IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

XIX. Vezetői eszköztár – Kontrolling Konferencia 2019. december 3. (kedd)

  • Cikk címe: XIX. Vezetői eszköztár – Kontrolling Konferencia 2019. december 3. (kedd)
  • Szerzők: IME Szerkesztőség
  • Intézmények: IME Szerkesztőség
  • Évfolyam: XVIII. évfolyam
  • Lapszám: 2019. / 6
  • Hónap: augusztus
  • Oldal: 64
  • Terjedelem: 1
  • Rovat: KISHÍREK
  • Alrovat: KISHÍREK

Absztrakt:

XIX. Vezetői eszköztár – Kontrolling Konferencia
2019. december 3. (kedd)

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő – Járóbeteg esélyek 2019
Tartalom IME Szerkesztőség
Jubileumi évét ünnepli a Semmelweis Egyetem - Interjú Prof. Dr. Merkely Béla rektorral Boromisza Piroska
A Betegségek Nemzetközi Osztályozása, 11. verzió, 2. rész: Rövid BNO történet, az új verzió lényege, a BNO-11 betegségfogalmak tulajdonságai Dr. Balkányi László
A hazai infekciókontroll gyakorlat fejlesztésének irányai - Interjú Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvossal Dr. Szabó Rita
Semmelweis Egészség Napok Boromisza Piroska
Centripetális erők – Beszámoló a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar VII. Infekciókontroll munkanapjáról IME Szerkesztőség
Egy holisztikus szakrendelés paradigmaváltó következtetései. Quo vadis szakrendelés? Dr. Varga Imre
Betegbiztonság – Te is tehetsz érte! IME Szerkesztőség
Beszámoló a 2019-es skót egészségügyi minőségügyről és a betegbiztonságról szóló konferenciáról Dr. Dombrádi Viktor, Dr. Bíró Klára
Precíziós onkológia kerekasztal A XIII. IME Országos Egészség-gazdaságtani Konferenciáról jelentjük Boromisza Piroska
VIII. IME Országos Infekciókontroll Továbbképzés és Konferencia 2019. október 16-17. IME Szerkesztőség
Egy országos felmérés eredményei a járóbeteg-szakellátás területén foglalkoztatott szakdolgozókról Dr. Balogh Zoltán, Szánti Istvánné
VIII. IME Országos Infekciókontroll Továbbképzés és Konferencia 2019. október 16-17. IME Szerkesztőség
Az idült légzőszervi betegségek hatékonyabb ellátása a betegegyüttműködés támogatásával Dr. Kovács Gábor , Dr. Hankó Zoltán
Az orvos-gyógyszerész együttműködés módszere és jelentősége hipertónia betegségben Prof. Dr. Kékes Ede, Dr. Nagy Judit
Célkeresztben az urológiai daganatok Interjú Dr. Géczi Lajossal, az Or szágos Onkológiai Intézet Gyógyszerterápiás Centrum központvezető főorvosával Boromisza Piroska
XIX. Szolgáltatásmenedzsment Konferencia 2019. november 5. (kedd) IME Szerkesztőség
Léptünk-e előre a hazai stroke-beteg ellátásban? Áttekintés az elmúlt 25 év törekvéseiről Prof. Dr. Nagy Zoltán, Dr. Vassányi István, Dr. Óváry Csaba, Dr. med. habil. Szikora István, Kováts Tamás , Dr. Surján György
A diabétesz a magatartásorvoslás modell-betegsége, I. rész Dr. Sal István
Tudományos bizonyítékok, anomáliák és paradigmaváltás a túltápláltság és 2-es típusú cukorbetegség elleni küzdelemben: mi a teendő? Dr. Gaál Péter, Dr. Szócska Miklós, Susánszky Anna
XIX. Vezetői eszköztár – Kontrolling Konferencia 2019. december 3. (kedd) IME Szerkesztőség
Egészség-társadalom – Finanszírozás és forrásteremtés – Technológiaértékelés A XIII. IME Országos Egészség-gazdaságtani Konferenciáról jelentjük Boromisza Piroska

Szerző Intézmény
Szerző: IME Szerkesztőség Intézmény: IME Szerkesztőség
EgÉSZSÉg-gAZdASÁgTAn NéPEGéSzSéGüGY [31] Bíró K, zentai A: The Public Catering Decree in Hungary: Intersectoral Public Health Action to Improve Nutrition and Address Social Inequalities with a Binding Legal Instrument, In Jakab M, Borgermans L, Cerezo Cerezo J, Farrington J (szerk.): Health systems respond to noncommunicable diseases: Compendium of good practices, 2018, World Health Organization, Regional Office for Europe: Copenhagen, pp.46-49, megtekintés: 2019. 05.09.; URL: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf _file/0007/381319/hss-ncd-policy-brief-eng.pdf?ua=1. A SzERzőK BEMUTATÁSA [32] Susánszky A: The Association Between Body Mass Index and Gender Role Stress Among Young Hungarian Males, European Journal of Mental Health, megjelenés alatt. [33] Tomiyama AJ, Carr D, Granberg EM, Major B, Robinson E, Sutin AR, Brewis A: How and why weight stigma drives the obesity 'epidemic' and harms health, BMC Med, 2018; 16(1):123, DOI: 10.1186/s12916-018-1116-5 [pii]. [34] Czegledi E: [Options for stress management in obesity treatment], Orv Hetil, 2016; 157(7):260-7, DOI: 10.1556/ 650.2016.30362. dr. gaál péter 1993-ban végzett a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán, 1995-ben szerzett Master of Science fokozatot egészségügyi menedzsmentből a londoni Egyetemen, 2004-ben pedig ugyanott sikerrel védte meg PhDértekezését a magyarországi hálapénz jelenségének témakörében. A paraszolvencia újszerű értelmezési keretét bemutató angol nyelvű cikkével 2005-ben elnyerte az Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság (EHMA) és a Karolinska Egyetem közös kutatási, publikációs díját. A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Karának dékánja, az Egészségügyi Menedzserképző Központ Egészségügyi Rendszerek Menedzsmentje Tanszéki Csoportjának vezetője, oktatója és kutatója. Szakterülete az egészségpolitika, az egészségügy-finanszírozás és az ellátásszervezés. 2011-től az IME Szerkesztőbizottságának tagja. dr. Szócska Miklós, 1989-ben szerzett orvosi diplomát a Semmelweis Egyetemen, ahol a képzés ideje alatt ellenzéki diákvezetőként fordult érdeklődése az egészségügyi menedzsment irányába. Diplomája megszerzését követően kollégáival együtt megalapította az azóta már több mint 20 éves Egészségügyi Menedzserképző Központot, amelynek jelenleg is a vezetője. A menedzserképző fejlesztése során a Harvard Egyetemen szerzett Master of Public Administration diplomát, majd a Semmelweis Egyetemen sikeresen védte meg változtatás menedzsment témában írt doktori disszertációját. 2010-től egészségügyi államtitkári pozíciót töltött be a politikai ciklus teljes négy éve alatt. Államtitkárként különösen nagy hangsúlyt fektetett a bizonyítékon alapuló konzultatív egészségpolitika meghonosítására és a gazdasági válság alatt egyre inkább előtérbe kerülő fenntartható egészségügy megalapozására. Legfőbb eredményének mégis a dohányzás visszaszorítása, a kórházi rendszerek központosítása, az eegészségügy megalapozása és a népegészségügyi termékadó bevezetése tekinthető, amely a befolyó összegből biztosította az egészségügyi dolgozók számára a hosszú ideje elmaradt béremelést. 2014-től újra az Egészségügyi Menedzserképző Központ igazgatója. Főbb kutatási és oktatási területei a hálózatelemzés, kríziskommunikáció, vezetés és változtatásmenedzsment, továbbá az e-egészségügyi és big data megoldások. Susánszky Anna 2002-ben végzett a Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Kulturális és Vizuális Antropológia szakán, kulturális antropológus kutató és vizuális kultúra tanári szakirányokon. 2002 óta a Semmelweis Egye- tem Magatartástudományi Intézetének munkatársa, oktatója. Kutatásait a férfi nemiszerep-stressz és az egészségi állapot összefüggései, valamint szülés/születés kulturális különbségei témaköreiben végzi. Kutatóként számos nemzetközi és hazai pályázatban dolgozott. XIX. Vezetői eszköztár – Kontrolling Konferencia 2019. december 3. (kedd) 64 IME – InTERdISZcIplInÁRIS MAgyAR EgÉSZSÉgügy XVIII. ÉVfolyAM 6. SZÁM 2019. AuguSZTuS