IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Járóbeteget ellátó laboratóriumok működtetésének üzemgazdasági szempontjai

  • Cikk címe: Járóbeteget ellátó laboratóriumok működtetésének üzemgazdasági szempontjai
  • Szerzők: Dr. Herczeg Tamás
  • Intézmények: Szakorvosi Rendelôintézet Diagnosztikai Laboratórium Pilisvörösvár
  • Évfolyam: III. évfolyam
  • Lapszám: 2004. / 10
  • Hónap: január (2005)
  • Oldal: 16-18
  • Terjedelem: 3
  • Rovat: MENEDZSMENT
  • Alrovat: MENEDZSMENT LABORDIAGNOSZTIKA

Absztrakt:

A járóbeteg ellátás szervezésében a kilencvenes években elkezdődött, napjainkban is zajló változások új helyzet elé állították a laboratóriumokat. Az önállóság (néha kényszerű) vállalása mellett olyan elvárásoknak kellett és kell megfelelni, mint a gyors páciens kiszolgálás, megbízható és gyors eredményszolgáltatás, gazdaságos működés. A jelen írás ez utóbbi területtel, a működtetés üzemgazdasági pénzügyi feltételeivel kíván foglalkozni.

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Dr. Varga Imre
Egészségfejlesztés és ellátórendszer Dr. Misz Irén Írisz
A méhnyakrák népegészségügyi célú szűrésének előzetes finanaszírozói értékelése Dr. Dózsa Csaba, Prof. Dr. Boncz Imre
Járóbeteg ellátási standardok (JES) bevezetése, helyük a magyar ellátórendszer fejlesztésében Dr. Uhrik Tibor
Járóbeteget ellátó laboratóriumok működtetésének üzemgazdasági szempontjai Dr. Herczeg Tamás
A colitis ulcerosa és a Crohn-betegség multidiszciplináris megközelítése Prof. Dr. Banai János
A kapszulás enteroszkópia helyeaz emésztőszervi diagnosztikában Prof. Dr. Banai János
Amit a candidiasisról tudni kell Dr. Prinz Gyula
A thrombosis hajlam fokozódása és az antifoszfolipid szindróma Prof. Dr. Gadó Klára, Prof. Dr. Domján Gyula
Góckérdés immunológiai aspektusai Prof. Dr. Gadó Klára, Prof. Dr. Domján Gyula
Az eEgészség Program 2004 első félévében elért eredményei Moró Ákos
Szakdolgozói Kamara szerveződése, helye és működése a magyar egészségügy szervezetében Dr. Balogh Zoltán
Megváltozott szakdolgozói feladatkörök az egynapos sebészeti ellátásban Dr. Varga Imre
Technikai előírások, feltételek és jogi kötelezettségégek a sürgősségi ellátásban Dr. Gőbl Gábor
Hivatás és küldetés az ápolásban Dr. Egri László
Betegjogok érvényesülése az egészségügyi ellátás során Dr. Kismarton Judit
Képzés, továbbképzés és szinten tartás - Jelen és jövő Vízvári László
Kormányprogram a következő másfél esztendőre - Interjú Dr. Kapócs Gáborral Nagy András László

Szerző Intézmény
Szerző: Dr. Herczeg Tamás Intézmény: Szakorvosi Rendelôintézet Diagnosztikai Laboratórium Pilisvörösvár

[1] 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet „Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges minimumfeltételekről”. Magyar Közlöny, 2003/120. sz. 8902-8904. old.
[2] 15/2004. (III.8.) ESZCSM rendelet „Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet módosítása”. Magyar Közlöny, 2004/26. sz. 2276. old.

MENEDZSMENT LABORDIAGNOSZTIKA MEDICINA 2000 VI. JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI KONFERENCIA Járóbeteget ellátó laboratóriumok működtetésének üzemgazdasági szempontjai Dr. Herczeg Tamás, Szakorvosi Rendelőintézet Diagnosztikai Laboratórium, Pilisvörösvár A járóbeteg ellátás szervezésében a kilencvenes években elkezdődött, napjainkban is zajló változások új helyzet elé állították a laboratóriumokat. Az önállóság (néha kényszerű) vállalása mellett olyan elvárásoknak kellett és kell megfelelni, mint a gyors páciens kiszolgálás, megbízható és gyors eredményszolgáltatás, gazdaságos működés. A jelen írás ez utóbbi területtel, a működtetés üzemgazdasági pénzügyi feltételeivel kíván foglalkozni. Vizsgálati költségek: • Preanalitikai költségek (mintavételi tartály, kérőlap, címkék, higiénés szerek stb.). • Analitikai költségek (reagensek, küvetták, pipettahegyek, eszközök stb.). • Postanalitikai költségek (kommunális hulladék, veszélyes hulladék, leletpapír stb.). Műszer működtetési költségek, szerviz: • karbantartási szerződések, • eseti javítási díj, • alkatrészek. BEVEZETÉS A laboratóriumok működését – más szakterülethez hasonlóan – alapvetően a minimumkövetelményekről alkotott rendelet szabályozza [1, 2]. A rendelet szerint a járóbeteg ellátást folytató laboratóriumok két kategóriába, J0 és J1-be sorolhatók. A J0 kategóriájú laboratóriumok vizsgálatszáma nem éri el az évi százezret, és bizonyos kislaboros tevékenység végzése mellett gyakorlatilag mintavevő helyként szolgálnak. Az összes többi járóbeteg-ellátásban résztvevő laboratórium a J1 kategóriába sorolandó. A cikk célja a költséghatékonysági szempontok vizsgálata ezen laborok körében. A LABORATÓRIUMOK MÛKÖDÉSÉNEK KÖLTSÉGEI A laboratóriumok működtetőinek az alábbi költségekkel kell számolni: Bérköltségek: • garantált illetmény, • munkahelyi pótlék, • TB-járulék, • munkaadói járulék, • egészségügyi hozzájárulás. Rezsiköltségek: • elektromos áram, • víz- és csatorna díj, • fűtés, • mosatás, • takarítás (saját vagy külső alkalmazásban), • informatika, telefon, fax. (Önálló laboratóriumi telefon- és faxvonal minimumkövetelmény!) 16 IME III. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2005. JANUÁR Fejlesztések: • Új, korszerűbb vizsgálat bevezetése. • Meglévő vizsgálat, új technológia bevezetése. • Meglévő műszer cseréje új műszerre. Minőségbiztosítás • Külső minőségbiztosítás: körkísérletek + reagensek. • Belső minőségbiztosítás: standardok, kontrollok + reagensek. • Adminisztráció: kontrollkártyák, postaköltség stb. A különböző laboratóriumok egységes minőségbiztosítása érdekében minden laboratóriumnak rendelkeznie kell minőségügyi könyvvel, és részt kell vennie külső minőségellenőrzésben [1]. A laboratóriumok munkáját, az eredmények megbízhatóságát a szakmai felügyelet auditálások révén rendszeresen ellenőrzi. A MÛKÖDÉS FENNTARTHATÓSÁGA A KÖLTSÉGÖSSZETÉTEL ALAPJÁN A fentiek alapján a laboratóriumok átlagos állandó költsége megbecsülhető. Ez – 2004. első félévében számított árakon – egy J0 kategóriájú laboratórium esetében kb. 15 000 Ft/nap, míg egy J1-nél minimum 60 000 Ft/napnak adódott. Ezt az összeget a kapott OEP-finanszírozás és a vizsgálati költségek közötti különbségből kell fedezni. A LABORATÓRIUMI BEVÉTELEK BECSLÉSE Az önkormányzati tulajdonban lévő, járóbeteg ellátást végző intézmények működéshez szükséges bevételét gyakorlatilag az OEP-finanszírozás jelenti. A laboratóriumokra eső hányad számítása az alábbi képlet segítségével végezhető el: MENEDZSMENT LABORDIAGNOSZTIKA MEDICINA 2000 VI. JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI KONFERENCIA n Térítési hányad = FP S (NPi x VNi) i=1 ahol FP: az adott hónapra érvényes forint/német pont értéke, NPi: az i-edik vizsgálat német pont értéke, VNi: az i-edik vizsgálat darabszáma. A bevételek becslését az FP paraméter bizonytalansága nehezíti. A forint/német pont érték ugyanis a laboratóriumi kassza zártsága miatt hónapról-hónapra változik. Ráadásul a negyedéves utólagos kifizetés miatt csak a munka elvégzése után, a reagens-számlák kifizetése után ismerhető meg. Az FP átlagértéke 2004. első nyolc hónapjában 0,76 Ft/német pont volt, így a következőkben számításainkban ezt az értéket használjuk. A bevétel erősen függ a laboratórium tevékenységi körétől is, amelyet alapvetően meghatároz az intézmény helyzete, struktúrája, ellátási kötelezettsége. A kisebb intézmények, amelyekben nem éri meg önálló laboratóriumot működtetni, csak mintavételt és úgynevezett kislaboros tevékenységet tudnak az OEP felé elszámolni. Figyelembe véve a mintavételek és az egyes kislaboros vizsgálatok páciensekre vonatkoztatott gyakoriságát, valamint a különböző meghatározásokon realizálható fedezetet, azt tapasztaltuk, hogy a J0 kategóriájú laboratóriumok napi betegforgalma a legoptimálisabb esetben is legkevesebb 300 fő kell, hogy legyen az üzemgazdasági 0 pont eléréséhez. Vizsgálat megnevezése Vérvétel Általános vizeletvizsgálat, üledék nélkül Vérkép, automatával III. Vizelet üledék vizsgálata Glukóz meghatározása Aszpartát-amino-transzferáz (ASAT, GOT) Alanin-amino-transzferáz (ALAT, SGTP) Összes bilirubin meghatározása szérumban Vvt süllyedés meghatározása Trigliceridek meghatározása Konjugált bilirubin meghatározása Karbamid meghatározása szérumban Kreatinin meghatározása szérumban, Jaffé Gamma-glutamil-transzferáz meghatározása Összkoleszterin meghatározása Húgysav meghatározása Kálium meghatározása szérumban Nátrium meghatározása szérumban Prothrombin meghatározása Vas meghatározása Totál transzferrin meghatározása Alkalikus foszfatáz meghatározása Páciens/vizsgálat 0,5 1,8 1,8 1,9 1,9 2,1 2,1 2,3 2,3 2,6 2,8 2,8 2,9 3,0 3,2 3,3 3,4 3,4 3,5 4,7 5,6 6,3 Pontérték 52 89 89 64 26 45 45 45 22 75 63 54 36 54 45 54 63 63 266 71 447 36 1. ábra Példa a leggyakoribb laboratóriumi vizsgálatokra a Pilisvörösvári Szakorvosi Rendelőintézet járóbeteg-ellátást végző, J1 kategóriájú laboratóriumából Vizsgálat megnevezése Összes kalcium meghatározása Ferritin meghatározása Thyreoida-Stimuláló Hormon Supersensitiv T4 szabad frakció meghatározása Összfehérje meghatározása szérumban C-reaktív fehérje (CRP) kvantitatív meghat. Alfa-amiláz meghatározása szérumban Progeszteron meghatározása Prolaktin meghatározása Follikulus Stimuláló Hormon (FSH) meghat. Luteinizáló Hormon (LH) meghatározása Tejsav dehidrogenáz (LDH) meghatározása Anti-streptolizin O titer szemikvantitatív Magnézium meghatározása Helicobacter AT meghatározása Rheuma faktor szemikvantitatív meghat. Glukóz mennyiségi meghatározása vizeletbŒl HaemoglobinA1c meghatározása Terhességi próba immunológiai módszerrel MinŒségi vérkép festése és kiértékelése Hüvelyváladék vizsgálata festett kenetben Rapid plasma reagin (RPR) vizsgálat Széklet vér kimutatása LE-sejt kimutatás Reticulocyta számlálás Albumin meghatározása immun módszerrel Totál tesztoszteron meghatározása Kreatin-kináz (CK) meghatározása Széklet parazitológiai vizsgálata, natív preparátumban Széklet emésztettség mikroszkópos vizsgálata Alfa-amiláz meghatározása vizeletben Széklet vér kimutatása immunkémiai módszer Páciens/vizsgálat 10,7 10,9 11,0 11,1 12,0 12,4 13,5 17,2 17,3 17,4 17,5 18,2 18,3 21,3 32,1 34,4 36,6 38,9 41,9 49,7 68,8 70,5 87,2 164,6 185,7 285,7 313,3 371,4 448,3 530,6 1181,8 2000,0 Pontérték 71 1786 911 1367 36 420 179 982 938 893 982 45 313 71 1340 89 26 108 179 49 71 89 71 205 71 473 893 116 268 45 179 715 2. ábra Példa a ritkább laboratóriumi vizsgálatokra a Pilisvörösvári Szakorvosi Rendelőintézet járóbeteg-ellátást végző, J1 kategóriájú laboratóriumából. (Kiemelve a magasabb pontértékű vizsgálatok.) Nem sokkal jobb a helyzet a J1 laboratóriumoknál sem abban az esetben, ha csak úgynevezett rutin vizsgálatot végeznek. (1. ábra.) Mivel a rutin vizsgálatokhoz tartozó pont értékek (esetenként irreálisan) alacsonyak, az állandó költségek fedezetére legkevesebb 250 páciens/napos forgalom szükséges. Javít a helyzeten, ha a laboratórium speciális igényeket kielégítő, nagyobb fedezettel bíró vizsgálatokat is végez. (2. ábra.) Ekkor a minimumra számított állandó költségek fedezésére 100 fő/napnál alacsonyabb betegforgalom is elegendő! (3. ábra). 3. ábra J1 típusú laboratórium jövedelmezősége a napi páciensszám függvényében IME III. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2005. JANUÁR 17 MENEDZSMENT LABORDIAGNOSZTIKA MEDICINA 2000 VI. JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI KONFERENCIA KÖVETKEZTETÉSEK • • A laboratóriumi költségek nagyon összetettek, ezért becslésük nehéz. A járóbeteg ellátásban – a jelenlegi zártkasszás finanszírozás mellett – egy laboratórium éves betegforgalmának kb. ötvenezer főt kell elérnie ahhoz, hogy gazdaságosan működhessen. A speciális szakrendelések • – pl. pajzsmirigy-, menopausa ambulancia, oszteoporózis centrum – működtetése csökkentheti ezt a számot. A laboratórium gazdaságossága erősen függ az adott intézmény szerkezetétől, adottságaitól, vezetésétől. A szakmai koncepcióknak – a viszonylag nagy befektetési költségek miatt – alaposan átgondoltaknak, hosszú távúnak kell lenniük. IRODALOMJEGYZÉK [1] 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet „Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges minimumfeltételekről”. Magyar Közlöny, 2003/120. sz. 8902-8904. old. [2] 15/2004. (III.8.) ESZCSM rendelet „Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet módosítása”. Magyar Közlöny, 2004/26. sz. 2276. old. A SZERZÔ BEMUTATÁSA a Budapest XVIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat, 1997től a Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Kht. diagnosztikai laboratóriumának dolgozója, 1986-tól laboratórium-vezető. Fő érdeklődési területe: molekuláris biológia, műszeres analízis, laboratóriumi informatika. Jelentősebb tanulmányutak: „Democritus” Atomic Research Center, Athén; Karolinska Institute, Stockholm, Johns Hopkins University, Baltimore. Dr. Herczeg Tamás 1976-ban végzett a Szegedi József Attila Tudományegyetem biofizikus szakirányú biológus szakán. 1976-tól 1982-ig az Egyetem Biofizikai Tanszékén dolgozott tanársegédként, majd adjunktusként. 1978ban szerzett doktori fokozatot. 1982-től a Mátrai Állami Gyógyintézet, 1993-tól III. Egészségügyi Infokommunikációs Konferencia Hotel Stadion Budapest 2005. április 6-7. 18 IME III. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2005. JANUÁR