IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

A Semmelweis Egyetem a változások tükrében

  • Cikk címe: A Semmelweis Egyetem a változások tükrében
  • Szerzők: Dr. Stubnya Gusztáv
  • Intézmények: IME Szerkesztőség
  • Évfolyam: VII. évfolyam
  • Lapszám: 2008. / 3
  • Hónap: április
  • Oldal: 14-17
  • Terjedelem: 4
  • Rovat: MENEDZSMENT
  • Alrovat: KÓRHÁZMENEDZSMENT

Absztrakt:

A cikk célja az, hogy bemutassa Magyarország legnagyobb orvostudományi egyetemének a struktúraátalakítást követő helyzetét. Az Olvasó megismerheti azokat a mindennapi, a betegellátásban és annak finanszírozásában jelentkező problémákat, amelyekkel szakmai egyeztetés hiányában meghozott döntések eredményeképpen nap mint nap szembe kell néznie a nagy hírű intézménynek. Megismerkedhetünk azokkal a szakmai megoldásokkal, amelyek a kiutat jelenthetik e kilátástalannak tűnő helyzetből.

Angol absztrakt:

Semmelweis University after the changes. The aim of our article is to give an insight into the functioning of the biggest medical university in Hungary, following the structural transformations. We present the problems in medical attendance and financing, the institution must face every day due to several decisions made without real professional conciliation. The article gives an outline of professional solutions that might give the chance to get out from the present desperate situation.

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Dr. Battyáni István
Költségkontroll mechanizmusok az uniós gyógyszerellátásban Dr. Gaálné Knippel Barbara
Milyenek is a kórházaink? Indikátorrendszer 2008 Nagy András László
A Semmelweis Egyetem a változások tükrében Dr. Stubnya Gusztáv
Álom, álom, édes álom... Még egyszer a Közép-Dunántúli Egynapos Sebészeti és Rehabilitációs Centrumról Nagy András László
A pénzügyi-számviteli rendszereből nyert indikátorok szerepe az intézmények értékelésében Dencsi József, Varró József
A feltáró súlyszámtömb elemzés alkalmazása a gyógyszer-költségsúlyok és a mért, közvetlen gyógyszerköltségek összehasonlító vizsgálatában Dr. Papp László, Kis Szölgyémi Mónika, Dr. Polyvás György, Kéménczy Antal, Dr. Higyisán Ilona
Krónikus bőrsebek korszerű kezelésének szakmai irányelve Prof. Dr. Daróczy Judit
A három- és négydimenziós ultrahang-diagnosztika a szülészetben Dr. Arany Antal, Dr. Vízer Miklós
EOS a klinikai gyakorlatban(Ultra alacsony dózisú, teljes test digitális röntgenfelvétel technikája, jelentősége, klinikai indikációja, információ tartalma) Dr. Lévai Andrea, Dr. Illés Tamás, Dr. Járay Ákos, Dr. Somoskeöy Szabolcs, Dr. Csete Mónika, Dr. Battyáni István
Telemedicina- korszerű gyógyítás vagy technikai útvesztő Fekete Judit, Domján Péter, Fekete Tibor
Hogyan segíthet a Projekt és a Portfolió Menedzsment a projektvezetésben? Fehér András
A cukorbetegség: közügy Dr. Winkler Gábor, a Magyar Diabetes Társaság elnökea diabetológia jelenlegi helyzetérôl Boromisza Piroska

Szerző Intézmény
Szerző: Dr. Stubnya Gusztáv Intézmény: IME Szerkesztőség
MENEDZSMENT KÓRHÁZMENEDZSMENT A Semmelweis Egyetem a változások tükrében Dr. Stubnya Gusztáv, Semmelweis Egyetem A cikk célja az, hogy bemutassa Magyarország legnagyobb orvostudományi egyetemének a struktúraátalakítást követő helyzetét. Az Olvasó megismerheti azokat a mindennapi, a betegellátásban és annak finanszírozásában jelentkező problémákat, amelyekkel szakmai egyeztetés hiányában meghozott döntések eredményeképpen nap mint nap szembe kell néznie a nagy hírű intézménynek. Megismerkedhetünk azokkal a szakmai megoldásokkal, amelyek a kiutat jelenthetik e kilátástalannak tűnő helyzetből. Semmelweis University after the changes. The aim of our article is to give an insight into the functioning of the biggest medical university in Hungary, following the structural transformations. We present the problems in medical attendance and financing, the institution must face every day due to several decisions made without real professional conciliation. The article gives an outline of professional solutions that might give the chance to get out from the present desperate situation. A XXI. században a Semmelweis Egyetem mind Magyarországon, mind pedig a fővárosban piacvezető az egészségügyi ellátás, az orvosi és egészségtudományi képzés, a kutatás és klinikai innováció területén, és hasonló vezető szerepet tölt be Közép-Európa orvostudományi piacán is. Az Egyetem a magasan képzett emberi erőforrások és az általuk használt modern technológia révén közép-európai tudásközpont az orvos-, és egészségtudományok, valamint az egészségügyi menedzsment területén is, mindemellett pedig aktívan hozzájárul a régóta negatív népegészségügyi trendek radikális megfordításához. Egyetemünk Magyarország legnagyobb orvosi egyeteme, ahol 11.143 (ebből külföldi 1770) hallgató képzése folyik, 3 nyelven, 1170 oktató közreműködésével; doktori képzésben további 406 hallgató vesz részt. A Semmelweis Egyetem diplomáját nemcsak hazánkban, hanem Európában bárhol, sőt Európán kívül is, külön vizsga letétele nélkül elfogadják. Az Egyetem azonban nemcsak az oktatás, hanem a betegellátás területén is kiemelkedő jelentőséggel bír. Éves szinten mintegy 1 700 000 beteget látnak el klinikáink, ez járóbeteg szakellátásban mintegy 130 000 fő/hó orvos-beteg találkozást, fekvőbeteg ellátásban pedig havi 10 000 ellátott esetet jelent. A magyarországi aktív fekvőbeteg szakellátásra szerződött ágyak 3%-a, a fővárosiak 13%-a tartozik az Egyetemhez. Mindezen számok ismertetésére azért van szükség, hogy mindenki előtt világossá váljon, mit veszélyeztet egy 14 IME VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. ÁPRILIS átgondolatlan, szakmailag nem megalapozott, és az érintettekkel nem egyeztetett struktúraváltás. Mindemellett le kell szögeznünk, hogy az egészségügyi szakma nem reformellenes, változtatásokra szükség van. De nem mindegy, mit, hogyan, és milyen áron próbálunk keresztülvinni, egy egész szakmával szemben. Évtizedek, sőt évszázadok óta fennálló rendszereket nem lehet egyik pillanatról a másikra gyökeresen megváltoztatni, és nem lehet mindezt úgy végrehajtani, hogy teljesen figyelmen kívül hagyjuk azokat, akiket a mindennapokban érintenek a változások: az embereket, egészségügyi szakszemélyzetet, orvosokat. A Semmelweis Egyetemet az országos átlagot meghaladó ágyszám leépítés sújtotta a struktúraátalakítás során (1. táblázat). 1. táblázat Ágyszámok a Semmelweis Egyetemen 2007. április 1. előtt és után Az egészségügyi reform egyik célja a kapacitások centralizálása és kihasználatlan ágyak megszüntetése volt, amelyhez képest nagy meglepetést okozott az, hogy a finanszírozó nem ellátást, hanem ágyat finanszíroz, vagyis szerződött kapacitásnak nem a teljesítmény volumen korlátot (TVK-t), hanem az ágyat tekinti. Amennyiben tehát ténylegesen az üres, kihasználatlan ágyak kerülnek leépítésre, és az ellátások centralizációja történik, úgy az intézmények TVK-ja, és kiemelten a Semmelweis Egyetemre központosuló ellátások miatt egyetemünk TVK-ja nem csökkenhetett volna. Ezzel szemben jelentős csökkentést kellett elszenvednünk (2. táblázat). 2. táblázat A teljesítmény volumen korlát változása 2006-2008 a Semmelweis Egyetemen A reform másik célja az volt, hogy csökkenjen a betegek orvoshoz fordulásának gyakorisága, valamint a fekvőbetegek száma is. Tapasztalataink szerint az áprilisi beve- MENEDZSMENT KÓRHÁZMENEDZSMENT zetést követően egy hónap alatt nemhogy helyreállt a szokásos betegforgalom, hanem a 2007. év végére meg is haladtuk annak mértékét (1. ábra). 2. ábra Néhány mutató változása, 2006-2008 1. ábra A finanszírozott esetszámok összehasonlítása, 2007-2008 Hogyan lehetett volna csökkenteni az esetszámot? A válasz egyszerű, és mégsem az: el kellett volna küldenünk néhányat a folyosóinkon várakozók közül, vagyis megtagadnunk az ellátásukat, illetve várólistákat „építeni”. Hogy ezt az emberek gyógyítására felesküdött orvos nem teszi meg? Az a finanszírozót nem érdekli, az ebből adódó pénzügyi következményekkel pedig az Egyetemnek kell megküzdenie. Az ellátás megtagadásának egyik alapja a területi ellátási kötelezettség szigorú betartása lehetett volna. Egyetemünk az OEP adatai alapján igen jelentős számban lát el olyan betegeket, akik kívül esnek a területi ellátási kötelezettségén. Ha azonban ezt az utat követjük, akkor lemondunk a progresszív ellátásról, amelyre a struktúraátalakítás eredményeképpen egyre nagyobb az igény. De felülírja a területi elv mindenhatóságát az ügyeleti rendszer is. A volumenkorlát csökkenés nemcsak az ágyak száma, hanem a finanszírozás területén is nagyarányú volt. Amíg 2007. I félévében a fekvőbeteg TVK 70 990 súlyszám volt, addig a II. félévben 64 316, ami azt jelenti, hogy a megszorítások következtében az első félévhez képest a fekvőbeteg TVK 6 674 súlyszámmal csökkent, és ez 974 420 eFt veszteséget jelent az Egyetem számára. 2008-ban folytatódik a fekvőbeteg TVK csökkenő tendenciája, a 2007-es 135 306 súlyszámról, évi 126 593 súlyszámra. Vagyis 2007-hez képest az Egyetem vesztesége újabb 1 272 227 eFt-tal nő. A járóbeteg ellátás TVK 2007. II. félévében 107 902 116 NP-al nőtt, ami bár 157 537 089 Ft értékű növekedést jelent, a veszteséghez képest mégis elhanyagolható arányú. 2008-ban ismét nő a járó TVK (2007: 1 979 613 563 NP, 2008: 2 039 163 087 NP), 59 549 524 NP-al, ez 86 942 305 Ft összegű bevétel növekedés, ami azonban továbbra is eltörpül a veszteségekhez képest (2. ábra). A 2007-es pénzügyi évben az Egyetem fekvőbeteg szakellátásból származó bevétele 18,1 Milliárd Ft volt. Az év folyamán a szaktárca és a finanszírozó további pénzbeni támogatásokat biztosított, belátva azt, hogyha ragaszkodik az eredeti tervekhez, tarthatatlan helyzet alakul ki az egyetemi teljesítmények és bevételek arányát tekintve. Az év közbeni korrigálásoknak köszönhetően az Egyetem éves fekvőbeteg szakellátási bevétele 21,3 Milliárd Ft-ot tett ki. Vagyis – a szaktárca szerint is szükséges kiegészítés mértéke meghaladta a 3,1 Milliárd Ft-ot. Az Egészségügyi Minisztérium által létrehozott szakértői bizottság – melynek tagjai az egyetemek képviselői mellett az OEP, és a két felelős minisztérium szakértői voltak – egyöntetűen megállapodott abban, hogy a 2008. évi TVK-t úgy kell meghatározni, hogy abba bele kell építeni a 2007-es pótlólagos támogatási összeget annak érdekében, hogy ne legyen szükség további évközi kiegészítő juttatásokra. Ennek alapján az Egyetem teljes joggal számított az évi 145 932 súlyszámra, de helyette mindössze 133 194 súlyszámot kapott. Ez azt jelenti, hogy a 2008-ban – ismételt központi korrekciók nélkül – a fekvőbeteg szakellátási OEP bevétel 1,86 Milliárd Ft-tal, vagyis 9%-kal lesz alacsonyabb a 2007 évinél. Az Egyetem mind az Egészségügyi Minisztérium, mind pedig az Oktatási és Kulturális Minisztérium felé jelezte a kialakult költségvetési helyzete miatti aggályát, azonban semmilyen érdemi megoldás nem született, annak ellenére sem, hogy immáron 1 éve kérnek be az igény alátámasztásául további szakértői anyagokat. Sajnálatos, de tény, hogy a tárca teljes mértékben elutasító a helyzet kezelésével szemben, figyelmen kívül hagyva, hogy az Egyetem jelentős szerepet vállal a Közép-Magyarországi Régió és a főváros ügyeleti ellátásában annak ellenére, hogy teljesítményének 18%-át az áprilisi változások utáni időszakban az OEP nem finanszírozta. Ez az azóta eltelt időszakban folyamatosan mintegy 2,4 Milliárd Ft összegű „fedezetlen” betegellátást takar. Az egészségügyi reform intézkedései alapján a KözépMagyarországi Régió szenvedte el a legnagyobb arányú ágyszám leépítést; a kialakult finanszírozási helyzet tekinthető ezen intézkedések előre látható következményének is, tekintettel arra, hogy a TVK kiszámításánál a súlyszám/ágy/hó mutatót vették alapul, nem pedig az ellátan- IME VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. ÁPRILIS 15 MENEDZSMENT KÓRHÁZMENEDZSMENT dó feladatok mennyiségét. Ez idézte elő azt a helyzetet, hogy bár az ágyak száma valóban csökkent az Egyetemen, a feladatok nem, így most kevesebb TVK-ból kell még több feladat ellátását megoldani. Ebből következően az Egyetem TVK hiányból adódó problémája nem oldódik meg azzal, hogy a fővárosi és megyei kórházaktól vesznek el TVK-t. A kiadási oldal csökkentésére, és a költségvetési egyensúly alacsonyabb szinten történő tartása érdekében a Klinikai Központ folyamatos centralizál és racionalizál. Szakmai változtatások sora követte a kormányzati reformlépéseket annak érdekében, hogy a betegek a lehető legkevesebbet érezzenek a minket sújtó „reformokból”, és hogy az ellátás színvonala se csökkenhessen a már megszokott szint alá. Milyen lépéseket is tettünk meg? Az ország legnagyobb klinikai laboratóriumát hoztuk létre oly módon, hogy megszerveztük a Központi Laboratóriumot. Folyamatban van a radiológiai ellátás centralizációja is. A 24 óra/365 nap szolgáltatás megszervezését a szakorvos hiány is szükségessé tette. A párhuzamos tevékenységek felszámolását célozza a két szemészeti klinika összevonása. Meg kell azonban jegyeznünk azt is, hogy az ilyen és ehhez hasonló lépések jelentős befektetést igényelnek, hiszen az új struktúrához megfelelő infrastruktúrát is biztosítani kell. Az ingatlangazdálkodás és az üzemeltetés költségeinek csökkentése hosszú távon ugyan a befektetések megtérülését eredményezi, hiszen költséghatékonyabb megoldásokkal tudunk élni, de az egyszeri tőkebefektetés forrását a napi működés költségvetéséből kell elvonnunk. A Szemészeti Klinika felújítását követheti a Pulmonológiai Klinika költöztetése, amelynek következményeként felszabadulhat egy épület, így ennek fenntartási költségei a továbbiakban már nem az Egyetemet terhelik. A Semmelweis Egyetem uniós források felhasználásával nagyarányú fejlesztések megvalósítását tervezi. A Korányi Projekttel megvalósulhatna a külső klinikai telep tömbösítése. A központi betegfelvételi rendszer, a 40 ágyas intenzív osztály, az automatizált Központi Laboratórium mindmind helyet kapnának az új épületben. Az Orthopédiai Klinika beköltöztetése az új épületbe szintén tovább csökkentené az Egyetem telephelyeinek számát, így a klinika épülete értékesíthetővé válna. A Korányi Projekttel a Közép-Magyarországi Régió keleti felében olyan integrált betegellátó hely kialakítása válna lehetővé, amely az új épületek emelése és a régiek rehabilitációja révén a világ többi részén is megfigyelhető trendekhez illeszkedő megoldást jelent és komplex ellátást tesz lehetővé. Nemcsak szakmai, hanem intézményirányítási területen is számos változáson ment keresztül a Semmelweis Egyetem. Létrehoztuk a Klinikai Központot, amely az Egyetemhez tartozó klinikáknak és más, egészségügyi tevékenységet végző szervezeti egységeknek az összessége, és amely – megállapodás alapján – részt vesz a területi egészségügyi 16 IME VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. ÁPRILIS szolgáltatások nyújtásában, a progresszív betegellátásban. Létrejöttével egy olyan operatív menedzsment kapott lehetőséget az Egyetem életének irányítására, amely maximálisan elkötelezett az Egyetem jövőképének, küldetésének megvalósítása iránt. A kor kihívásaihoz alkalmazkodva egyetemünkön is egyre több gazdasági társaság alakul. Ezek egy része az Egyetem szabad kapacitásainak kihasználását teszi lehetővé, más részük az egyes tevékenységek kiszervezésével az egyetemi gazdálkodást racionalizálja. A Semmelweis Egyetem 2007. februárjában megalakította a Semmelweis Egészségügyi Szolgáltató és Tanácsadó Kft-t, azzal a céllal, hogy a szűkös gazdasági helyzetben további – betegellátásból származó – bevételekkel segítse intézményünket. A Kft. ezen tevékenységét a volumenkorláton felüli, és egyéb szabad kapacitások árusításával végzi, a jogszabályi kereteken belül. A Kft. küldetése, hogy a Semmelweis Egyetem magas szakmai színvonalára alapozva, a piaci igényeket kielégítve kiemelkedő egészségügyi szolgáltatásokat nyújtson, melyekért az igénybevevő térítési díjat fizet. A szakmai garanciát az Egyetem orvosai, a magas ellátási színvonalat a Kft. munkatársai biztosítják. A Semmelweis Egészségügyi Kft. megalakulását 2007. év végén követte a Semmelweis Pályázati és Projektfinanszírozási Tanácsadó Kft., és a Semmelweis Beszerzési Kft. megalapítása. Előbbivel az Egyetem pályázati, utóbbival pedig a közbeszerzési tevékenységének kiszervezése valósul meg. Terveink szerint szükség esetén további egyetemi tevékenységek kft. formájában történő kiszervezésére is sor kerülhet, amennyiben ezt az ésszerű gazdálkodás megköveteli. Természetesen a reformintézkedések nemcsak az Egyetem, hanem minden egészségügyi intézmény életében nagy felfordulást okoztak. Intézmények megszűntek, átalakultak, feladataik csökkentek, vagy éppen növekedtek. Ez a helyzet mindannyiunkat arra kényszerített, hogy átgondoljuk a együttműködések lehetséges formáit, így együttműködési, továbbá feladatátadási, illetve átvételi szerződések jöttek létre. Egyetemünk esetében ez az együttműködés rendkívül sokrétű, hiszen sikerült jó kapcsolatot kialakítanunk olyan központi szolgáltatókkal, mint Budapest-Főváros, Pest megye, valamint a minisztérium illetve az egyházak által fenntartott egészségügyi intézmények. Mindezeken felül aktívan részt veszünk a Közép-Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács szakmai munkájában is, amely újabb együttműködési lehetőségek tárházát nyitja meg. Úgy gondolom, méltán lehetünk büszkék arra, hogy a Semmelweis Egyetem a folyamatosan változó, kiszámíthatatlan környezetben is meg tudta őrizni, erősíteni vezető pozícióját az egészségügyi ellátás, oktatás területén, és ezzel együtt képes megvalósítani mindazt, amit jövőképében elérendő célként kitűzött maga elé. MENEDZSMENT KÓRHÁZMENEDZSMENT A SZERZÔ BEMUTATÁSA Dr. Stubnya Gusztáv (1970) a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen általános orvosként szerzett diplomát 1995-ben, majd elvégezte a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központjának okleveles egészségügyi szakmenedzser (MSc) képzését. Csecsemő- és gyermekgyógyász szakvizsga után az Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinikáján klinikai orvosként, majd egyetemi tanársegédként dolgozott. 2002-től az egészségügy más területén vállal aktív szerepet: 2002- 2003 között az Országos Gyógyintézeti Központ finanszírozási és informatikai főigazgató helyetteseként, 2003 óta pedig a Semmelweis Egyetem Stratégiai és Működésfejlesztési és Igazgatásszervezési Főigazgatóságának főigazgatójaként dolgozik. Régóta halogatott döntések meghozatalával magas kockázatú reformok elvégzésébe fogott, kiemelendő ezek közül a Semmelweis Egyetem 15 éve húzódó irányítási rendszerének átalakítása. A Semmelweis Egyetemen végzett szakmai tevékenységének elismeréseként folyamatosan részt vesz a Magyar Kórházszövetség, az Egyetemi Klinikák Szövetsége, és a Menedzserek Országos Szövetségének munkájában. Útjára indul az Egészséges Vásárhely Program A vásárhelyi önkormányzat az Erzsébet Kórházzal együttműködve az országban egyedülálló programot dolgozott ki, amely már rövid távon javulást hozhat a város lakóinak egészségi állapotában, de hosszútávon is alapja lehet Hódmezővásárhely egészségesebbé és élhetőbbé válásának. Az Egészséges Vásárhely Program a gyermekektől a legidősebbekig lehetőséget teremt az egészséges életmód kialakítására, megtanulására, a betegségek megelőzésére és kiszűrésére, valamint az egészségfejlesztésre és az egészségi állapot nyomon követésére. 1. A gyermekeknek és a fiatalabb korosztálynak szóló program Az Egészséges Vásárhely Program kiemelt figyelmet fordít a gyermekek egészségi állapotának fejlesztésére, nyomon követésére, szűrések és egészségügyi programok szervezésére, valamint a mozgás feltételeinek megteremtésére. Folytatódik és új elemekkel bővül az iskolákban elindított „Mindennapos testnevelés” program, továbbfejlesztik a gyermekek fizikai állapotát feltérképező mérési módszereket, és az önkormányzat ingyenes sportfelszerelést biztosít a rászoruló gyermekek számára. Az ifjúsági program elemei között kiemelt helyen szerepel a túlsúlyos gyermekek kezelése, a komplex iskolaérettségi vizsgálat egészségügyi szűréssel egészül ki, és a nem kötelező védőoltások széleskörűvé tétele mellett a gyermekek egészségfejlesztési ismeretek oktatása keretében sajátíthatják el az egészséges életmód tárgyi alapjait. 2. Az aktív korú lakosságnak szóló program Az aktív korú lakosság programja főleg az egészségszűrésre és a megelőzésre terjed ki. Mindezek mellett a program keretein belül olyan egészséges magatartásra ösztönző rendezvényeket és tájékoztatóprogramokat szerveznek, amelyek az egészséges táplálkozás, a dohányzásról való leszokás, alkoholfogyasztás, valamint kábítószer- és baleset-megelőzés témaköreire fókuszálnak. Az EVP kiemelt figyelmet fordít az aktív korú nők emlőrákszűrésére, csontsűrűség-mérésére, a szív- és érrendszeri betegségek, valamint az anyagcsere betegségek szűrésére; az aktív korú férfiak körében – többek között – a vastagbél és végbél eredetű daganatok, a prosztatarák, valamint a szív- és érrendszeri rendszeri betegségek szűrésére. Ezenkívül pedig kampányszerű szűrővizsgálatokat szerveznek a közszférában dolgozók számára is. 3. Időseknek szóló program A nyugdíjasoknak szóló program keretein belül ösztönzik az idős emberek mentálhigiénés szűréseken és pszichoszociális felméréseken való részvételét, valamint teljes és rendszeres egészségállapot felmérését, emellett pedig időskori életviteli tájékoztatókon táplálkozási, közösségi-szociális és egyéb tanácsokkal látják el őket. 4. A teljes lakosság számára szóló program A város teljes lakosságára kiterjesztik a közszférában elindított dohányzásleszoktatási programot, növelni kívánják a szűrővizsgálatok hatékonyságát és a lakosság részvételi arányát, emellett ingyenes sport- és egészségnapok szervezésével kívánják vonzóbbá tenni a rendszeres testmozgást és ösztönözni az ingyenes szűrővizsgálatokon való részvételt. A program kiterjed még – többek között – a rendszeres vérnyomás-, testsúly- és testmagasság mérésre; vérkoleszterin- és vércukormérésre; bőrgyógyászati szűrésre; dietetikai tanácsadásra; tüdőszűrésre; allergiaszűrésre és tanácsadásra; valamint kihelyezett véradásra. TÉ IME VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. ÁPRILIS 17