IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

A biztonságos ápolás tervezéseés az arra irányuló törekvések kórházunkban

  • Cikk címe: A biztonságos ápolás tervezéseés az arra irányuló törekvések kórházunkban
  • Szerzők: Árvay Hilda
  • Intézmények: Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató KórházNonprofit Kft.
  • Évfolyam: XI. évfolyam
  • Lapszám: 2012. / 10
  • Hónap: december
  • Oldal: 34-38
  • Terjedelem: 5
  • Rovat: ÁPOLÁSMENEDZSMENT
  • Alrovat: ÁPOLÁSMENEDZSMENT

Absztrakt:

A cikk a betegellátás biztonságának kérdésével foglalkozik, hiszen napjainkban egyre nagyobb társadalmi és szakmai érdeklődés övezi az egészségügyi rendszerben történő folyamatokat, főképpen azok hibáit. a betegbiztonságért tett európai Uniós és hazai törekvések bemutatása, felsorolása után – a teljesség igénye nélkül – az összefoglaló bemutatja a kórházukban az ápolás szakterületén a „nemkívánatos események” elkerülése érdekében folytatott tevékenységünket. az éves szakmai munkaterv bemutatásán keresztül a közlemény betekintést enged az összintézeti szakdolgozói létszám és szakképzettségi mutatókba, önerőből szervezett szakmai továbbképzések összesített adataiba, a szakdolgozói tanácsadó testület feladataiba, a nozokomiális ápolási szövődmények felügyeletére, a betegbalesetek, decubitus prevenció és kezelés naprakész dokumentált jelentéseibe. Felhívjuk a figyelmet a szakmai hibák megelőzésére, azok tisztességes feltárására, és arra is, hogy a forráshiány, az infrastruktúra hiányosságai, a szakszemélyzet túlterhelése is veszélyeztethetik a betegbiztonságot.

Angol absztrakt:

The article deals with the question of the security of patient care, because healthcare processes and especially its errors are followed with an increasing social and professional interest. After presenting the efforts in the European Union and our country in the field of patient safety the author presents their activities against „adverse events” in the nursing. Through the annual work plan the author demonstrates the overall institutional professional workforce and skill characteristics, the in-house professional development programs, the Workers Advisory Board duties, the nosocomial surveillance, the monitoring of the patient's accidents, the up to date documented reports of decubitus prevention and treatment The paper draws attention to the prevention and fair exploration of technical errors, but also to the fact that the lack of resources, infrastructure and overloading the professional staff could endanger the patient safety.

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő és tartalom Tamás Éva
Tartalom IME Szerkesztőség
Biztosítási csomagok csődkockázati és alkusz modellje Dr. Bacskai Miklós, Lang Zsolt, Rakonczai Pál
Mennyit költ az állam gyógyszerre? A valós állami gyógyszerkiadás meghatározásának nehézségei Gyáni Gergely
Az észt és a magyar egészségügyi reform törekvései, kapcsolódási pontjai Dr. Kövi Rita , Borbás Fanni
Olvasói levél Dr. Balogh Zoltán, Korom Judit
„Clostridium helyzet” Magyarországon, 2012 Dr. Rákóczi Éva
Szolgáltatásvásárlás és humánerőforrás-menedzsmenta centralizáció idején – Lehetőségek és kockázatok Dr. Gyüre István, Babos János
A XIII. Országos Egészségügyi Outsourcing Konferencia összefoglalójaSzolgáltatás-vásárlás menedzsmentje –kihívások a centralizáció alatt IME Szerkesztőség
Mégis, ki kódoljon? Dr. Hermann Csaba, Antal Sándorné, Dr. Dávid Gyula
A biztonságos ápolás tervezéseés az arra irányuló törekvések kórházunkban Árvay Hilda
Uniós prioritás a „ritka betegek” ellátásának ügye Ritka nagy fejlődésre van szükség Fazekas Erzsébet
Egészség-gazdaságtani irányelvek –hazai és nemzetközi megfontolások Bundschu Anna
Addressing the EU diabetes epidemic –Partnership opportunities between Authorities & Pharma Christophe Gourlet
SLE betegség társadalmi terhei Magyarországon Kalmár Jónás, Dr. Kiss Emese, Hegyi Ramóna, Dr. Nagy Bence
Az alacsony dózisú CT-vel történő tüdőrák-szűréshazai bevezethetőségének egészség-gazdaságtani megfontolásaiés a vizsgálatok kezdeti lépései Dr. Dózsa Csaba, Malbaski Nikoletta, Dr. Moizs Mariann, Dr. Bajzik Gábor, Deé Kitti, Dr. Lelovics Zsuzsanna, Dr. Strausz János, Prof. Dr. Repa Imre, Borcsek Barbara
Jogi és etikai szempontok a diagnosztikai eszközöktechnológiai értékelésében Dr. Vittay Pál
International reference pricing in the Slovak Republic assoc. prof. Tomas Tesar
Risk-sharing, individual price agreements and reference pricing –recent developments in Polish pharmaceutical policy MD Phd Bochenek Tomasz
Exportnyereségből magyar fejlesztéseket finanszíroz az Egis IME Szerkesztőség
CDMS Elektronikus adatrögzítés a klinikai vizsgálatokban Richter István, Bálint Bence, Dr. Kovács Gábor
Telemedicina szolgáltatás bevezetéséhezszükséges lépések Dr. Ficzere Andrea
Gyógyszerészek Országos Kongresszusa 2012 Magángyógyszerészek Országos Szövetsége
Tervezhetőbb jövőt remélneka hazai gyógyszergyártókInterjú Dr. Szabó Lászlóval, a Teva vezérigazgatójával Boromisza Piroska
Új dimenzióban a magyar transzplantáció Prof. Langer Róbert történelmi fordulatot remél Boromisza Piroska

Szerző Intézmény
Szerző: Árvay Hilda Intézmény: Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató KórházNonprofit Kft.

[1] Betegek Biztonságáért, Magyarország, http://www.betegbiztonsag.hu (utolsó megtekintés: 2012.07.28.)
[2] Betegbiztonság – Európai Bizottság, http://ec.europa.eu/health-eu/care_for_me/patient_safety/index_hu.htm, (utolsó megtekintés: 2012. 07. 29.)
[3] dr. Kulin László, dr. Baranyai zsolt: A betegbiztonság növelését célzó erőfeszítések és kezdeményezések a világ országaiban IME – Informatika és Menedzsment az Egészségügyben X. évf. 1.sz., 2011. február, 35-38 old.
[4] Egészségügyi Minisztérium: Betegbiztonság az egészségügyben /tájékoztató kiadvány), 2007.), http://www.elitmed.hu/upload/pdf/betegbiztonsag_az_egeszsegugyben-1521.pdf (utolsó megtekintés: 2012.
07.28.)
[5] Ajánlás adott intézményben kialakult és ott észlelt, súlyos kimenetelű nemkívánatos eseményt követő eljárásra vonatkozóan, hsmtc.hu/wp-content/uploads/2012/02/neked_ajanlas_final.pdf, (utolsó megtekintés: 2012. 09.22.)
[6] NEVES (nem várt események), hsmtc.hu/wp-content/uploads/2008/05/korhaz_08_3_neves.pdf (utolsó megtekintés: 2012.09.22.)

menedzsment ÁpOLÁSMENEdzSMENt A biztonságos ápolás tervezése és az arra irányuló törekvések kórházunkban Árvay Hilda, Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. a cikk a betegellátás biztonságának kérdésével foglalkozik, hiszen napjainkban egyre nagyobb társadalmi és szakmai érdeklődés övezi az egészségügyi rendszerben történő folyamatokat, főképpen azok hibáit. a betegbiztonságért tett európai Uniós és hazai törekvések bemutatása, felsorolása után – a teljesség igénye nélkül – az összefoglaló bemutatja a kórházukban az ápolás szakterületén a „nemkívánatos események” elkerülése érdekében folytatott tevékenységünket. az éves szakmai munkaterv bemutatásán keresztül a közlemény betekintést enged az összintézeti szakdolgozói létszám és szakképzettségi mutatókba, önerőből szervezett szakmai továbbképzések összesített adataiba, a szakdolgozói tanácsadó testület feladataiba, a nozokomiális ápolási szövődmények felügyeletére, a betegbalesetek, decubitus prevenció és kezelés naprakész dokumentált jelentéseibe. Felhívjuk a figyelmet a szakmai hibák megelőzésére, azok tisztességes feltárására, és arra is, hogy a forráshiány, az infrastruktúra hiányosságai, a szakszemélyzet túlterhelése is veszélyeztethetik a betegbiztonságot. The article deals with the question of the security of patient care, because healthcare processes and especially its errors are followed with an increasing social and professional interest. After presenting the efforts in the European Union and our country in the field of patient safety the author presents their activities against „adverse events” in the nursing. Through the annual work plan the author demonstrates the overall institutional professional workforce and skill characteristics, the in-house professional development programs, the Workers Advisory Board duties, the nosocomial surveillance, the monitoring of the patient's accidents, the up to date documented reports of decubitus prevention and treatment The paper draws attention to the prevention and fair exploration of technical errors, but also to the fact that the lack of resources, infrastructure and overloading the professional staff could endanger the patient safety. bák elfogadhatatlanul nagy számban fordulnak elő az ellátás minden szintjén. Az egészségügy magas kockázatú terület, ahol a nem megfelelő kezelésből, ápolásból, vagy ellátási mulasztásból adódó un. „nem kívánatos események” a beteg komoly károsodását, szenvedését, akár halálát is okozhatják. Nemzetközi felmérés eredménye az a tény, hogy minden 100 orvosi beavatkozás közül egy nem várt eseményhez vezet. Az Egészségügyi Világszervezet életre hívta a Világszövetség a Betegbiztonságért kezdeményezést, mely 2005-2006-os évekre tehető. Elsődleges célkitűzése, hogy a szervezet minden tagállamában elősegítse a biztonságos egészségügyi ellátás kialakítását [1, 2]. Az első években a feladat az ellátást igénybevevők számára a legnagyobb kockázattal bíró területek azonosítása volt, így az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó fertőzések – mint a legnagyobb kockázatot jelentő szegmens, – kerültek vizsgálatra, majd egyéb nagy kockázattal járó területek. Az Európai Unió országaiban a magas színvonalú egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés alapvető emberi jog, így ennek megfelelően a betegek – mint az egészségügyi szolgáltatásokat igénybevevők – jogosan várják el, hogy a szolgáltatók minden erőfeszítést megtegyenek biztonságukért. Az Unió a polgárok egészségének és biztonságának a megfelelő védelme mellett kötelezte el magát, így 2005-ben a Luxemburgi deklarációban kötelező jelentési rendszer szervezésére hívta fel a tagállamokat. [2] Alapvető elvárás a minőségirányítási rendszerek bevezetése, a kockázatkezelés kialakítása, vagyis a rizikófaktorok és a szükséges intézkedések meghatározása, ezáltal a betegbiztonsági folyamatokat az egészségügyi rendszer minden elemébe be kell építeni [3]. A javaslatok kidolgozása jelenleg a betegbiztonság legfontosabb általános és rendszerszintű problémáinak kezelésére irányul, ezen belül az optimális szakmai feltételek biztosítására, a minőség javítására, a gyógyászati termékek minőségére, gyógyászati technológiák biztonsági és teljesítmény előírásainak betartására, az egészségügyi szakemberek megbízható képzésére, melyekkel bizonyíthatóan csökkenteni lehet a betegeket érintő káros kimenetelű esetek számát. bevezetés Az elmúlt évtizedekben az egészségügyi technológia drámai fejlődésen ment keresztül, ami hozzájárult az egészségügy jobb eredményeihez, de a WHO megállapítása szerint az ellátórendszerek teljesítménye nem olyan jó, mint amilyen lehetne. Minden fejlődés ellenére megelőzhető hi- 34 ime Xi. évFolyam 10. szám 2012. december Hazai betegbiztonsági Helyzetelemzések eredményei és az erre vonatkozó szabályzók Az elmúlt években Magyarországon is felerősödtek a törekvések a betegbiztonság színvonalának javítására. Az ellátási hibák nagyságáról olyan megalapozott kutatási ered- menedzsment ÁpOLÁSMENEdzSMENt mények még nem állnak rendelkezésre, amelyek az egészségügyi ellátás során bekövetkezett káresemény gyakoriságát vizsgálták volna, így csak becslések vannak a nagyságrendre vonatkozóan [4]. 2010-ben megalakult a Magyar Betegbiztonsági társaság, mely honlap működtetésével, rendezvények szervezésével igyekszik előmozdítani az ügyet. 2012-ben a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSzI) munkatársai az Egészségügyi Menedzserképző Központ NEVES Betegbiztonsági program szakértőivel együttműködve ajánlást dolgoztak ki a nemkívánatos események kezelésre vonatkozóan az egészségügyi szolgáltatók számára, melynek célja a napi gyakorlatban jól használható eljárással segíteni az ellátókat [5, 6]. A szakminisztérium támogatásával már korábban elkezdődött munka során az elmúlt években több munkacsoport felmérést végzett a kórházakban folyó munka minőségének, illetve a betegbiztonsági helyzetének felmérésére. Kérdések irányultak a minőségügyi rendszer működésére, kockázatkezelő rendszerekre, protokollok alkalmazására, az ellátási folyamat kritikus lépéseinél alkalmazott teendőkre, pl. a gyógyszerelésre, a nozokomiális fertőzésekre, a decubitusra, a betegbalesetekre vonatkozóan. A kórházak felméréseiből kapott vizsgálati eredmények szolgáltattak alapot az egyes országosan bevezetett, ill. ajánlott adatgyűjtő és bejelentő rendszerekre (1. táblázat). hezedő gazdasági helyzetben a változó körülményekhez és az állandóan változó kihívásokhoz alkalmazkodva végezzük korántsem könnyű feladatainkat. Ápolásszakmai stratégiai tervünk a következő, a betegbiztonsági intézkedéseket is előíró hatályos hazai egészségügyi szabályozókra figyelemmel készült el: • 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről: Betegek jogainak nevesítése (eü. ellátáshoz, emberi méltósághoz, kapcsolattartáshoz, tájékoztatáshoz, önrendelkezéshez stb. való jog). Az ezeket érvényesítő jogintézmények: betegjog, tájékoztató, betegjogi képviselő, etikai bizottságok stb. • 1997. évi XLIVII. törvény az adatvédelemről • 1/2005. EüM irányelv a betegazonosító rendszer működéséről • EüM közlemény a Magyar Eü-i Ellátási Standardok (MEES) kézikönyvéről Egészségügyi Közlöny, 2007.02.28. 4. szám • 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről • 1/2011.(I. 07.) NEFMI rendelet az eü. szakképesítések vizsgakövetelményeiről • 1/2012.(V. 31.) EMMI rendelet az eü. szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételeiről szóló 60/2003.(X.20.) ESzCSM r. módosításáról • 150/2012.(VII. 06.) kormányrendelet OKJ-ról és az OKJ módosításának eljárásrendjéről A terv kiemelt hangsúlyt fektet szakdolgozóink megtartására, létszám és szakképzettség tekintetében optimális szintre történő fejlesztésre, minőségügyi rendszer kiépítésének segítésére (1. ábra). 1. táblázat A betegellátás biztonságát veszélyeztető leggyakoribb problémák A felmérés alatt a leggyakoribb problémákkal kórházunk menedzsmentje is szembesült, viszont ápolásvezetésünk csapata örömmel konstatálta, hogy a hosszú évek óta stratégiai és éves operatív tervek alapján folyó intézeti ápolásszakmai munka eredményét figyelembe véve jó úton haladunk. betegbiztonságot támogató tevékenységek az ápolásszakmában Kórházunk többprofilú, 2 telephelyen, 1314 ágyon működő városi kórház, a régió legnagyobb regionális és megyei feladatot is ellátó területi kórháza. A betegellátás 23 fekvőbeteg osztályon, központi szolgálatokban, diagnosztikai és egyéb járóbeteg ellátó egységekben történik. Szakterületünk – kórházunk több év óta folyamatosan fennálló strukturális és működésbeli változását és az ápolásszakmai stratégiai tervét figyelembe véve, – éves munkaterv és éves szakmai ellenőrzési terv alapján dolgozik. Egyre ne- 1. ábra Az ápolás szakterületére vonatkozó stratégiai terv 2012. Gazdasági helyzetünket figyelembe véve az utóbbi években szoros létszámgazdálkodás folyik szakterületünkön. Jelenleg az ápolás nem az érvényben levő szakmai létszám minimumfeltételek alapján, hanem az aktuális feladathoz mérten és a betegek állapotát monitorozva, a folyamatos betegellátást és munkarendet lefedve a legalacsonyabb létszám meghatározásával történik. A szigorú létszámgazdálkodás eredményeként a külső és belső létszámmozgások, a betegség és egyéb ok miatt felmerülő létszámgondokat – a betegbiztonságot szem előtt ime Xi. évFolyam 10. szám 2012. december 35 menedzsment ÁpOLÁSMENEdzSMENt tartva – munkaerő átirányítással, túlóra elrendelésével hidaljuk át. Szakdolgozóink jól képzettek, középvezető szakdolgozóink magasan kvalifikáltak. Hiányszakma kórházunkban jelenleg nincs, esetleg az időszakosan fellépő létszámhiány miatt jelentkező ápoló/ szakápoló említhető hiányszakmaként. Az egyre nehezedő finanszírozási és gazdasági helyzet ellenére továbbra is igyekszünk hangsúlyt fektetni szakdolgozóink képzésére, továbbképzésére. A múlt évben 15 fő szerzett új képesítést, további 17 fő képzése jelenleg még folyamatban van (2. ábra). 2. ábra Egészségügyi szakdolgozók szakképzettség szerinti megoszlása A tavalyi évben saját szervezésű, önerőből megtartott kreditpont szerző továbbképzésen 674 fő, továbbá intézményünkön kívüli, egyéb szakmai fejlődést elősegítő rendezvényeken 183 fő vett részt. Évekkel ezelőtt bevezettük az intézeti orientációs programokat az új és gyesről-gyedről visz- 2. táblázat Betegbalesetek nyilvántartása 2011. 36 ime Xi. évFolyam 10. szám 2012. december szatért dolgozóknak, melyen az intézet szakmai elvárásait, szakmai szabályait elevenítjük fel számukra. A betegbiztonság fokozása érdekében elmúlt évtől kezdődően a betegszállító munkatársaink részére szervezünk folyamatosan továbbképzést, a szabályszerű betegmozgatást, elsősegélynyújtási ismereteket előtérbe helyezve. Az ápolás szervezettségét az intézeti SzMSz, a Kollektív Szerződés és az osztályok belső szabályzatai határozzák meg. Minden egységben középvezetők szervezik és irányítják az ápolási munkát, a részlegeken részlegfelelősök és műszakfelelősök segítik azt. 2005. márciustól kórházunkban diplomás Szakdolgozói Csoport és Szakdolgozói tanácsadó testület működik. A testület a szakmai döntéselőkészítés, ápolás-minőségfejlesztés, szabályzatok előkészítése, szakmai ellenőrzés, oktatás és tudományos tevékenység területén segíti és támogatja a szakmai munkát. Intézményünkben akkreditált minőségügyi rendszer jelenleg még nincs. A korábbi években már kiadott ápolást érintő eljárásrendek, szabályzatok, protokollok érvényben vannak, felülvizsgálatuk a gazdasági társasággá való alakulás óta megtörténik, ill. új szabályozók készülnek. Az ápolás minőségének javítása érdekében hosszú évek óta kiemelt hangsúlyt fektetünk a folyamatos szakmai ellenőrzésre, ill. a feltárt hiányosságok lehetőségeinkhez mért mielőbbi megszüntetésére A nozokomiális szövődmények felügyelete intézményünk székhelyén és egyéb telephelyein is évek óta megoldott. A Központi Higiénés Szolgálat 2 fő higiénikus szakemberrel, 3 fő epidemiológiai szakápolóval és 1 fő diplomás ápolóval látja el a feladatot. Intézményünkben 2005-től a Nemzeti Nozokomiális Surveillance Rendszeren belül jelentjük a kötelező adatokat, ezen túlmenően, részt veszünk a sebfertőzés surveillance-ben is. menedzsment ÁpOLÁSMENEdzSMENt A nozokomiális ápolási szövődmények felügyelete során 2011-ben folyamatosan ellenőrizték a perifériás és centrális vénakanülök szövődményeit, a posztinjekciós tályogok esetleges kialakulását. Az általuk készített kérdőívek kiértékelése segített a műtétes jellegű osztályokon dolgozók kézhigiénés ismereteinek feltérképezésében, mellyel célunk a kézhigiéne jelentőségének fokozott tudatosításával a nozokomiális fertőzések csökkentése volt. A betegbaleseteket és a decubitus prevenció és kezelés felügyeletét a decubitus koordinátor munkakörben foglalkoztatott diplomás ápoló látja el. Betegbaleseti kimutatásunk naprakész, jelentési kötelezettség alapján pontos és elemezhető (2. táblázat). Az országban sok évvel ezelőtt a kórházak közül elsők között dolgoztuk ki a decubitus megelőzés és kezelés szakmai protokollját, melyet országosan elismert ápolás-, sőt orvosszakmai körök is példaértékűnek véleményeztek. Kockázatelemzésünk (Bővített Norton Skála) minden betegre kiterjesztett, adatgyűjtésünk évekre visszamenőleg teljeskörű, elemzés, értékelés után könnyen megállapítható a betegbiztonságot veszélyeztető hibaforrás (3. táblázat). Összegzés Célom volt bemutatni, hogy kórházunk szakdolgozói tisztában vannak a betegbiztonság fogalmával, az ellátás biztonságának központi kérdésével, esetleges hibáink, tévedéseink, mulasztásaink következményeivel. Éppen ezért szakterületünkön hangsúlyt fektetünk a hibák tisztességes feltárására, azok megelőzésére, illetve próbálunk tanulni a hibáinkból, hogy megelőzhessük azokat. A betegellátást veszélyeztető problémák közül az ápolászszakma által pozitív irányba befolyásolható tényezőkre épülő, a betegek biztonságát szolgáló programjainkat alkalmazzuk. Azonban tény, hogy a betegbiztonságot erősen veszélyezteti az ápolás szakma által közvetlenül nem befolyásolható, az intézményünket is érintő forráshiány. Az infrastruktúra és az ápolás tárgyi feltételeinek hiányosságai, a szakszemélyzet túlterhelése és egyéb negatív tényezők ugyanis sajnos érezhetően egyre jobban veszélyeztetik a betegbiztonságot. 3. táblázat 2011. évi decubitus esetek IROdALOMJEGYzÉK [1] Betegek Biztonságáért, Magyarország, http://www.betegbiztonsag.hu (utolsó megtekintés: 2012.07.28.) [2] Betegbiztonság – Európai Bizottság, http://ec.europa.eu/health-eu/care_for_me/patient_ safety/index_hu.htm, (utolsó megtekintés: 2012. 07. 29.) [3] dr. Kulin László, dr. Baranyai zsolt: A betegbiztonság növelését célzó erőfeszítések és kezdeményezések a világ országaiban IME – Informatika és Menedzsment az Egészségügyben X. évf. 1.sz., 2011. február, 35-38 old. [4] Egészségügyi Minisztérium: Betegbiztonság az egészségügyben /tájékoztató kiadvány), 2007.), http://www.elitmed.hu/upload/pdf/betegbiztonsag_az_ egeszsegugyben-1521.pdf (utolsó megtekintés: 2012. 07.28.) ime Xi. évFolyam 10. szám 2012. december 37 menedzsment ÁpOLÁSMENEdzSMENt [5] Ajánlás adott intézményben kialakult és ott észlelt, súlyos kimenetelű nemkívánatos eseményt követő eljárásra vonatkozóan, hsmtc.hu/wp-content/uploads/2012/02/neked_ajanlas_ final.pdf, (utolsó megtekintés: 2012. 09.22.) [6] NEVES (nem várt események), hsmtc.hu/wp-content/uploads/2008/05/korhaz_08_3_ neves.pdf (utolsó megtekintés: 2012.09.22.) A SzERző BEMUtAtÁSA árvay Hilda a MISEK Nonprofit Kft. ápolási igazgatója 1975-ben ápolói, 1978-ban aneszteziológiai szakaszszisztensi képesítést szerzett, 1992ben az Orvostovábbképző Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán intézetvezető szakon, majd 2000-ben a BKÁE Egészségügyi Menedzseri szakán szerzett diplomát. pályafutása alatt az egészségügyi szakdolgozói ranglétrát végigjárva ápolói, aneszteziológiai szakasszisztensi, majd több mint 20 éve ápolásvezetői munkakört tölt be. 2004-től ápolási igazgató, a MÁE és MESzK alapító tagjaként a betegápolás ügyének elkötelezettje. Országos szakdolgozói kongresszusokon, konferenciákon, kórházi tudományos üléseken, akkreditált szakmai továbbképzéseken szervezőként, előadóként, ápolói szakmai vizsgákon vizsgabizottsági tagként vesz részt. 1998-tól B.A.z. megye egészségügyi intézményeiben terjesztett „Erzsébet Gyógyhír” intézeti folyóirat ápolási rovatának szerkesztője és publikálója. Kórházában a Szakdolgozói tanácsadó testület megalapítása, az ápolás stratégiai és operatív tervezése, a két városi kórház összevonásával, annak struktúra átalakításával összefüggő – központi munkacsoportokat és egyéb szakdolgozói területeket érintő – feladatok elvégzése és az egységes működési szabályzók kialakításának megvalósítása köthető személyéhez. Az Év Honlapja 2012 „Egészségügy” kategóriában a WEBBeteg a Webbeteg nyerte el az év Honlapja 2012 címet „egészségügy” kategóriában – derült ki a magyar marketing szövetség által szervezett verseny eredményhirdetésén budapesten. a kategória minőségi díját a tervezettbaba.hu weboldalnak, különdíját a pharmindex-online-nak ítélte oda a zsűri. a Webbeteg elsősegélynyújtó mobilalkalmazása „mobil marketing alkalmazások” kategóriában nyert különdíjat. Ünnepélyes díjátadó gála keretében, november 26-án kiosztották az idei Az Év Honlapja” díjakat Budapesten. A pályázatra összesen 360 nevezés érkezett 25 kategóriában. „Egészségügy” kategóriában összesen 13 pályázatot küldtek be magyarországi cégek. Kategóriánként egy honlapnak ítélik oda „Az Év honlapja” díjat. Idén saját kategóriájában a legjobbnak a WEBBeteg.hut ítélte a szakmai zsűri. Mobil marketing alkalmazások kategóriában a H2online Kft. által fejlesztett elsősegélynyújtó alkalmazás, az „Elsősegély – Mit kell tennem?” különdíjat nyert. dr. Eszes István, a zsűri elnöke a WEBBeteg tartalmi gazdagságát, hasznosságát, a portál felépítését emelte ki. Mint megjegyezte, a WEBBeteg folyamatosan fejlődik, ennek jó példája az okostelefonokra kifejlesztett „Elsősegély – Mit kell tennem?” elnevezésű alkalmazás is, amelynek – szavai szerint – mindenki telefonján elérhetőnek kellene lennie. Az alkalmazást megjelenése óta mintegy 38 ezren töltötték le, ezzel rövid idő alatt a legnépszerűbb magyar nyelvű egészségügyi alkalmazás lett. a Webbeteg ezúton mond köszönetet mindazon partnereinek, akik hozzájárultak az idei elismerésekhez. külön köszönet illeti az elsősegély alkalmazás létrejöttéhez nyújtott támogatásért az országos mentőszolgálatot és a celerus bt-t, valamint annak továbbfejlesztéséért a sanofi-aventis ztr-t. 38 ime Xi. évFolyam 10. szám 2012. december