IME - INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY

Tudományos folyóirat - Az egészségügyi vezetők szaklapja

   +36-1/786–9268       ime@nullimeonline.hu

   +36-1/786–9268

   ime@nullimeonline.hu

Az idült légzőszervi betegségek hatékonyabb ellátása a betegegyüttműködés támogatásával

  • Cikk címe: Az idült légzőszervi betegségek hatékonyabb ellátása a betegegyüttműködés támogatásával
  • Szerzők: Dr. Kovács Gábor , Dr. Hankó Zoltán
  • Intézmények: Országos Korányi Pulmonológiai Intézet Magyar Tüdőgyógyász Társaság, Magyar Gyógyszerészi Kamara elnök
  • Évfolyam: XVIII. évfolyam
  • Lapszám: 2019. / 6
  • Hónap: augusztus
  • Oldal: 34-36
  • Terjedelem: 3
  • Rovat: KLINIKUM
  • Alrovat: TÜDŐGYÓGYÁSZAT

Absztrakt:

Az idült légzőszervi betegségek gyűjtőfogalom alatt az asztma bronchialet és a COPD-t értjük a klinikumban. A Magyar tüdőgyógyász társaság a hazai epidemiológiai adatok pontosítása érdekében kezdeményezte egy COPD regiszter létrehozását. Összesen háromezer beteget vontunk be a regiszterbe. A betegeket a nyilvántartásba vételtől 18 hónapon keresztül követtük félévenkénti kontroll vizitek beiktatásával. Az első évben még elfogadható volt a betegek együttműködése, nagyobb arányú lemorzsolódás a második évben történik a viziteken való megjelenés vonatkozásában. A hosszúhatású hörgtágítók kiváltási adatai is 70-80%-os értéket mutattak hat hónap elteltével. Kezdeti kombinációként a betegek 38%-a kap hosszú hatású antikolinergikumot (LAMA), 31%-uk pedig hosszú hatású antikolinergikum és hosszú hatású béta2-receptor agonista kombinációt (LAMA+LABA). A betegség felfedezésekor a betegek 59%-a dohányzott rendszeresen, 1%-uk alkalomszerűen. 18 hónap elteltével javult ugyan ez az arány (47% rendszeres és 1% alkalmi dohányzó), de ez még mindig elégtelen terápiás együttműködést és életmódváltoztatást jelent. A hatékony terápiás modalitások között kell említeni a betegek együttműködését, a terápiás utasítások betartását, a gyógyszerek tartós használatát, az életmódbeli tanácsok betartását. A krónikus légzőszervi betegek együttműködésének a javítása érdekében a Ma gyar Gyógyszerészi Kamara és a Magyar tüdőgyó gyász társaság együttműködési megállapodást kötött egymással, a társaság ezzel csatlakozott a gyógyszerészek adherencia programjához. A kamara és a társaság egy több lépcsős adherencia programot dolgozott ki. ennek nyomán a gyógyszerészek proaktív módon vehetnek részt a betegek tájékoztatásában, oktatásában, az együttműködés javításában.

Angol absztrakt:

More effective treatment of chronic respiratory di s - eases by supporting patient compliance. Chronic respi - ratory disease is a collective term used to mean asthma and COPD in the clinic. The Hungarian Respiratory Society has initiated the creation of COPD registry to clarify epidemiological data. Altogether three thousand patients were enrolled. Patients were followed for 18 months from enrolment with semi-annual control visits. Patients' compliance was still acceptable in the first year, with a higher rate of drop-outs in the second year in terms of visits. Longacting bronchodilator recipe trigger data were also found to be 70-80% after six months. As an initial combination, 38% of patients received a long-acting anticholinergic (LAMA) and 31% received a long-acting anticholinergic plus a long-acting beta2-receptor agonist combination (LAMA + LABA). When the disease was discovered, 59% of patients smoked regularly, 1% occasionally smoked. After 18 months, the proportion has improved (47% regular and 1% occasional smoker), but this still means insuffi - cient therapeutic cooperation and lifestyle changes. Effective therapeutic modalities include patient compliance, adherence to therapeutic guidelines, continued use of medications, and adherence to lifestyle advice. In order to improve adherence of chronic respiratory patients, the Hungarian Chamber of Pharmacists and the Hungarian Respiratory Society have entered into a cooperation agree - ment, thereby joining the pharmacists' adherence program. The chamber and the society developed a multi-step adherence program. As a result, pharmacists can parti - cipate proactively to improve patient information, education and cooperation.

A cikk további részleteihez előfizetői regisztráció és belépés szükséges! Belépéshez kattintson ide