IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Olvasói levél

  • Cikk címe: Olvasói levél
  • Szerzők: Dr. Balogh Zoltán, Korom Judit
  • Intézmények: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Semmelweis Egyetem, Budapesti területi tagozati képviselő Közegészségügyi-járványügyi Szakmai Tagozat
  • Évfolyam: XI. évfolyam
  • Lapszám: 2012. / 10
  • Hónap: december
  • Oldal: 19
  • Terjedelem: 1
  • Rovat: INFEKCIÓKONTROLL
  • Alrovat: INFEKCIÓKONTROLL OLVASÓI ANALÍZIS

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő és tartalom Tamás Éva
Tartalom IME Szerkesztőség
Biztosítási csomagok csődkockázati és alkusz modellje Dr. Bacskai Miklós, Lang Zsolt, Rakonczai Pál
Mennyit költ az állam gyógyszerre? A valós állami gyógyszerkiadás meghatározásának nehézségei Gyáni Gergely
Az észt és a magyar egészségügyi reform törekvései, kapcsolódási pontjai Dr. Kövi Rita , Borbás Fanni
Olvasói levél Dr. Balogh Zoltán, Korom Judit
„Clostridium helyzet” Magyarországon, 2012 Dr. Rákóczi Éva
Szolgáltatásvásárlás és humánerőforrás-menedzsmenta centralizáció idején – Lehetőségek és kockázatok Dr. Gyüre István, Babos János
A XIII. Országos Egészségügyi Outsourcing Konferencia összefoglalójaSzolgáltatás-vásárlás menedzsmentje –kihívások a centralizáció alatt IME Szerkesztőség
Mégis, ki kódoljon? Dr. Hermann Csaba, Antal Sándorné, Dr. Dávid Gyula
A biztonságos ápolás tervezéseés az arra irányuló törekvések kórházunkban Árvay Hilda
Uniós prioritás a „ritka betegek” ellátásának ügye Ritka nagy fejlődésre van szükség Fazekas Erzsébet
Egészség-gazdaságtani irányelvek –hazai és nemzetközi megfontolások Bundschu Anna
Addressing the EU diabetes epidemic –Partnership opportunities between Authorities & Pharma Christophe Gourlet
SLE betegség társadalmi terhei Magyarországon Kalmár Jónás, Dr. Kiss Emese, Hegyi Ramóna, Dr. Nagy Bence
Az alacsony dózisú CT-vel történő tüdőrák-szűréshazai bevezethetőségének egészség-gazdaságtani megfontolásaiés a vizsgálatok kezdeti lépései Dr. Dózsa Csaba, Malbaski Nikoletta, Dr. Moizs Mariann, Dr. Bajzik Gábor, Deé Kitti, Dr. Lelovics Zsuzsanna, Dr. Strausz János, Prof. Dr. Repa Imre, Borcsek Barbara
Jogi és etikai szempontok a diagnosztikai eszközöktechnológiai értékelésében Dr. Vittay Pál
International reference pricing in the Slovak Republic assoc. prof. Tomas Tesar
Risk-sharing, individual price agreements and reference pricing –recent developments in Polish pharmaceutical policy MD Phd Bochenek Tomasz
Exportnyereségből magyar fejlesztéseket finanszíroz az Egis IME Szerkesztőség
CDMS Elektronikus adatrögzítés a klinikai vizsgálatokban Richter István, Bálint Bence, Dr. Kovács Gábor
Telemedicina szolgáltatás bevezetéséhezszükséges lépések Dr. Ficzere Andrea
Gyógyszerészek Országos Kongresszusa 2012 Magángyógyszerészek Országos Szövetsége
Tervezhetőbb jövőt remélneka hazai gyógyszergyártókInterjú Dr. Szabó Lászlóval, a Teva vezérigazgatójával Boromisza Piroska
Új dimenzióban a magyar transzplantáció Prof. Langer Róbert történelmi fordulatot remél Boromisza Piroska

Szerző Intézmény
Szerző: Dr. Balogh Zoltán Intézmény: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Semmelweis Egyetem
Szerző: Korom Judit Intézmény: Budapesti területi tagozati képviselő Közegészségügyi-járványügyi Szakmai Tagozat
InfEkcIókonTroLL oLvasóI LEvéL Szerkesztőségünk az alábbi megtisztelő levelet kapta a MESZK elnökségétől. A levelet teljes terjedelmében közreadjuk tartalma közérdekűsége miatt. (Szerk.) Tisztelt Lapigazgató asszony! 2012. október 25-26-án került sor az I. IME Országos Infekciókontroll Továbbképzés és Konferencia című rendezvényre, melyen a MESZK részéről a Közegészségügyi-járványügyi Szakmai Tagozat budapesti területi képviselője is részt vett, aki a tagozat részéről elismerőleg nyilatkozott a MESZK elnöksége felé az eseményről. A konferencia igen jól szervezett, a témaköröket és előadókat tekintve színes és színvonalas volt. Hazai és külföldi előadóknak is teret adott. Az egyik célja volt, hogy az egészségügyi intézmények managementjének a figyelmét ráirányítsa az infekciókontroll igen fontos szerepére nem csak a gyógyulási folyamatban, hanem az intézmény üzemeltetés gazdaságos működtetésében betöltött szerepére is. Az, hogy az infekciókontroll rendezvények megszokott kórház-higiénével foglalkozó résztvevőin kívül egészségügyi intézmények főigazgatói, intenzív osztályok vezetői, ápolási igazgatók, sebészek, gyógyszerészek, fogorvosok, is részt vettek a rendezvényen – még ha nem is nagy számban – mutatja az interdiszciplináris érdeklődést a téma iránt. Nagy örömünkre szolgált, hogy a GYEMSZI képviselői is megjelentek, és előadással, kerek asztal megbeszélésen való részvétellel kimutatták a szimpátiájukat a szakterület iránt. Fontos az utánpótlás megfelelő felkészültsége, ezért követendő példának találjuk, hogy az SE népegészségügyi felügyelő hallgatói díjmentesen vehettek részt a konferencián. A témaválasztások lefedték az infekciókontroll legfontosabb és legégetőbb problémaköreit, ami által közelebb kerülhettek a fertőzés megelőzéssel kapcsolatos ismeretekhez mindazok, akik a további munkájuk során segíthetik az infekciókontroll szakemberek napi tevékenységét. A rendezvény végére mindenki úgy távozhatott, hogy kétséget sem érez afelől, hogy az infekciókontroll fontos és szükséges tevékenység az egészségügyi intézmények életében. Már csak az az aprócska kétely maradt megválaszolatlanul, hogy miből. A kórházigazgatás egyik képviselője részéről elhangzott, hogy szívesen alkalmaznánk mi infekciókontroll szakembereket, ha finanszírozási összeget is rendel mellé „valaki”. Az ilyen szakemberek számára elkeserítő tény, hogy a finanszírozás (HBCS) nem veszi figyelembe, hogy a betegellátásnak a fertőzések megelőzését szolgáló stábra és eszközökre is kell költenie, ha minőségi betegellátást, betegbiztonságot akar elérni az egészségügyi ellátó. Minden intézmény a plusz bevételeiből kell, hogy kigazdálkodja a kórház-higiénés csoportok, osztályok dolgozóinak a bérét, és a működésükhöz szükséges tárgyi feltételeket. Amennyiben a szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítottak, csak abban az esetben lehet számítani a másik oldalon megtakarításokra, mivel a jó infekciókontroll tevékenység (surveillance, fertőzés megelőzési intézkedések), kevesebb fertőzést, kevesebb izolációs költséget, antibiotikum felhasználást, ápolási napot eredményeznek majd, elősegítve több beteg minőségi ellátását. Elkeserítő a helyzet akkor is, ha esetleg az infekciókontroll szakemberek bérére éppen meglenne a forrás, viszont nincs képezve belőlük elegendő. Nagyon előremutató kezdeményezésnek értékeli a Közegészségügyi-járványügyi Tagozat Dr. Barcs István epidemiológiai tanszékvezető törekvését arra, hogy az SE Egészségtudományi Karán kórház-higiéne és infekciókontroll mesterszak (MSc) bevezetését kezdeményezte. Az 1970-es évek óta várják a közegészségügyi-járványügyi felügyelők, ellenőrök, kórházi járványüggyel foglalkozó szakemberek, hogy az először 3 éves majd 4 éves főiskolai végzettség után egyetemi diplomát adó speciális képzésen vehessenek részt Budapesten is. Az infekciókontroll munka végzése során egy sor új ismeretanyag szükségeltetik, amelyeket autodidakta módon szerez meg a szorgalmas szakember, de még jobb lenne, ha ezt kiegészítené egy magasabb szintű és általánosan elfogadott tudásanyag is, például műszaki higiénés kórházépítészeti ismeretek, egyéb kifejezetten kórházi járványügyet érintő gyakorlati ismeretek. Sajnálattal hallottuk, hogy a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elutasította a kérést, pedig, nagyon komoly létszám gondokkal küzdenek az infekciókontrollal foglalkozók, és még komolyabbakkal azok az intézmények, ahol még ilyen szakemberekkel nem is találkoztak. A minimumfeltételek szerinti létszámok és összetételek többnyire nem valósulnak meg az egészségügyi intézményekben. Gyakorlat, hogy egy higiénikus orvosra több kórház infekciókontroll csoport vezetése hárul, hogy egy intézményben egy szakember látja el az összes idevonatkozó feladatot, vagy epidemiológiai szakápoló, vagy közegészségügyi-járványügyi ellenőr, felügyelő végzettséggel, vagy orvos. Holott a konferencia ismét megerősítette a résztvevőkben, hogy nagyon is multidiszciplináris területről van szó, és egymást kiegészítve kellene a kórházi járványügy szakembereinek is dolgozniuk, team munkát végezve a hatékony kórházi fertőzés megelőzésért. Nagyon reméljük, hogy lesz még több IME Infekciókontroll Konferencia, és fokozatosan elérhetőek mindazok a szükséges fejlődési fokozatok, amelyek a hatásos működtetéséhez szükségesek, és egyre inkább a nozokómiális fertőzések megelőzésben elért eredményekről számolnak majd be a résztvevők az elkövetkező rendezvényeken. Köszönet a profi szervezésért, és a témák, előadók nagyon átgondolt összeválogatásáért. Budapest, 2012. november 20. Tisztelettel: Dr. Balogh Zoltán elnök Korom Judit Budapesti területi tagozati képviselő Közegészségügyi-járványügyi Szakmai Tagozat IME XI. évfoLyaM 10. száM 2012. dEcEMbEr 19