IME - INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY

Tudományos folyóirat - Az egészségügyi vezetők szaklapja

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Hiánypótló jogvédelmi kötetsorozat segíti a hallgatókat

Absztrakt:

Komplex jogvédelmi oktatási segédletet készített az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) egyetemi és saját akkreditált képzéseihez. A jegyzetek az alapozó jogismeretek mellett külön speciális – beteg-, ellátott-, gyermekjogvédelmi – ismeretanyaggal segítik a kurzusok elsajátítását és a hallgatók felkészülését.

A cikk további részleteihez előfizetői regisztráció és belépés szükséges! Belépéshez kattintson ide
EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN MÓDSZERTAN [32] Weir MR, Sperling RS, Reicin A, Gertz BJ: Selective COX-2 inhibition and cardiovascular effects: a review of the rofecoxib development program, Am Heart J, 2003, 146, 591-604. [33] Kaló Z, Harsányi A, Vámossy I: Investment Aspects of Generic Drug Policies in Countries With Severe Resource Constraints, Value in Health, 2014, 17, A500. A SZERZŐK BEMUTATÁSA Csanádi Marcell BSc diplomáját a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerezte a Műszaki Menedzser szakon, a Pénzügyi menedzsment modult teljesítve. Ezt követően 2014-ben elvégezte az Eötvös Loránd Tudományegyetemen az Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzési szakot. A Syreon Kutató Intézethez 2013-ban csatlakozott, ahol a mesterképzés befejezésétől teljes állásban dolgozik, elsősorban egészségpolitikával és egészségügyi finanszírozással kapcsolatos projekteken. Ezen kívül részt vesz a kutatóintézet Európai Uniós projektjeinek koordinálásban és szakmai megvalósításában is. Dr. Ágh Tamás diplomáit a Semmelweis Egyetemen (általános orvos, 2006) a Corvinus Egyetemen (orvosközgazdász, 2010) és a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájában (PhD, 2013) szerezte, 2010-ben háziorvostanból tett szakvizsgát. 2016 óta a Syreon Kutató Intézet vezető munkatársa. 2013 és 2015 között a Syreon Kutató Intézetben kutatásvezetőként, ezt megelőzően a Richter Gedeon Nyrt. Stratégiai Marketing Osztályán üzleti elemzőként dolgozott (2011-2013). Fő kutatási területei az egészségügyi technológiák gazdasági elemzése, életminőség és adherencia mérése, szisztematikus irodalmi áttekintések és gyógyszerpolitika. 2015 óta az ELTE egészséggazdaságtani szakirányú mesterképzésén az Egészségnyereség mérése kurzus tantárgyvezető külső oktatója. Tagja a META Felügyelő Bizottságának (2014-2016) és az ISPOR Multiple Medication Adherence Measurement Working Group vezetőségének. Egészség-gazdaságtani területen egy e-könyv szerkesztője, 2 könyvfejezet szerzője, 17 nemzetközi és hazai lektorált tudományos közlemény szerzője, illetve társszerzője. Dr. Inotai András bemutatását lapunk 2015. októberi számában olvashatják. Hiánypótló jogvédelmi kötetsorozat segíti a hallgatókat Komplex jogvédelmi oktatási segédletet készített az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) egyetemi és saját akkreditált képzéseihez. A jegyzetek az alapozó jogismeretek mellett külön speciális – beteg-, ellátott-, gyermekjogvédelmi – ismeretanyaggal segítik a kurzusok elsajátítását és a hallgatók felkészülését. A Központ a gyakorlatorientált előadások mellett arra törekszik, hogy naprakész, részletes összefoglaló anyaggal is segítse a hallgatókat, így a februárban induló egyetemi képzésein már a komplex jogvédelmi jegyzeteket is biztosítja a résztvevőknek. Mint ismeretes az OBDK az orvosi egyetemeken – így a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi, Fogorvostudományi és Gyógyszerésztudományi Karán, valamint a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karán –, és számos jogi egyetemen – Miskolci Egyetem, Szegedi Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem Állam és – Jogtudományi Karán – továbbá a tavalyi évtől kezdve pedagógiai karokon – a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karon és a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karon – is indít jogvédelmi kurzusokat. Emellett a Központ három éve hatósági jellegű képzéseként oktat jogvédelmi ismereteket az orvosok, ápolók, védőnők, gyógyszerészek, jogászok, pedagógusok, hittan tanárok, szociális munkások valamint szociálpolitikusok részére. Az OBDK jelen kötetsorozata a hallgatók informáltságának, szélesebb körű tájékoztatásának erősítése mellett várhatóan a szakterületek dolgozóinak is hatékony támogatási eszközként szolgálhat a mindennapi munkavégzéshez, így azt a Központ által indított minősített szakmai továbbképzéseken is a hallgatók rendelkezésére bocsátja. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ – www.obdk.hu 52 IME – INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2016. MÁRCIUS