IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

A hazai radiológiai eszközpark amortizációjának aktuális helyzete

  • Cikk címe: A hazai radiológiai eszközpark amortizációjának aktuális helyzete
  • Szerzők: Dr. Tárnoki Ádám Domonkos, Dr. Tárnoki Dávid László, Dr. Karner Cecília Anna
  • Intézmények: Semmelweis Egyetem Radiológiai Klinika Budapest, Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar
  • Évfolyam: XVI. évfolyam
  • Lapszám: 2017. / 8
  • Hónap: szeptember
  • Oldal: 13-18
  • Terjedelem: 6
  • Rovat: MENEDZSMENT
  • Alrovat: KÓRHÁZMENEDZSMENT

Absztrakt:

A töretlen fejlődést mutató képalkotó diagnosztika
igen nagy erőforrás igényű, amely magába foglalja a napi
működtetést, az amortizációból adódó pótlást, továbbá
a modernizációt és a folyamatos fejlesztést. Az elérhető
irodalmi adatok alapján felmértük a magyarországi radiológiai
géppark állapotát, és összehasonlítottuk a külföldi
ajánlásokkal, illetve meghatároztuk a készülékek cseréjének
lehetséges forrásigényét. A hazai radiológiai géppark
elöregedett, s bár 2013 óta javulás tapasztalható, a
készülékek életkora továbbra is meghaladja a nemzetközi
ajánlásokban foglaltakat. A magyar egészségügy -
ben az amortizáció nem számolható el a költségek közöt,
ami az újabb technikák terjedésének szab gátat, s a régi
készülékek okozta képminőség romlás veszélyezteti a
betegellátás minőségét.

Angol absztrakt:

Imaging diagnostics demonstrating unbroken development
are very resource-intensive which includes dayto-
day operation, amortization-related replacement,
modernization and ongoing development. Based on the
available literature data, we assessed the current status
of the radiologic devices in Hungary and compared
it with the foreign recommendations and determined
the potential resource need for equipment replacement.
The domestic radiological machinery market is rundown.
Although improvements have been made since
2013, the age of the devices continues to exceed the
international recommendations. In the Hungarian health -
care financing scheme, amortization is not a remunerated
cost, which impedes the spread of newer technologies,
and the deterioration of the image quality caused
by old appliances poses a threat to the quality of the
patient's care.

Szerző Intézmény
Szerző: Dr. Tárnoki Ádám Domonkos Intézmény: Semmelweis Egyetem Radiológiai Klinika Budapest
Szerző: Dr. Tárnoki Dávid László Intézmény: Semmelweis Egyetem Radiológiai Klinika Budapest
Szerző: Dr. Karner Cecília Anna Intézmény: Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar

[1] Baranyai T: Merre tovább a képalkotó diagnosztika
finanszírozásában? IME – Interdiszciplináris Magyar
Egészségügy, 2008, 7, 29–33.
[2] European Coordination Committee Of The Radiological,
Electromedical and Healthcare IT Industry (COCIR):
COCIR Medical Imaging Equipment Age Profile&
Den sity, 2016, Elérhető: http://www.cocir.org/uploads/
media/16052_COC_AGE_PROFILE_web_01.pdf
(letöltve: 2017.03.03.)
[3] Canadian Association of Radiologists: Lifecycle Gui -
dance for medical imaging equip-ment in Canada, 2013,
Elérhető: http://www.car.ca/uploads/standards%20guidelines/
CAR-LifecycleGuidance-MainReport-e_
20131127.pdf (letöltve: 2017.02.25.)
[4] Brkljačić B: A renewal of equipment and procurement,
European Congress of Radiology, 2017. március 1–5.
[5] Tóthné Szabó E, Varga J, Vágyi FR (szerk.): Számviteli
Ismeretek, Nebuló Kiadó, Budapest, 2005
[6] Karner C: Gazdálkodás az egészségügyben különös
tekintettel a kórházak finanszírozására. Doktori értekezés,
Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron, 2005,
Elérhető: http://www.nyme.hu/fileadmin/dokumentumok
/ktk/Kepzes_doktori/2005/2005_KarnerCecilia_d.pdf
(letöltve: 2017.04.01.)
[7] Sándor J: A radiológiai ellátások OEP-finanszírozásáról,
Radiologia.hu, 2009, Elérhető: http://www.radiologia.hu/
index.php?p=printer&type=pdf&func=hir&id=9257
(letöltve: 2017.03.02.)
[8] Baranyai T: Jó diagnózis – hatékony terápia, Radio -
lógia.hu, 2010, Elérhető: http://radiologia.blog.hu/page
/63?token=1c35dc2d1811761d7ed956823ff835a2
(letöltve: 2017.03.05.)
[9] Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP): Sta tisz -
tikai Évkönyv 2012, Elérhető: http://site.oep.hu/statisztika/
2012/html/hun/A2.html, (letöltve: 2017.03.09.)
[10] Baranyai T, Kis Zs: A magyar radiológia helyzete: innováció,
humánerőforrás, képzés. XXI. Magyarországi
Egészségügyi Napok, „Fókuszban a képalkotó diagnosztika”,
2014, Elérhető: http://www.egve.hu/downloads/
eloadasok/xximen/baranyai_kis_xxi_men_2014.pdf
(letöltve: 2017.02.15.)
[11] European Coordination Committee Of The Radiological,
Electromedical and Healthcare IT Industry (COCIR):
COCIR Medical Imaging Equipment Age Profile&Density,
2014, Elérhető: http://cocir.org/uploads/media/14008_
COC_Age_Profile_web_01.pdf (letöltve: 2017.03.03.)
[12] OECD Health Data: Mammography machines, 2015,
Elérhető: https://data.oecd.org/healtheqt/mammographymachines.
htm#indicator-chart (letöltve: 2017.03.15.)
[13] Radiologia.hu: Elöregedtek már a kórházi műszerek,
Radiologia.hu, 2015.03.18. Elérhető: http://www.radiologia.
hu/aktualis/belfoldi_hirek/13636.html (letöltve: 2017.
03.02.)
[14] Ronkainen J: Costs in today’s radiology. ABC analysis of
typical situations in the transitional period, University of
Oulu, 2007, Elérhető: http://jultika.oulu.fi/files/isbn
9789514284816.pdf (letöltve: 2017.03.02.)
[15] Egészséghíradó: Képalkotó diagnosztika és várólisták,
2014.11.18. Elérhető: http://egeszseghirado.hu/?p=43
(letöltve: 2017.03.02.)
[16] European Coordination Committee Of The Radiological,
Electromedical and Healthcare IT Industry (COCIR):
COCIR Age Profile, 2003, Elérhető: http://www.cocir.org
/site/index.php?id=63&tx_ttnews%5btt_news%5d=571&cHash=78f2b6bd4000176fa392a26f11ffb3fe (letöltve:
2017.03.03.)
[17] Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP): Sta tisz -
tikai Évkönyv 2013, Elérhető: http://site.oep.hu/statisztika/
2013/pdf/Evk13.pdf#pagemode=bookmarks&view=
FitH&page=1 (letöltve: 2017.03.09.)
[18] Nemzeti Egészségbiztosítási Adatkezelő (NEAK): http://
www.neak.gov.hu/, 2017.
[19] MTI; kormany.hu: Jóval több CT és MR szolgálja ma a
betegek gyógyulását, mint 2010-ben, 2017, Elérhető:
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/
parlamenti-allamtitkarsag/hirek/joval-tobb-ct-esmr-
szolgalja-ma-a-betegek-gyogyulasat-mint-2010-ben
[20] Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP): Sta -
tisztikai Zsebkönyv 2015, http://www.neak.gov.hu//data/
cms1011883/Zsebkonyv_2015.pdf (letöltve: 2017.04.01.)
[21] Sistrom CL, Dang PA, Weilburg JB, Dreyer KJ,
Rosenthal DI, Thrall JH: Effect of computerized order
entry with integrated decision support on the growth of
outpatient pro-cedure volumes: seven-year time series
analysis, Radiology, 2009, 251, 147–155.
[22] Block Imaging. (2017): Your Guide to Medical Imaging
Equipment, 2017.03.02. https://info.blockimaging.com/
bid/92623/mri-machine-cost-and-price-guide (letöltve:
2017.04.08.)

MENEDZSMENT KÓRHÁZMENEDZSMENT A hazai radiológiai eszközpark amortizációjának aktuális helyzete Dr. Tárnoki Ádám Domonkos, Dr. Tárnoki Dávid László1, Dr. Karner Cecília Anna2 1 Semmelweis Egyetem Radiológiai Klinika, Budapest 2 Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgdaságtudományi Kar, Sopron A töretlen fejlődést mutató képalkotó diagnosztika igen nagy erőforrás igényű, amely magába foglalja a napi működtetést, az amortizációból adódó pótlást, továbbá a modernizációt és a folyamatos fejlesztést. Az elérhető irodalmi adatok alapján felmértük a magyarországi radiológiai géppark állapotát, és összehasonlítottuk a külföldi ajánlásokkal, illetve meghatároztuk a készülékek cseréjének lehetséges forrásigényét. A hazai radiológiai géppark elöregedett, s bár 2013 óta javulás tapasztalható, a készülékek életkora továbbra is meghaladja a nemzetközi ajánlásokban foglaltakat. A magyar egészségügyben az amortizáció nem számolható el a költségek közöt, ami az újabb technikák terjedésének szab gátat, s a régi készülékek okozta képminőség romlás veszélyezteti a betegellátás minőségét. modernizációja nemcsak az Európai Unió más tagállamaitól, hanem a környező országok trendjétől is lemaradt [1]. 2003-ban a European Coordination Committee Of The Radiological, Electromedical and Healthcare IT Industry (COCIR) egy három pontból álló „aranyszabályt” állított össze, amely az orvosi berendezések telepítésének értékelését és a beszerzési döntéseket hivatott segíteni. Az aranyszabályok segítségével az innováció adta előnyöket szerették volna összekovácsolni a maximális értéket hozó üzleti beruházással [2]: • a beépített készülékek legalább 60%-ának 5 évesnél fiatalabbnak kell lennie • a géppark legfeljebb 30%-a lehet 6-10 év közötti életkorú • a géppark életkorprofiljának legfeljebb 10%-a lehet 10 évnél idősebb. Imaging diagnostics demonstrating unbroken development are very resource-intensive which includes dayto-day operation, amortization-related replacement, modernization and ongoing development. Based on the available literature data, we assessed the current status of the radiologic devices in Hungary and compared it with the foreign recommendations and determined the potential resource need for equipment replacement. The domestic radiological machinery market is rundown. Although improvements have been made since 2013, the age of the devices continues to exceed the international recommendations. In the Hungarian healthcare financing scheme, amortization is not a remunerated cost, which impedes the spread of newer technologies, and the deterioration of the image quality caused by old appliances poses a threat to the quality of the patient's care. A Kanadai Radiológus Társaság (CAR) is ajánlást fogalmazott meg a Canadian Institute for Health Information (CIHI) intézettel együtt a gépek életkorára vonatkozóan, melyben összehasonlította a kanadai és külföldi irányelveket 2013-ban [3]. BEVEZETÉS A képalkotó diagnosztika a modern egészségügyi ellátás és a betegellátás nélkülözhetetlen, központi eleme, mely az elmúlt két évtizedben folyamatos fejlődést mutat: új képalkotó eljárások jelentek meg, a meglévők pedig egyre kifinomultabbak lettek. A radiológiának nagy az erőforrás igénye, amely érinti a napi működtetést, a meglévő készülékek fejlesztését és az amortizációból adódó visszapótlást (új beruházásokat) [1]. Évtizedes problémát jelent, hogy a finanszírozási díjtételekbe továbbra sem építették be az amortizáció költségét, aminek következtében a technikai fejlődés és a géppark IME – INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY CÉLKITŰZÉS Jelen dolgozatunk célja, hogy a magyarországi képalkotó géppark helyzetét elemezzük az irodalomban elérhető adatok alapján, és összehasonlítsuk a külföldi példákkal. További célunk, hogy az amortizációs összeg nagyságára rámutassunk a számítások alapján. TÉMAKIFEJTÉS, MEGVALÓSÍTÁS, ALKALMAZOTT MÓDSZER A radiológiai géppark megújítását a készülék élettartama, a készülékek elöregedésével gyakrabban előforduló meghibásodások, a biztonságosság, a technológia változása (előnyök és innovációk, klinikai szükségletek) és a versenyképesség indokolja [4]. Az élettartamot jellemző tényezőre (idő vagy használati mérték) vetített értékcsökkenés (amortizáció) a befektetett javak (immateriális és tárgyi eszközök) értékének tervezhető csökkenése, mely az elhasználódás, fizikai kopás, műszaki – gazdasági – technikai avulás pénzben kifejezett értékét jelzi [5]. Az amortizációs költség implicit (rejtett) költség, mely nem aktuális kiadás, hanem az adott időszak ráfordításaként (profitjaként) kezelendő, bár tényleges pénzkifizetésekben, számlákon az adott időszakban nem jelennek meg [6]. A radiológia területén az elvégzett szolgáltatásokért járó finanszírozás két módon történik [7]: XVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2017. SZEPTEMBER 13 MENEDZSMENT • • KÓRHÁZMENEDZSMENT A járóbeteg-ellátásban az ambuláns radiológiai szolgáltatások után a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől a finanszírozást német pontérték szerint térítik a tételes, lejelentett tevékenység alapján beavatkozásonként. Az ellátható járóbetegek számának növelésének gátat szab az intézményi teljesítményvolumen-korlát (TVK), melyet az adott intézményben határoznak meg a radiológiára vonatkozóan. Ebben nincs benne az amortizáció finanszírozása, csak a tevékenység elvégzésének díja. A fekvőbeteg-ellátásban a homogén betegségcsoport (HBCs) rendszer szerint a betegség, az ellátás jellegétől függő normatív esetátalányt kapnak a szolgáltatók, mely a HBCs díj részeként jelenik meg, az adott ellátási csoport normatív átlagos képalkotó eljárási igényének megfelelően [7]. Ez a finanszírozási forma sem foglalja magában az amortizációs költségeket. A teljesítményfinanszírozási rendszer 1993-as bevezetése óta kettős finanszírozás érvényesül, mely szétválasztja a működésre és az amortizáció visszapótlására, fejlesztésekre szolgáló forrásokat: a működési költségeket finanszírozzák központilag, az amortizációs költségeket a tulajdonos állja [8]. RÖNTGEN DIAGNOSZTIKA ÉS MAMMOGRÁFIA 2012-ben a röntgenvizsgálatok 33%-a készült teljesen vagy részben analóg készüléken [9, 10]. 2008-ban a röntgen géppark átlagos életkora jelentősen meghaladta a 10 éves EU ajánlást [10]. A 2013-as COCIR jelentés szerint Magyarország a 30. helyen van a legújabb (1-5 éves) röntgen átvilágító (angiográfiás) készülékek életkorát tekintve [11]. Világviszonylatban az egymillió lakosra jutó mammográfiás készülékek számában Magyarország a középme- zőny végén van [12]. 2015-ben a 24 vizsgált európai uniós ország egymillió lakosra jutó röntgen-angiográfiás készülékeinek sűrűség listáján hazánk a 17. volt [2]. A kórházszövetség szerint évi 100-150 milliárd szükséges az amortizációs költségekre, ugyanis van, ahol már 30-40 éves készülékeket használnak, amik rendszeresen elromlanak [13]. A röntgenkészülékek amortizációs ideje egy finn tanulmány szerint 15 év, a röntgencsöveké 3 év, az átvilágító készülékeké 6 év [14]. ULTRAHANG DIAGNOSZTIKA Európai viszonylatban ultrahang géppark tekintetében is nagy a lemaradás, sok helyen 12-16 éves készülékkel is dolgoznak. A modern ultrahang eljárások széleskörű bevezetése késik forráshiány miatt, így kevés helyen érhető el a CEUS, a szonoelasztográfia és fúzió is. 2005-ben 760 nyilvántartott készülék volt, ebből 194 UH készülék 10 évnél idősebb, 60 berendezés 16 évnél régebbi volt [1]. CT DIAGNOSZTIKA A CT készülékek száma a 2012-es OEP adatok szerint 78 db volt, ennek 59%-a 16 szelet alatti [9, 10]. A CT-ket is folyamatosan cserélik korszerűbbekre, ma már legalább 16 szeletes berendezések működnek országszerte. Hazánkban a térségenkénti egyenlőtlen eloszlásban is komoly hiányosságok vannak: a CT készülékeket illetően a térségek között az egy lakosra jutó kapacitásban akár négyszeres különbségek vannak [15]. Az egyenlőtlenség okai között szerepelnek a kórházak és szolgáltatók jobb egyéni érdekérvényesítő képessége finanszírozási forrás szerzés szempontjából, illetve az Európai Unió pályázatainak vidéket célzó forrásai [15]. 1. ábra OEP statisztikai adatai alapján szerkesztett oszlopdiagram a hazánkban működő CT berendezéseken végzett vizsgálatokkal és betegszámmal kapcsolatosan Forrás: OEP Statisztikai Zsebkönyv (2013, 2015) 14 IME – INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY XVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2017. SZEPTEMBER MENEDZSMENT KÓRHÁZMENEDZSMENT 2. ábra OEP statisztikai adatai alapján szerkesztett oszlopdiagram a hazánkban működő MR berendezéseken végzett vizsgálatokkal és betegszámmal kapcsolatosan Forrás: OEP Statisztikai Zsebkönyv (2013, 2015) Európai viszonylatban Magyarország a 2013-as COCIR jelentés szerint a 28. helyen van a legújabb (1-5 éves) CT készülékek használatát tekintve [11]. 2015 végén az 1-5 éves készülékek 58%, a 6-10 éves készülékek 19%, míg a 10 év feletti készülékek 22% arányban fordultak elő [2]. A CT készülékek sűrűségét tekintve Magyarország a kelet-európai átlag alatt van egy millió lakosra vonatkoztatva, 2006 óta a növekedés nagyon lassú volt [16]. Világviszonylatban Magyarország az OECD legfrissebb elérhető adatai szerint csak Mexikót előzi meg az egymillió lakosra jutó CT berendezések számát tekintve [12]. A CT vizsgálatok és a beutalt betegek számának emelkedését nem kísérte a szolgáltatók számának növekedése [17, 18] (1. ábra). 2010 óta növekedett a CT berendezések száma: 73 darabról 104 darabra [19]. EREDMÉNYEK Magyarországon a röntgen angiográfiás, CT és MR berendezések életkorának megoszlását az 1. táblázat mutatja. A táblázatból látható, hogy a magyar radiológiai géppark 2013-as állapota egyáltalán nem felelt meg a COCIR aranyszabályainak. 2013 óta a készülékek életkorában javulás tapasztalható, 2015-ben elkezdte megközelíteni az aranyszabályban javasolt értékeket, a 6-10 év közötti készülékek aránya megfelelő lett. MR DIAGNOSZTIKA A 2013-as COCIR jelentés szerint Magyarország az utolsó helyek egyikén van a legújabb (1-5 éves) MR készülékek használatát tekintve [11], csak Macedoniában üzemelt több 10 évesnél idősebb gép, mint hazánkban. Az MR szolgáltatók száma a CT-hez hasonlóan nagyon lassú emelkedést mutat, mindemellett a betegek és a vizsgálatok száma is nő, de a CT-vel összevetve sokkal lassabb ütemben (2. ábra) [17, 20]. 2015-ben a 24 vizsgált európai uniós ország közül hazánk az egymillió lakosra jutó MR készülékek sűrűségi listáján a 19. volt [2]. Az MR vizsgálatok száma Magyarországon – a CT-vizsgálatokéhoz hasonlóan – az EU26 átlaga alatt van. Az OECD elérhető adatai szerint Magyarország Mexikót előzi meg az egymillió lakosra jutó MR gépek számát tekintve [12]. 2010 óta az MR berendezések száma jelentősen nőtt: míg 2010ben 30 MR berendezés volt használatban, addig mára hazánkban 65 MR berendezés működik [19]. IME – INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY 1. táblázat Magyarországi röntgen angiográfiás, CT és MR készülékek életkorának megoszlása 2013-ban és 2015-ben összevetve a COCIR aranyszabályaival Az aranyszabályoknak megfelelő értékeket vastagítással kiemeltük. Forrás: COCIR, 2016 [2] 2008 és 2013 között hazánkban a röntgen angiográfiás készülékek kora folyamatos emelkedést mutatott, de 2013 óta javulás tapasztalható, bár továbbra sem felel meg az aranyszabályoknak [2] (3. ábra). 2013 és 2015 között hazánkban az 1-10 éves CT gépek arányában lassú javulás következett be, de továbbra sem felel meg az aranyszabályoknak [2] (4. ábra). Aggasztó a 10 év feletti CT készülékek arányának folyamatos növekedése 2011 óta. XVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2017. SZEPTEMBER 15 MENEDZSMENT KÓRHÁZMENEDZSMENT hogy a nemzetközi ajánlásoknak megfeleljen a hazai géppark, annak sürgős lecserélésére van szükség. A Canadian Institute for Health Information (CIHI) összehasonlította a gépek életkorára vonatkozó különböző kanadai és külföldi irányelveket 2013-ban [3]. A magyarországi röntgen angiográfiás készülékek kora a kanadai (CAR) ajánlásnak kb. 80%-ban, a CT és MR berendezések tekintetében kb. 5058% ill. 30-35% körül felel meg. ÖSSZEGZÉS, KÖVETKEZTETÉSEK, A TOVÁBBLÉPÉS LEHETŐSÉGEI 3. ábra Hazai röntgen-angiográfiás készülékek kor szerinti megoszlása 2008 és 2015 között (%) Forrás: COCIR (2016) [2] 4. ábra Hazai CT készülékek kor szerinti megoszlása 2008 és 2015 között, (%) Forrás: COCIR (2016) [2] 5. ábra Hazai MR készülékek kor szerinti megoszlása 2008 és 2015 között, (%) Forrás: COCIR (2016) [2] Bár 2008 és 2015 között hazánkban az MR gépek kor szerinti megoszlása pozitív tendenciát mutat, még nem éri el az aranyszabályban javasolt értéket [2] (5. ábra). Az Európai Radiológus Társaság a COCIR-hoz hasonló elveket hozott: az 5 évnél fiatalabb gépek képviselik a modern technológiát, míg a 6-10 év közötti készülékek – ha megfelelő karbantartásban részesülnek – továbbra is használatra alkalmasak, de lecserélésükre ki kell dolgozni egy stratégiát. A 10 évnél idősebb gépek nem képviselik a modern technológiát, és le kell őket cserélni. Annak érdekében, 16 IME – INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY A képalkotó berendezések adott lakosságszámra jutó mennyisége az OECD országok ellátottságához képest kevesebb, ezért hazánkban az egy gépre jutó vizsgálati szám sokkal magasabb, mely fokozza a gépek elhasználódását és kopását. Ráadásul a képalkotó vizsgálatok száma évenként 10-15%-kal növekszik. További hátrány, hogy az alacsony finanszírozás és a TVK korlát miatt korlátozott betegszámot lehet ellátni, s a radiológusok hiánya miatt a leletezés késik [15]. A menedzsmentnek mindezeket figyelembe kell vennie a működés szempontjából, s országosan több képalkotó berendezésre van szükség. A lecserélésre néhány külföldi szervezet kidolgozott ajánlásokat (pl. COCIR, CAR), melyek a radiológus menedzservezetők körében kevéssé ismertek. A kanadai ajánlás időszakos ellenőrzést javasol, melynek során megbizonyosodnak az ajánlás betartásáról, használatáról és – ha szükséges – időszakos frissítéséről. Az EU államainak többsége nem fejlesztett ki saját, országos irányelvet – így Magyarország sem. Az indokolatlan vizsgálatok számának csökkentésében a képalkotó vizsgálatokat elrendelő klinikusoknak segítséget nyújt a helyes radiológiai módszer kiválasztásában az ESR iGuide, mely klinikai döntéstámogató rendszerként a legújabb evidenciákat real-time módon teszi elérhetővé [21]. Egy országos menedzsment információs rendszer segítségével érdemes követni a képalkotó berendezések vásárlását annak érdekében, hogy az amortizációt, a készülék életkorát és a lehetséges javítási dátumokat kiszámolják [3]. A radiológiai gép- és műszerállomány amortizációját és fejlesztését célzó költségeket a fenntartónak (korábban az önkormányzatok voltak) vagy a szolgáltató saját anyagi forrásából kell biztosítani, melyet a forráshiánnyal küzdő alulfinanszírozott egészségügyi intézmények többsége nem tud kigazdálkodni. Az amortizációs költségek reális mértékét a döntéshozók nem pontosították, az igényeket a rendelkezésre álló anyagi erőforrások kielégítő mértékben nem is mindig tudják biztosítani [6]. A kórházak alulfinanszírozottsága javítható lenne a mesterséges teljesítménynövekedés megakadályozásával, a közpénzek átláthatóvá tételével, az amortizáció HBCs súlyszámba építésével [6]. Az utóbbi évek részben EU pályázatokból történt fejlesztéseinek köszönhetően javult a diagnosztikai eszközpark életkora. A javulás további oka a HBCs pontszám, a súlyszámok és a járóbeteg-szakellátásra fordított források növelése és a radiológiai XVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2017. SZEPTEMBER MENEDZSMENT KÓRHÁZMENEDZSMENT vizsgálatokra vonatkozó TVK korlátok emelése, mellyel a leromlott infrastruktúra fejlesztésére több forrás juthat. Az uniós támogatásokat döntően a vidéki kórházak nyerték, ahol a radiológiai eszközpark is megújulóban van. Az amortizációs költségek finanszírozásba történő beépítésére azonban továbbra sem történt erőlépés. A hazai eszközpark állományában (a gépek számában) és életkorában is jelentős elmaradás tapasztalható az OECD és EU átlagtól. A gépek elöregedtek, koruk a nemzetközi (COCIR, CAR) ajánlásoknak nem felel meg. Bizonyos képalkotó készülékek heterogén, területi eloszlási és technikai egyenetlenségeket mutatnak – melyet az előző uniós ciklus vidéket célzó támogatásai fokoztak –, mely nem biztosít egyenlő hozzáférést a lakosságnak. A rendelkezésre álló adatok alapján kiszámítottuk, hogy mekkora összeget jelentene a vizsgált időszak állapotának megfelelően a 10 évnél idősebb hazai röntgen-angiográfiás, CT és MR eszközpark eszközpótlása. Ezen készülékek teljes lecseréléséhez szükséges összeg nagyságren- dileg 4,2 milliárd forint lenne középkategóriájú készülék árával számolva [22]. A magyarországi intézményeknek is követnie kell ezt az ajánlást, és tervet kell kidolgoznia a készülékek modernizálására és 5 évenkénti megújítására. Az országos eszközbeszerzéseket a kanadai példához hasonlóan egy menedzsment információs rendszer segítségével lehetne követni hazánkban is annak érdekében, hogy a készülék korát és a lehetséges csere dátumokat nyomon kövessék. A duális finanszírozás megszüntetése vagy átalakítása továbbra is megoldatlan feladat: továbbra sem tisztázott, hogy az amortizációs költségekhez szükséges forrás biztosítása kinek a feladatát képzi. A Semmelweis Tervben (20102014) felismerték az egészségügyi ellátók finanszírozásában az amortizáció és a megtérülés szolgáltatási díjtételekbe való beépítését, de sajnos a terv nem realizálódott. Módszeres és tervezett forrásbevonásra lenne szükség. IRODALOMJEGYZÉK [1] Baranyai T: Merre tovább a képalkotó diagnosztika finanszírozásában? IME – Interdiszciplináris Magyar Egészségügy, 2008, 7, 29–33. [2] European Coordination Committee Of The Radiological, Electromedical and Healthcare IT Industry (COCIR): COCIR Medical Imaging Equipment Age Profile& Density, 2016, Elérhető: http://www.cocir.org/uploads/ media/16052_COC_AGE_PROFILE_web_01.pdf (letöltve: 2017.03.03.) [3] Canadian Association of Radiologists: Lifecycle Guidance for medical imaging equip-ment in Canada, 2013, Elérhető: http://www.car.ca/uploads/standards%20guidelines/CAR-LifecycleGuidance-MainReport-e_ 20131127.pdf (letöltve: 2017.02.25.) [4] Brkljačić B: A renewal of equipment and procurement, European Congress of Radiology, 2017. március 1–5. [5] Tóthné Szabó E, Varga J, Vágyi FR (szerk.): Számviteli Ismeretek, Nebuló Kiadó, Budapest, 2005 [6] Karner C: Gazdálkodás az egészségügyben különös tekintettel a kórházak finanszírozására. Doktori értekezés, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron, 2005, Elérhető: http://www.nyme.hu/fileadmin/dokumentumok /ktk/Kepzes_doktori/2005/2005_KarnerCecilia_d.pdf (letöltve: 2017.04.01.) [7] Sándor J: A radiológiai ellátások OEP-finanszírozásáról, Radiologia.hu, 2009, Elérhető: http://www.radiologia.hu/ index.php?p=printer&type=pdf&func=hir&id=9257 (letöltve: 2017.03.02.) [8] Baranyai T: Jó diagnózis – hatékony terápia, Radiológia.hu, 2010, Elérhető: http://radiologia.blog.hu/page /63?token=1c35dc2d1811761d7ed956823ff835a2 (letöltve: 2017.03.05.) IME – INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY [9] Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP): Statisztikai Évkönyv 2012, Elérhető: http://site.oep.hu/statisztika/2012/html/hun/A2.html, (letöltve: 2017.03.09.) [10] Baranyai T, Kis Zs: A magyar radiológia helyzete: innováció, humánerőforrás, képzés. XXI. Magyarországi Egészségügyi Napok, „Fókuszban a képalkotó diagnosztika”, 2014, Elérhető: http://www.egve.hu/downloads/ eloadasok/xximen/baranyai_kis_xxi_men_2014.pdf (letöltve: 2017.02.15.) [11] European Coordination Committee Of The Radiological, Electromedical and Healthcare IT Industry (COCIR): COCIR Medical Imaging Equipment Age Profile&Density, 2014, Elérhető: http://cocir.org/uploads/media/14008_ COC_Age_Profile_web_01.pdf (letöltve: 2017.03.03.) [12] OECD Health Data: Mammography machines, 2015, Elérhető: https://data.oecd.org/healtheqt/mammographymachines.htm#indicator-chart (letöltve: 2017.03.15.) [13] Radiologia.hu: Elöregedtek már a kórházi műszerek, Radiologia.hu, 2015.03.18. Elérhető: http://www.radiologia.hu/aktualis/belfoldi_hirek/13636.html (letöltve: 2017. 03.02.) [14] Ronkainen J: Costs in today’s radiology. ABC analysis of typical situations in the transitional period, University of Oulu, 2007, Elérhető: http://jultika.oulu.fi/files/isbn 9789514284816.pdf (letöltve: 2017.03.02.) [15] Egészséghíradó: Képalkotó diagnosztika és várólisták, 2014.11.18. Elérhető: http://egeszseghirado.hu/?p=43 (letöltve: 2017.03.02.) [16] European Coordination Committee Of The Radiological, Electromedical and Healthcare IT Industry (COCIR): COCIR Age Profile, 2003, Elérhető: http://www.cocir.org /site/index.php?id=63&tx_ttnews%5btt_news%5d=571& XVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2017. SZEPTEMBER 17 MENEDZSMENT KÓRHÁZMENEDZSMENT cHash=78f2b6bd4000176fa392a26f11ffb3fe (letöltve: 2017.03.03.) [17] Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP): Statisztikai Évkönyv 2013, Elérhető: http://site.oep.hu/statisztika/2013/pdf/Evk13.pdf#pagemode=bookmarks&view= FitH&page=1 (letöltve: 2017.03.09.) [18] Nemzeti Egészségbiztosítási Adatkezelő (NEAK): http:// www.neak.gov.hu/, 2017. [19] MTI; kormany.hu: Jóval több CT és MR szolgálja ma a betegek gyógyulását, mint 2010-ben, 2017, Elérhető: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/joval-tobb-ct-esmr-szolgalja-ma-a-betegek-gyogyulasat-mint-2010-ben [20] Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP): Statisztikai Zsebkönyv 2015, http://www.neak.gov.hu//data/ cms1011883/Zsebkonyv_2015.pdf (letöltve: 2017.04.01.) [21] Sistrom CL, Dang PA, Weilburg JB, Dreyer KJ, Rosenthal DI, Thrall JH: Effect of computerized order entry with integrated decision support on the growth of outpatient pro-cedure volumes: seven-year time series analysis, Radiology, 2009, 251, 147–155. [22] Block Imaging. (2017): Your Guide to Medical Imaging Equipment, 2017.03.02. https://info.blockimaging.com/ bid/92623/mri-machine-cost-and-price-guide (letöltve: 2017.04.08.) A SZERZŐK BEMUTATÁSA Dr. Tárnoki Ádám Domonkos PhD, egyetemi adjunktusként dolgozik az SE Radiológiai Klinikáján, német tanulmányi felelős, a Magyar Radiológus Társaság Ifjúsági Bizottság tagja, a Magyar Radiológia folyóirat főszerkesztő-helyettese. A Magyar Ikerregiszter alapító tagja, doktori értekezését kardiovaszkuláris ikervizsgálatokból írta. A világ több országában tanult és folytatott kutatómunkát számos ösztöndíjnak köszönhetően, Németországban vendégorvosként is dolgozott. Több mint 17 díjat és elismerést kapott, közte a Markusovszky, Nemzeti Kiválósági és a Junior Prima Primissima díjat. Közel 300, döntően nemzetközi előadás és 150 közlemény szerzője (impakt faktor 130 felett). Az Amerikai Magyar Orvosszövetség Magyarországi Tagozatának alelnöke. A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. Egészségügyi menedzser és orvos közgazdász. Dr. Tárnoki Dávid László PhD, szintén a Semmelweis Egyetem Radiológiai Klinikáján dolgozik radiológus szakorvosként és adjunktusként. Angol tanulmányi felelős, az Ultrahang részleg vezetője. Légzőrendszeri ikervizsgálatokból írta PhD dolgozatát, a Magyar Ikerregiszter alapító tagja. A Magyar Radiológus Társaság Ifjúsági Bizottságának elnöke, az Európai Radiológus Társaság Ifjúsági Szekciójának (RTF) korábbi magyarországi delegáltja. A világ több országában tanult és folytatott kutatómunkát ösztöndíjaknak köszönhetően. Németországban vendégorvosként is dolgozott egy éven keresztül. Több, mint 17 díjat és elismerést kapott, közte a Markusovszky, Nemzeti Kiválósági és a Junior Prima Primissima díjat. Közel 300, döntően nemzetközi előadás és 150 közlemény szerzője (impakt faktor 130 felett). Az Amerikai Magyar Orvosszövetség Magyarországi Tagozatának titkára. A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. Egészségügyi menedzser és orvos közgazdász. Dr. Karner Cecília költségvetési pénzügyi üzemgazdász, majd 1985-ben a MKKE-n közgazdásztanárként diplomázott. 1999-től a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karán, illetve annak elődintézményeiben oktatott, jelenleg egyetemi docens. 2000-től szervezi, majd vezeti és oktatja az egészségügyi menedzsment, az orvos-közgazdász, gyógyszerész-közgazdász posztgraduális képzéseket. 2005-ben szerzett PhD-fokozatot (közgazda- ságtudományok) a NYME KTK Gazdasági folyamatok elmélete és gyakorlata Doktori Iskolában, témája: Gazdálkodás az egészségügyben, különös tekintettel a kórházak finanszírozására. 2005-től a Magyar Statisztikai Társaság –, 2007től az MTA köztestületi –, 2009-től a META tagja, majd 2010től a Magyar Országgyűlés Egészségügyi Bizottságában szakértő. 2011-ben Nemzetközi Egészség-gazdaságtani tanfolyamot végzett az Österreichische Gesellschaft für Gesundheitsökonomie és a NYME KTK közös szervezésében. 18 IME – INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY XVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2017. SZEPTEMBER