IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

A depresszió és az öngyilkosság megelőzése

  • Cikk címe: A depresszió és az öngyilkosság megelőzése
  • Szerzők: IME Szerkesztőség
  • Intézmények: IME Szerkesztőség
  • Évfolyam: IX. évfolyam
  • Lapszám: 2010. / 1
  • Hónap: február
  • Oldal: 11-12
  • Terjedelem: 2
  • Rovat: EGÉSZSÉG - TÁRSADALOM, NÉPEGÉSZSÉGÜGY
  • Alrovat: NÉPEGÉSZSÉGÜGY

Absztrakt:

„A depresszió és az öngyilkosság megelőzése – Valóra váltjuk” címmel két napos európai uniós konferenci- át tartottak Budapesten, a Hotel Kempinskiben. 2009 december 10-11-én, A depresszió és az azzal összefüggésben álló öngyilkosság az Európai Unió egyik vezető egészségügyi kihívása, hiszen a depresszió az egyik olyan betegség, ami a legnagyobb gazdasági terhet jelenti a tartós megbetegedések közül.

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Dr. Battyáni István
A nemzetközi klinikai vizsgálatok helyzete és hozadéka Magyarországos Dr. Antal János, Dr. Szepezdi Zsuzsanna, Prof. Dr. Kaló Zoltán, Dr. Nagyjánosi László
4 millió forint értékű mobil traumatológiai fúrómotort kapott a Szegedi Tudományegyetem Tamás Éva
A depresszió és az öngyilkosság megelőzése IME Szerkesztőség
Startégiai szemlélet a gyógyszertámogatásban II. rész Külső kihívások Dr. Molnár Márk Péter, Dr. Dankó Dávid
Beszámoló az IME IX. Kontrolling Konferenciájáról IME Szerkesztőség
A gyermekkori obstruktív alvási apnoe szidróma, vizsgálat Bori János, Kovács Zsuzsa
Képalkotó diagnosztika és bioszenzor – több millió euró a magyar kutatóknak az IMNTP segítségével IME Szerkesztőség
Minőségirányítás és minőségbiztosítás továbbfejlesztése az egészségügyben II. rész Dr. Gődény Sándor, Dr. Margitai Barnabás, Dr. Topár József
Csepeli egészségügy-fejlődő pályán Nagy András László
Babics-Noszkay emlékelőadás IME Szerkesztőség
Gyógyszeripar: gyógyír a magyar innovációs rendszernek Dr. Nikodémus Antal, Kissné Marjay Márta
Felhívás Prof. Dr. Simon Tamás
Value of vaccine- A védőoltás érték program Fehér könyve Prof. Dr. Kaló Zoltán, Dr. Vokó Zoltán , Dr. Mészner Zsófia, Dr. Kovács Attila, Dr. Margitai Barnabás
Diszkriminitaív paraméterek a testfelszíni potenciáltérképesésen alapuló hirtelen szívhalál rizikó becslésnél Prof. Dr. Kozmann György, Tarjányi Zsolt
Telemedicina Dr. Ficzere Andrea
Céltudatos akvizíciók a szinergia jegyében Az egészségügyi infokommunikációs piacon is befektet a Magyar TelekomInterjú Papp Istvánnal, a T-Systems vezetőjével IME Szerkesztőség
Magyar Dermatológiai Társulat 82. Nagygyűlése IME Szerkesztőség
Válasz a krónikus betegségekre: az egészségügyi informatika térhódítása Bánky Bea
Mint a fogaskerekek... Nagy András László

Szerző Intézmény
Szerző: IME Szerkesztőség Intézmény: IME Szerkesztőség
EGÉSZSÉGPOLITIKA NÉPEGÉSZSÉGÜGY A depresszió és az öngyilkosság megelőzése „A depresszió és az öngyilkosság megelőzése – Valóra váltjuk” címmel két napos európai uniós konferenciát tartottak Budapesten, a Hotel Kempinskiben. 2009 december 10-11-én, A depresszió és az azzal összefüggésben álló öngyilkosság az Európai Unió egyik vezető egészségügyi kihívása, hiszen a depresszió az egyik olyan betegség, ami a legnagyobb gazdasági terhet jelenti a tartós megbetegedések közül. A depresszió és az öngyilkosságok megelőzésé iránti elkötelezettség fontossága, valamint az összes e célra szolgáló eljárásrend és stratégia bevonás a folyamatba volt a kulcsüzenete a Budapesten megrendezésre került konferenciának. Az eseményt az Európai Bizottság és az Egészségügyi Minisztérium a Svéd Elnökség támogatásával és a WHO Európai Irodájával együttműködésben szervezte. A két napos, magas szintű szakmai eseményt a magyar egészségügyi miniszter, Dr. Székely Tamás nyitotta meg. A konferencián áttekintették a depresszió és az öngyilkosságok rizikótényezőit, valamint azokat a lehetséges lépéseket, amelyek képesek csökkenteni a gazdasági krízis okozta rizikónövekedést. Megmutatták, hogy hogyan lehet a depresszió elleni küzdelemben regionális szintű együttműködést kialakítani, illetve hogyan lehet más – nem az egészségügyi szektorból érkező – szereplőkkel együttműködni e kérdésben. A konferencia második napját olyan témáknak szentelték, mint például a (mentális) egészségügyi ellátás hozzáférhetősége, az eHealth, az internet és a média szerepe, valamint a depresszió és az öngyilkosságok témájával kapcsolatos alapvető ismertek, kutatás fejlesztése. A depresszió és az azzal összefüggésben álló öngyilkosság az Európai Unió egyik vezető egészségügyi kihívása. Egyes EU tagállamokban az öngyilkossági ráta a világon mért legmagasabbak között van. A depresszió és az öngyilkosság megelőzése egyike a 2008-ban elfogadott Lelki Egészség és Jólét Európai Paktuma öt prioritásának. A paktumot 2008. júniusában mutatták be azért, hogy magas szintű konferenciák sorozatával segítsen rávilágítani a legfontosabb kulcsterületekre. Az első, 2009. szeptemberében, Stockholmban megtartott esemény témája a „A fiatalok lelki egészsége és lelki egészség az oktatásban” volt, amit másodikként a decemberi budapesti esemény követte. A még hátralévő témák és események: • Az idősek lelki egészsége – 2010. április (Madrid/Toledo) • Küzdelem a megbélyegzés és a társadalmi kirekesztés ellen – 2010 második féléve (Lisszabon) • Lelki egészség a munkahelyi környezetben – 2011 év eleje (Berlin) A LEGFONTOSABB LÉPÉSEK A DEPRESSZIÓ ÉS AZ ÖNGYILKOSSÁG MEGELÔZÉSÉRE Az esemény alkalmából a szervezők egy külön dokumentumban foglalták össze a legfontosabb tennivalókat a depresszió és az öngyilkosság minél hatékonyabb megelőzésére. Az összesen 14 feladat 7 témakörbe csoportosítható: A depresszió és az öngyilkosság megelőzése konkrét elérendő célokat megfogalmazva élvezzen elsőbbséget a döntéshozóknál és politikusoknál, mind az EU-ban, mind helyi szinten. • • A depresszió és az öngyilkosság kiemelten élvezzen elsőbbséget a népegészségügyben és a véleményvezéreknél. Ez olyan stratégiák és akciók – illetve ahol lehetséges konkrét célok – alkalmazásán keresztül érvényesüljön, mint például lelki gondokból eredő öngyilkossági ráta vagy munkahelyi távollétek csökkentése. Kerüljenek a helyükre a felhasználókat és más releváns szereplőket tartalmazó tanácsadói struktúra, és váljanak elérhetővé a tervezésben, végrehajtásban történő részvételre. A gazdasági és pénzügyi válságra válaszul speciális lépéseket kell tenni a depresszió és az öngyilkosság ellen. • • Nőjön azoknak a pszichoszociális gyengeségeknek az ismertsége, melyek sebezhetővé tesznek a válság viszontagságai iránt (beleértve pl. a túlzott eladósodást, munkanélküliséget). Emelkedjen továbbá azon lehetséges pozitív hatások az ismertsége, ami pozitív irányban befolyásolni tudja a szociális infrastruktúrát. Az öngyilkosság lehetséges eszközei hozzáférhetőségének csökkentése. IME IX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2010. FEBRUÁR 11 EGÉSZSÉGPOLITIKA NÉPEGÉSZSÉGÜGY A lelki egészség közbeszédbe emelése orvosi témák és egészségügyi szakértők segítségével • • Tréningprogramok biztosítása az alapellátásban dolgozók (háziorvosok, ápolónők, stb.) számára azért, hogy kapacitást tudjunk építeni a depressziós betegek megfelelő ellátására, és az öngyilkosság kockázatának csökkentésére. A képzésnek a későbbiekben ki kell terjednie más szakmai célcsoportok, így szakorvosok és nővérek felé is. Együttműködési útvonalak létrehozása és akciók szervezése az általános egészségügy és a lelki egészségügy különböző csoportjai között; például szakorvosi felülvizsgálati rendszer vagy pszichoterápiás lehetőségek meghonosításával az alapellátásban. Más szektorokkal és programokkal történő együttműködés erősítése • • • Irányelv kialakítása és alkalmazása a depresszióval összefüggésben lévő komorbiditás csökkentésére. A depresszió és az öngyilkosság kockázatával kapcsolatos felvilágosító programok szervezése olyan, egészségügyi szektoron kívüli szereplőkkel, mint a középiskolák, egyetemek, munkahelyek, a szociális szektor, az igazságügyi és büntetés végrehajtási szektor. Regionális hálózatok létrehozása a depresszió és az öngyilkosság kockázatának csökkentésére, az Európai Szövetség a Depresszió Ellen elnevezésű kampány (EAAD) mintájára. Megfelelő egészségügyi ellátás biztosítása depresszióval és öngyilkossági késztetéssel küzdőknek • Lelki segélyszolgálatok üzemeltetése a 116123-as EU-s infóvonal égisze alatt Elérhető, megbízható, hiteles információ szolgáltatása a depresszió és az öngyilkosság témakörében, az új média csatornáin és az Interneten keresztül • • Partnerkapcsolati viszony elérése a legnagyobb médiatulajdonos kiadóvállalatokkal; olyan guideline-ok elkészítése, és biztosítása a médiapartnerek számára, ami összhangban van a WHO média guideline öngyilkosságról szóló részével. Anyanyelvi weboldalak létrehozása, fórumok működtetése és moderálása az elérhető információátadás segítésére. Minőségi kutatások kezdeményezése, kutatási adatok elérhetővé tétele mellett a depresszióról és az öngyilkosságról • • A depresszió kialakulásának körülményeiről és annak befolyásoló tényezőiről kutatás kezdeményezése az alátámasztott kezelési irányelvek, mérőszámok, szervezeti rendszerek létrejöttének segítésére; sikeres nemzetközi példák átvétele mellett. Megbízható, hiteles mentális egészségre vonatkozó adatbázis létrehozásának kezdeményezése a depresszió kezelési irányelvek támogatására; a nemzetközi és európai szintű felmérések implementálása mellett. További információk: http://ec.europa.eu/health/ph _determinants/life_style/mental/index_en.htm http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/mental_health_depression_en.htm V. Regionális Egészségügyi Konferencia Időpont: 2010. március 25. (csütörtök) Helyszín: Best Western Hotel Hungaria (1074 Budapest, Rákóczi út 90.) Larix Kiadó Kft. 1089 Budapest, Kálvária tér 3. Telefon / fax: 333-2434, 210-2682 ime@imeonline.hu • larix@larix.hu • www.imeonline.hu • www.larix.hu 12 IME IX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2010. FEBRUÁR