységesség, „egyenszilárdság” teljes hiánya. A nyilvántartások közhitelességének kritériumrendszere is tisztázatlan, az elvégzett feltáró munka ennek tisztázására is tesz javaslatot. 2004. augusztusában lezáródott a létező nyilvántartások felmérése és folyamatban van a létező közhiteles nyilvántartások elektronikus hozzáférése megvalósíthatósági tervének véglegesítése. Dr. Info – telefonos és internetes tanácsadó rendszer Az egészségügyi és szociális telefonos és internetes tanácsadó rendszer előkészítése az eredetileg kitűzött célt meghaladva, már el is indult. A 06 40374 636 számon hívható és a www.drinfo.eszcsm.hu weboldalon (2. ábra) elérhető szolgáltatás naponta 6-22 óra között információt ad az intézményi elérhetőségekről, a gyógyszerekről (pl. gyógyszerkölcsönhatásról), az egészségügyi közérdekű hívószámokról. Jelenleg folyik a betegirányítást támogató II. fázis előkészítése. Május vége óta a weboldalt több mint 97 ezren látogatták meg, és összesen 4 900 ezer oldalt néztek meg, azaz a használat jól bizonyítható. A hívásközpont több mint ötezer hívást kapott, melyek többségét – részletes statisztikával alátámasztva – megelégedéssel válaszoltak meg a diszpécserek. Az „Egészségügyi Informatikai K+F eredmények hasznosítása” projekt megvalósítása Hasonlóan a Dr. Infohoz, itt is meghaladva az eredeti elképzelést, már jelenleg működik a K+F projektek eredményeinek felhasználókkal történő összehozását lehetővé tevő internet alapú, transzparens pályázati rendszer, mely- 3. ábra „Egészségügyi Informatikai K+F eredmények hasznosítása“ honlap Az ágazati portál előkészítése Az ágazati portál előkészítése, elektronikus tartalmak létrehozása területén számos feladat zárult le. Elkészült az eEgészség program „Fogyatékkal élők portálja” részletes szakmai és megjelenési terve, az üzemeltetésére vonatkozó ajánlás. Ugyancsak elkészültek a közvetlenül az ESKI számára munkaeszközül szolgáló egészségügyi közgazdasági-, egészségpolitikai-, egészségügy humánpolitikai adatbázisok, melyek tartalma az ágazati portálra is felkerül majd. Működik az egészségügyi intézmény számára a Clinical Evidence bizonyítékokon alapuló orvoslást támogató nemzetközi tudásbázishoz való internetes hozzáférés, ami az agazat.eszcsm.hu/eszcsm/agazati.main.page oldalon férhető hozzá. A cél az orvosi gyakorlathoz legközelebb álló, legismertebb tényeken alapuló orvoslást támogató adatbázisnak, a „Clinical Evidence” információinak a hozzáférhetővé tétele az EBM alkalmazási kultúra terjedésének segítése céljából. Az ágazati portálon már működik az a felület, melyen keresztül több mint 120 egészségügyi intézmény használja a Clinical Evidence nemzetközi tudásbázist (internetes hozzáférést). Megtörtént a kapcsolódó tudásbázis oktatása és folyamatban van az egészségügyi közintézmények számára, a BMJ Publishing zsebkönyv magyar változatának kiadása is. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 2. ábra Dr. Info honlap főoldala Az alábbiakban néhány várható eredményt emelünk ki a szerteágazó tevékenységből: IME III. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2005. JANUÁR 33 INFOKOMMUNIKÁCIÓ eEGÉSZSÉGÜGY • A létező közhiteles nyilvántartások elektronikus elérhetősége és az elektronikus aláírás lehetőségének megteremtése az egészségügyben jelentős előrelépést jelent, hiszen – együtt a fentiekben említett szabványokkal – lehetővé teszi a dokumentumok elektronikus cseréjét. Elkészültek az eEgészség program elektronikus dokumentum és üzenet szabványai. Először van lehetőség szabványos betegadat-cserére késztetni az egészségügyi információrendszer fejlesztőket, felhasználókat. A feladat feltétele volt a HEFOP 4.4 intézkedés intézményközi információrendszer fejlesztési tender kiírásának is. Az eKórlap, eKonzilium, eLelet mellett olyan eFinanszírozási és eRecept szabvány készítését is befejeztük mely megfelelő jogszabályi hátérrel kiszolgálni képes területi ellátásszervezőt, illetve elektronikus receptírást is. • Az Ágazati Portál elindulása – amellett, hogy közcélú információt szolgáltat majd a lakosság számára – helyet biztosít orvosi, szolgáltatói oldalaknak (bizonyítékalapú orvoslás, pályázatok, jogszabályok, aktualitások, konferenciák, képzések, távoktatás), valamint döntéshozói oldalaknak is. Az összetett, rendezett eEgészség fogalomtár (ontológia) adatszerkezet készítése, feltöltése mintatartalommal eAdat; ePaciens, eBeavatkozások, eEszközök területen is elkészültek azok a minta-fogalomtárak, melyek ún. ontológiába szervezettsége a fogalmi kapcsolatok ábrázolása lehetőségét teremtették meg. • Elkészült a digitális aláírás bevezetésének előkészítése, a potenciális alkalmazóinak és az alkalmazások körének, illetve a szükséges szolgáltatások módjának meghatározása az egészségügyben. Megtörtént az alkalmazhatóságát lehetővé tevő módosítandó jogszabályok összegyűjtése és módosítási javaslatok készítése. Így rendelkezésre áll mindaz az ismeret – beleértve a kodifikációs szövegjavaslatot – mely az ágazati szabályozásban megteendő lépéseket definiálja, a létező elektronikus aláírás illetve hitelesítés szolgáltatás termékek értékelését és javaslatot a megfelelő szolgáltatás kiválasztására. • Működik és széles körben használják az eEgészség Program weboldalt. A Strukturális Alapok Programiroda weboldala és a Minisztérium weboldala is az ágazati portál meglévő eszközrendszerét használja. • Elkészült az eEgészség program „Fogyatékkal élők portálja” részletes szakmai és megjelenési terve, az üzemeltetésére vonatkozó ajánlás, a tartalmak karbantartásának módja. Az elkészült anyag valószínűleg az esélyegyenlőségi miniszter hatáskörében hasznosul. • Az eEgészség program megvalósulásával olyan elektronikus dokumentum- és üzenet-szabványok, illetve fogalomtárak jönnek létre, amelyek lehetővé teszik a problémamentes kommunikációt az intézmények között, ezáltal a munkavégzés hatékonyabbá válik, a feladatokra fordított idő lerövidül. • • • MEDICINA 2000 VI. JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI KONFERENCIA Új lehetőségeket teremt a bizonyítékon alapuló orvoslás eszköztár elérhetősége. A tudásbázis folyamatosan elérhető lesz az ágazati Portálon keresztül, valamint egy CD-ROM-mal kiegészülő zsebkönyv formájában. Az informatikai infrastruktúra fejlesztés költségeit az ágazat forrásfelhasználása fényében lehet megítélni. Erre egy jó mutató az a megközelítőleg 1300 milliárd Ft, mely az egészségügy közfinanszírozott kiadásainak mértéke. A kórházi szféra nagyjából 300 milliárdjáról vannak informatikai felméréseink, ott mintegy 0,6-0,8%-ot, azaz 1,8 – 2 milliárd Ft-t költenek évente informatikára. Nem túlzás az egészségügy egészében 8-10 milliárdra becsülni ezt az összeget. Nemzetközi tapasztalatok szerint ennek kétszerese szokott elegendő lenni a hatékonyabb ellátó rendszer informatikai igényének kiszolgálására. Az alábbi fejlesztések egy ilyen, a mainál jóval hatékonyabb információkezelés, feldolgozás „meta-infrastruktúráját” (a gyógyítás minőségének egységesítését stb. illetve társadalombiztosítási finanszírozás és ellenőrzés lehetőségének, eszközeinek javítása) teremtik meg az alábbi fejlesztésekkel: A SZERZÔ BEMUTATÁSA Moro Ákos – képzettsége: közgazda, egészségügyi szakközgazdász és egészségügyi informatikus. 1992-ig az Országos Mentőszolgálatnál dolgozott, különböző munkakörökben, utoljára, mint ügyvezető igazgató. 1992 és 1996 között a Népjóléti, majd később Egészségügyi Minisztérium főosztályvezetőjeként a Világbanki Programirodát ve- 34 IME III. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2005. JANUÁR zette. 1996 és 1999 között a közigazgatási államtitkár szakmai főtanácsadójaként az ágazat informatikai fejlesztéseit koordinálta. 1999 és 2003 között ismét az Országos Mentőszolgálatnál dolgozott, mint gazdasági főigazgató helyettes. 2003. évben főosztályvezetőhelyettesként az Egészségügyi Minisztériumban ágazati informatikával folglalkozott, majd 2003. év végétől az eEgészség Program vezető koordinátoraként az Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézetben dolgozik.