IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Betegbiztonság – Te is tehetsz érte!

  • Cikk címe: Betegbiztonság – Te is tehetsz érte!
  • Szerzők: IME Szerkesztőség
  • Intézmények: IME Szerkesztőség
  • Évfolyam: XVIII. évfolyam
  • Lapszám: 2019. / 6
  • Hónap: augusztus
  • Oldal: 20
  • Terjedelem: 1
  • Rovat: KISHÍREK
  • Alrovat: KISHÍREK

Absztrakt:

Betegbiztonság – Te is tehetsz érte! címmel országos lakossági kampány indul a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ és a Kutatópont közreműködésével.

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő – Járóbeteg esélyek 2019
Tartalom IME Szerkesztőség
Jubileumi évét ünnepli a Semmelweis Egyetem - Interjú Prof. Dr. Merkely Béla rektorral Boromisza Piroska
A Betegségek Nemzetközi Osztályozása, 11. verzió, 2. rész: Rövid BNO történet, az új verzió lényege, a BNO-11 betegségfogalmak tulajdonságai Dr. Balkányi László
A hazai infekciókontroll gyakorlat fejlesztésének irányai - Interjú Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvossal Dr. Szabó Rita
Semmelweis Egészség Napok Boromisza Piroska
Centripetális erők – Beszámoló a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar VII. Infekciókontroll munkanapjáról IME Szerkesztőség
Egy holisztikus szakrendelés paradigmaváltó következtetései. Quo vadis szakrendelés? Dr. Varga Imre
Betegbiztonság – Te is tehetsz érte! IME Szerkesztőség
Beszámoló a 2019-es skót egészségügyi minőségügyről és a betegbiztonságról szóló konferenciáról Dr. Dombrádi Viktor, Dr. Bíró Klára
Precíziós onkológia kerekasztal A XIII. IME Országos Egészség-gazdaságtani Konferenciáról jelentjük Boromisza Piroska
VIII. IME Országos Infekciókontroll Továbbképzés és Konferencia 2019. október 16-17. IME Szerkesztőség
Egy országos felmérés eredményei a járóbeteg-szakellátás területén foglalkoztatott szakdolgozókról Dr. Balogh Zoltán, Szánti Istvánné
VIII. IME Országos Infekciókontroll Továbbképzés és Konferencia 2019. október 16-17. IME Szerkesztőség
Az idült légzőszervi betegségek hatékonyabb ellátása a betegegyüttműködés támogatásával Dr. Kovács Gábor , Dr. Hankó Zoltán
Az orvos-gyógyszerész együttműködés módszere és jelentősége hipertónia betegségben Prof. Dr. Kékes Ede, Dr. Nagy Judit
Célkeresztben az urológiai daganatok Interjú Dr. Géczi Lajossal, az Or szágos Onkológiai Intézet Gyógyszerterápiás Centrum központvezető főorvosával Boromisza Piroska
XIX. Szolgáltatásmenedzsment Konferencia 2019. november 5. (kedd) IME Szerkesztőség
Léptünk-e előre a hazai stroke-beteg ellátásban? Áttekintés az elmúlt 25 év törekvéseiről Prof. Dr. Nagy Zoltán, Dr. Vassányi István, Dr. Óváry Csaba, Dr. med. habil. Szikora István, Kováts Tamás , Dr. Surján György
A diabétesz a magatartásorvoslás modell-betegsége, I. rész Dr. Sal István
Tudományos bizonyítékok, anomáliák és paradigmaváltás a túltápláltság és 2-es típusú cukorbetegség elleni küzdelemben: mi a teendő? Dr. Gaál Péter, Dr. Szócska Miklós, Susánszky Anna
XIX. Vezetői eszköztár – Kontrolling Konferencia 2019. december 3. (kedd) IME Szerkesztőség
Egészség-társadalom – Finanszírozás és forrásteremtés – Technológiaértékelés A XIII. IME Országos Egészség-gazdaságtani Konferenciáról jelentjük Boromisza Piroska

Szerző Intézmény
Szerző: IME Szerkesztőség Intézmény: IME Szerkesztőség
MEnEdZSMEnT JÁRóBETEg SzAKELLÁTÁS [27] Mascarenhas MN, Flaxman SR: National, regional, and global trend in infertility prevalence since 1990: a systematic analysis of 277 health surveys”. PLoS Med. 2012 Dec.;(12): e1001356, [28] Pérez CV, Theas MS: Dual role of immune cells in the testis: Protective or pathogenic for germ cells?” Spermatogenesis. 2013 Jan 1;(1): e23870. [29] Tom A: Hutchinson Whole Person Care, / A New Paradigm for the 21st Century Springer 2011 [30] Varga I: Az onkopszichológia holisztikus megközelítése: rákbetegek pszichoszociális támogatása saját tapasztalatok alapján. IME – Interdiszciplináris Magyar Egészségügy XVI. évf. 2017, 5:33-39 [31] Cherian L, Wang y: Dietary Approaches to Stop Hypertension. Diet Associated with Lower Rates of Depression Diet Shown to Reduce Stroke Risk May Also Reduce Risk of Depression AAN (American Academy of Neurology) 70 th ANNUAL MEETINg ABSTRACT FEBRUARy 25. 2018 [32] Chutkan R: The Microbiome Solution: A Radical New Way to Heal your Body from the Inside Out 1 Reprint Edition Pinguine Random House LLC, New york 2015. A SzERző BEMUTATÁSA dr. Varga Imre 1976-ban szerzett általános orvosi diplomát Debrecenben, 1981-ben szakvizsgát az Orvostovábbképző Egyetem Urológiai Klinikáján. 2000-ben szerzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen egészségügyi menedzser diplomát. Alapító tagja – kezdetben titkára, majd éveken át elnöke, 2017-től örökös tiszteletbeli elnöke – a Medicina 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetségnek. A Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet urológus szakorvosa. Szakmai tanulmányutak: Ausztrália, Flinders Medical Center. Az USA 10 államában vett részt szervezési, egynapos szolgáltatások vizsgálata, [33] Li J, Fangqing zhao F: gut microbiota dysbiosis contributes to the development of hypertension. Microbiome 20175:14, https://doi.org/10.1186/s40168-016-0222-x) [34] Castillo-Fernandez JE, Spector TD, Bell JT: Epigenetics of discordant monozygotic twins: implications for disease genome Medicine20146:60 https://doi.org/10.1186/ s13073-014-0060-z [35] Feinberg AP, The Key Role of Epigenetics in Human Disease Prevention and Mitigation N Engl J Med 2018; 378:1323-1334 DOI: 10.1056/NEJMra1402513 April 5, 2018 [36] Tomasetti C, Li L, Vogelstein B: Stem cell divisions, somatic mutations, cancer etiology, and cancer prevention Science 24 Mar 2017 Vol. 355, Issue 6331, pp. 1330-1334 DOI: 10.1126/science aaf9011 [37] „Hiszek a kollektív bölcsesség és az egyéni felelősség erejében” – Dr. Mátyus László dékán az értékorientált orvosképzésről. IME – Interdiszciplináris Magyar Egészségügy XVIII. évf. 2019/2 [38] Berer K, Krishnamoorthy g. Microbial view of central nervous system autoimmunity. FEBS Lett. 2014 Nov 17; 588(22):4207-13. doi: 10.1016/j.febslet.2014.04.007. Epub 2014 Apr 18. szerkezetátalakítás, irányított betegellátás szervezéstréning programon USAID segítséggel. Korábban az OEP-nél és az egészségügyért felelős minisztérium bizottságaiban tanácsadó, Miniszteri Tanácsadó Testületi tag, valamint a Szegedi Tudományegyetem orvos/közgazdász képzésében a járóbeteg szakellátás oktatója. Jelenleg a Debreceni Orvosegyetem Holisztikus Medicina speciálkollégiumi oktatás programvezetője. Szervezési-kutatási területe: az egynapos és az ambuláns ellátások, komplex egészségügyi rendszerek működtetése, holisztikus/integratív kultúraváltás tanulmányozása. Alapításától, 2002-től az IME – Interdiszciplináris Magyar Egészségügy – tudományos folyóirat Szerkesztőbizottságának a tagja és az Integratív Medicina rovat szerkesztője. Betegbiztonság – Te is tehetsz érte! Betegbiztonság – Te is tehetsz érte! címmel országos lakossági kampány indul a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ és a Kutatópont közreműködésével. 20 településen a szakértők oktatófilmek segítségével hívják fel a figyelmet arra, mit tudnak tenni maguk a betegek és hozzátartozóik a betegbiztonsági kockázatok csökkentéséért. A helyszínen ingyenes egészségügyi szűrésekkel várják az érdeklődőket: koleszterin-, vércukor- és vérnyomásmérésre, látásvizsgálatra és testzsírmérésre van lehetőség. 20 IME – InTErdISZCIPLInÁrIS MAgYAr EgÉSZSÉgügY XVIII. ÉVfOLYAM 6. SZÁM 2019. AuguSZTuS