IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Összefoglaló az IME III. Regionális Egészségügyi Konferenciájának

  • Cikk címe: Összefoglaló az IME III. Regionális Egészségügyi Konferenciájának
  • Szerzők: Dr. Dózsa Csaba, Borcsek Barbara
  • Intézmények: Miskolci Egyetem, Med-Econ Humán Szolgáltató Kft., Egészségügyi Minisztérium
  • Évfolyam: VII. évfolyam
  • Lapszám: 2008. / 2
  • Hónap: március
  • Oldal: 28-30
  • Terjedelem: 3
  • Rovat: MENEDZSMENT
  • Alrovat: KONFERENCIA

Absztrakt:

A regionális konferencia nyitó blokkja alapvetően két kérdéskört igyekezett bemutatni. Az egyik az egészségügyi szolgáltatók működési, finanszírozási környezetének aktuális helyzetéről, olyan változásairól igyekezett áttekintést adni, mint a finanszírozási és egyéb szabályozási változások hatásai, vagy a kormány által tervezett Egészségbiztosítási Pénztárak működésének lehetséges érdekeltségi viszonyai. A másik témakör speciálisan regionális volt; ugyanis a regionális egészségügyi tanácsok elmúlt 3-4 évének viszontagságos működéséről adtak igen reális és elszomorító képet.

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Dr. Rácz Jenő
Az egészségbiztosítási pénztárakról szóló törvénya szolgáltatók szemszögébôl Dr. Gaál Péter
Egészségbiztosítási reform: tőkebevonás vagy forráskivonás? Dr. Bacskai Miklós
Medicina2000 elnökségi állásfoglalása a vizitdíj eltörlése után kialakult finanszírozási helyzetről Medicina 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség
Megszüntető határozatot hozni könnyű, felszámolni nehéz Interjú Kárpáti Zsuzsával, az EKI főigazgatójával Nagy András László
Kódolás és finanszírozási adatszolgáltatás kiszervezéssel Dr. Szummer Csaba, Dr. Fendler Judit
Összefoglaló az IME III. Regionális Egészségügyi Konferenciájának Dr. Dózsa Csaba, Borcsek Barbara
Cél: Diplomás ápolóként az Egyesült Államokba Pozsgai László Ádám
Az orphan drug problémakör egészség-gazdaságtani megközelítése Prof. Dr. Boncz Imre
Vakcináció: a megtérülő befektetés - Egy védőoltás-konferencia margójára Boromisza Piroska
Ámokfutás után részleges korrekció a gyógyászati segédeszköz-ellátásban Dr. Tóth Zoltán, Barcsay András
Kockázat alapú cukorbeteg-szûrés indul IME Szerkesztőség
eVITAprogram – életviteli technológiák és alkalmazásokInterjú Somody Imrével, a Stratégiai Testület és Alföldi Istvánnal, az Operatív Testület elnökével Nagy András László
Összefoglaló az IME III. Regionális Egészségügyi Konferenciájának Király Gyula
Útban a világ elitegyetemei közé Dr. Fésűs László rektor a Debreceni Egyetem jövőképéről Boromisza Piroska

Szerző Intézmény
Szerző: Dr. Dózsa Csaba Intézmény: Miskolci Egyetem, Med-Econ Humán Szolgáltató Kft.
Szerző: Borcsek Barbara Intézmény: Egészségügyi Minisztérium
MENEDZSMENT KONFERENCIA Összefoglaló az IME III. Regionális Egészségügyi Konferenciájának „Területi együttműködések – szerveződések szolgáltatási szinten” blokkjából A regionális konferencia nyitó blokkja alapvetően két kérdéskört igyekezett bemutatni. Az egyik az egészségügyi szolgáltatók működési, finanszírozási környezetének aktuális helyzetéről, olyan változásairól igyekezett áttekintést adni, mint a finanszírozási és egyéb szabályozási változások hatásai, vagy a kormány által tervezett Egészségbiztosítási Pénztárak működésének lehetséges érdekeltségi viszonyai. A másik témakör speciálisan regionális volt; ugyanis a regionális egészségügyi tanácsok elmúlt 3-4 évének viszontagságos működéséről adtak igen reális és elszomorító képet. Molnár Attila, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főosztályvezető-helyettese az egészségügyi reform egy évét, az ellátórendszer átalakítását követő finanszírozási változásokat mutatta be tényadatokkal alátámasztva. Bevezetőként néhány gondolatot vázolt a reformfolyamat előzményeivel kapcsolatban, kiemelve azokat a szempontokat, melyekben alapvetően konszenzus található: az egészségügyi ellátórendszer struktúrája, hagyománya, működési mechanizmusa jelentős mértékben nem változott meg, miközben a „világ elszaladt mellette”, az ország gazdasági-társadalmi berendezkedése gyökeresen megváltozott, így ez az inkoherencia kompatibilitás problémát okoz. Az ellátórendszer túlméretezett, elsősorban az aktív fekvőbeteg szakellátás területén, de a járóbeteg szakellátásban is vannak kihasználatlan kapacitások; egyik legsúlyosabb probléma az ágazat folyamatosan növekvő forrásigénye, amely mellett ezt a struktúrát biztonsággal üzemeltetni nem lehet. Az egészségügyi reform folyamatának rövid áttekintését követően összefoglalta a struktúraátalakítás eddigi eredményeit, fő tendenciáit. (Szakmai szempontból a folyamat már korábban elkezdődött: ez első kemény beavatkozás, ami a rendszer működésére és a struktúrára is hatással volt, a TVK 2004. évi bevezetése volt. Majd ezt követte az összevont szakellátási kassza bevezetése, ahol azonban a gyakorlati átjáráshoz a szándék nem jelent meg pregnánsan.) Az aktív fekvőbeteg-ellátásban jelentős kapacitáscsökkenés történt, ennek egy része a krónikus ellátásban, a rehabilitációban jelent meg többletként, illetve a járóbeteg szakellátásban képez kapacitástöbbletet, amely az aktív fekvőbeteg-ellátásból átkonvertálható ellátásokra ad lehetőséget. Kiemelte a fekvőbeteg szakellátás főbb finanszírozási változásait, érintve a területi ellátási kötelezettség, a TVKrendszer átalakítása, a kórházi élelmezés miatti változások, a párhuzamos ellátások kiszűrése, az egynapos ellátások bővülése, a krónikus osztályokon korlátozott aktív ellátás 28 IME VII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS engedélyezése, a részleges térítési díj, az elszámolási nyilatkozat, az online jogviszony ellenőrzés kérdésköreit. A területi ellátási kötelezettség kapcsán megjegyezte, hogy az új rendszer bár előrelépés, de nem old meg számos problémát: az egyszintű felosztás nem kezeli a progresszivitást, ezért legalább még egy szinten szükséges definiálni a területi ellátási kötelezettséget (TEK-et). A járóbeteg szakellátás finanszírozási változásai közül az ötperces szabály bevezetését, a nappali kórházi ellátások elszámolhatóságát és a párhuzamos ellátások kiszűrését, az egynapos ellátások bővülését, az elszámolási nyilatkozat bevezetését és az online jogviszony ellenőrzést emelte ki. Az előadó a figyelmet a szemléletváltozás szükségességére irányította. Arra, hogy nem tartható az a korábbi „illúzió”, hogy az egészségügyi ellátások bárhol, bármikor a tényleges rászorultság érdemi vizsgálata nélkül korlátozás nélkül igénybe vehetőek; az egészségügyi szolgáltatás színvonala nem a kórházban töltött idő hosszától vagy az elvégzett diagnosztikai vizsgálatok számától függ, hanem attól, hogy a beteg milyen gyorsan gyógyul, illetve milyen életminőség biztosítható számára a nem gyógyítható betegsége mellett. A gyógyulás garanciája nem kizárólag a kórházi ellátás, a betegségek jelentős köre a háziorvosi ellátásban vagy a járóbeteg szakellátásban is eredményesen és gyorsan gyógyítható. Az igénybevételi változásokat adatokkal, diagramokkal alátámasztva a következő tendenciák tapasztalhatók: • Az aktív ellátásban csökken az ápolási napok és a betegek száma, megdöbbentő, hogy a kapacitás és az igénybevétel csökkenése mellett az ágykihasználtsági adatok fennállásuk óta a legalacsonyabb szintre süllyedtek vissza. • Jelentős kapacitásváltozás mellett a TVK-ban kisebb mértékű változás következett be; a krónikus ellátásban nem következett be az elvárt változás, ennek okai abban keresendők, hogy az ellátórendszer még nem volt felkészülve ezen betegek ellátására, valamint a betegút terelése ebbe az irányba még nem gyorsult fel. • A járóbeteg szakellátásban az esetszám drasztikusan csökkent, a betegforgalom nagyjából minimálisan változott, ennek következtében soha nem látott kapacitás-, TVK- és teljesítmény-kihasználatlanság lépett fel (mintegy 1,5 hónapnyi teljesítmény maradt bent a rendszerben). Ennek hátterében főként a vizitdíj direkt (nem ment el a beteg) és indirekt (elszámolási duplikációk csökkenése) hatása állhat. Az az elképzelés, hogy a járóbeteg szakellátás fogadja az aktív fekvőbeteg szakellátásból „alternálható” ellátásokat, egyelőre még nem következett be. MENEDZSMENT KONFERENCIA Dr. Bacskai Miklós, a Healthware Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgatója az egészségbiztosítási reform kapcsán vizsgálta a finanszírozói kockázatkezelés, illetve ennek feloldására szánt tőkebevonás kérdéseit, illetve azt, hogy mindennek mi lesz az ára. Az előadás anyagát e lapszámunk tartalmazza. Dr. Zombor Gábor, a Dél-Alföldi Regionális Egészségügyi Tanács (DARET) elnöke előadásában a regionális egészségügyi tanácsok (RET) újjáalakulásával, működésével kapcsolatos problémákat vette számba, azt a kérdéskört boncolgatva, hogy a RET-eknek milyen hatással kellene lenniük az egészségpolitikára, és ezt a feladatot el tudják-e látni. A RET-eket elméletileg komoly és szakmailag szerteágazó feladatot ellátó, demokratikusan működő testületként hozták létre. A törvény által meghatározott funkciói közül azonban csak a koordináció, érdekegyeztetés az, ami működhet (a többi feladat kapcsán vagy nem kérik ki véleményüket, vagy nem áll rendelkezésre az ahhoz szükséges forrás, módszertan), de a delegálási rendszer alapján ez is aktualitását veszti, hiszen lehetetlen létrehozni bármiféle konszenzust. A RET-ek nem vállalták fel a struktúraátalakítás során hozzájuk delegált feladatot, mivel az nem saját, hanem diktátum által meghatározott döntés lett volna. Ezáltal ki is kerültek a hivatalos egyeztetési folyamatból és legtöbbször az átalakítások „kerékkötőjeként” állítják be őket. A DARFT szakbizottságaként működő egészségügyi tanács 2005-ben dél-alföldi regionális egészségfejlesztési programot fogadott el, melyben meghatározásra kerültek az egészségügyi ellátásban azon feladatok, melyek a dél-alföldi régióban kiemelten kezelendők, fejlesztendők 2007–2013. között, melyet azonban az RFT nem használt fel. A RET-ek működésében gondot jelent a – regionális ÁNTSZ költségvetésében biztosított – szűkös költségvetés is (pedig az öszszes EU projekt kapcsán pénzügyi hatástanulmányt kell készíteniük), a nehezen kezelhető tagösszetétel (koherenciazavart okoz a folyamatos újjáalakulás kényszere) és az információhiány a hatáskörébe tartozó feladatok ellátása során (a pályázatok előkészítésébe sem vonják be őket). A törvényi változások miatt eszközölt módosítások nyomán tehát a RET mint szakmai szervezet átalakult: sem a szakmaiság, sem az érdekképviselet nem jelennek már meg általa, és ebből adódóan működésképtelenné válhatnak. Az eredeti célfilozófia „az egészségügyi ellátás szervezésének társadalmi, szakmai érdekképviseleti kontrollja a régióban” érvényesülése érdekében, fenn kell tartani ezt az utóbbi időben csorbát szenvedett érdekképviseleti lehetőséget, a RET ebben bízva végzi továbbra is feladatát. Dr. Tótth Árpád, a Veszprém Megyei Cholnoky Ferenc Kórház- Rendelőintézet minőségügyi és fejlesztési igazgatója szintén a RET-ek működését értékelte és pozitív példaként a dán rendszer működését vázolta fel, ahol a regionális testületek felelősek az ellátás megszervezéséért, finanszírozásáért, melyhez a forrást a költségvetés biztosítja la- kosságszám- és kapacitás-arányosan. A testületek széles hatáskörkörrel rendelkeznek a struktúrakialakításban, a finanszírozási metodikában, központilag leginkább az ellátási kimenetek szabályozottak. A regionalitás eszmeisége kapcsán két elv, a szubszidiaritás és a hatékonyság állandó egyensúlyának keresését fogalmazta meg. A RET-tel szembeni elvárásként fogalmazta meg, hogy a helyi viszonyokat jobban ismerve, a döntés felelősségét jobban átérezve, ütőképesebben valósítsa meg az egészségpolitikai célkitűzéseket (hatásosság, hatékonyság, igazságosság, megvalósíthatóság). Szintén számba vette a RET kialakulásának előzményeit. A RET-ek célja valójában nincs meghatározva, helyette a törvényi rendelkezés közreműködő szervezetként aposztrofálja, üzenetként hordozva, hogy alapvetően nem számítanak döntéseikre. Az is számos problémát vetített előre, hogy az egészségügyi régió nem feltétlenül fedi le a közigazgatási régiókat, hiszen teljesen más elvek alapján alakultak ki a rendszerek. Vizsgálva a RET feladatainak teljesülését megállapítható, hogy a regionális egészségügyi programok elkészültek, a regionális szándékokat felülírva azonban a központi akarat érvényesül, így a monitorozás is indifferens. A legjobban működő funkció a koordináció és érdekegyeztetés főleg kifejezett jogi előírás esetén; mivel a törvény szerinti egészségügyi fejlesztési előirányzat soha nem került feltöltésre, ennek forrásairól a RET-ek nem is rendelkezhettek; a betegelégedettségi vizsgálatok végzése nem történik meg; a területi beutalási szabályokkal kapcsolatos jogszabályok gyakorlatilag nem léteznek (ellátási kötelezettség oldalról került megfogalmazásra), ezért itt sem játszik szerepet a RET. A kapacitás-szabályozás és a többletkapacitás-befogadás kapcsán megjegyezte, hogy 2005. óta többletkapacitási pályázat nincs, ezért nincs miben részt venni; a 2007. évi struktúraátalakítás kapcsán a RET nem volt hajlandó döntést hozni a központilag kialakított normatívák helyi elosztásában; az egyetlen olyan pályázatban, amely valamilyen formában plusz kapacitást hozott a rendszerbe, nem szántak szerepet a RET-nek. A jövőt vetíti előre a következő két feladat, melyekben remélhetőleg figyelembe veszik majd a RET-ek véleményét: az egyik, hogy az RFT-kel együttműködve figyelemmel kísérjék az Operatív Programok régióban jelentkező fejlesztéseinek megvalósítását, a másik, az RFT-k egészségügyet érintő fejlesztéseinek előzetes véleményezése, a fejlesztésekkel kapcsolatban egyetértési jog gyakorlása. A működéssel kapcsolatban a képviselet, a szakmai és anyagi függetlenség, valamint az adatfeldolgozás infrastrukturális illetve metodikai kérdéseit, problémáit (az adatvédelem miatt a deperszonalizált, kumulált adatok felhasználásának korlátai a döntés-előkészítésben) vetette fel. Összefoglalva, a regionalitás elve egyelőre továbbra is csak jelszavakban testesül meg: központi akarat, felhatalmazás hiányában cél-, eszköz- és forrásrendszer nélküli, érdekellentétekkel terhelt testületek jöttek létre és működhet- IME VII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 29 MENEDZSMENT KONFERENCIA nek majd, melyek szerepe a regionális ellátórendszer kialakításában, működtetésében jelképes. Ilyen helyzetben kérdés, hogy a RET miként tudja alakítani a regionális egészségpolitikát, érvényesíteni a társadalmi elvárásokat egy vagy több egészségpénztár megjelenését követően. Dr. Kincses Gyula államtitkár előadásában a térségi szemlélet, a regionalitás érvényesülését mutatta be általánosan az egészségügyi rendszerekben, valamint az egészségügyi reformban. Mivel a területi elv kérdését nem lehet önmagában való kérdésként kezelni, kiindulásként felvázolta az egészségügyi rendszerekben érvényesülő térségi szemlélet makrokörnyezetét, elhelyezve benne a hazai egészségügyi rendszert. Általánosságban a február 11-i döntés szabja meg a regionalitás és a területi elv érvényesülését, melynek jelentőségét, lehetséges funkcióit a következőkben látja: egyenletes hozzáférés, a kapacitások szükségletarányos kiegyenlítése; az ellátórendszer hierarchikus felépítése a progresszivitás igazságos érvényesítése mellett; az ellátórendszer működésének összehangolása, az ellátásszervezés. A térségi szemlélet a magyar egészségügyben eltérő súllyal érvényesül egyes területeken, miután ez egy modellfüggő szempont és a célmodell egy választható versengő biztosítási rendszerre épül. Területi elv érvényesül a kapacitások meghatározásában, az egyenlőtlenségek kiegyenlítése mellett az igazságosság, költséghatékonyság, progresszivitás érvényesíthetősége érdekében meghatározó a fejlesztésekben, részben területi elv érvényesül az ellátásszervezésben (hozzáférési garanciák, progresszivitás). A finanszírozásban – a jogalkotói szándék szerint – viszont csak másodlagos vagy átmenetileg érvényesül a területi elv, a deklarált elv itt a versengő biztosítók működése. A kompromisszumos modell végeredménye az új rendszerben a területi elv és a verseny keveréke, de a törvény szándéka nem a területi elv konzerválása, hanem a verseny és a különböző piaci elemek – a választás – erősítése. A térségi szemlélet az ágazati uniós források felhasználása során is több területen érvényesül. A RET-ek jövője kapcsán két lehetséges perspektíva vázolható fel: a térségi szemléletet erősítve önálló intézmények maradnak, az ÁNTSZ-re épülve, vagy mint fejlesz- téspolitikai intézmények az RFT-k szakbizottságaként működnek, részt vehetnek bizonyos ágazati döntésekben, egyes kérdésekben önálló hatáskörben; így nagyobb beleszólással rendelkezhetnek a régiók fejlesztéspolitikájába, illetve rendelkezésükre állhat az a fajta infrastruktúra, tudás, ami az ágazatban csak korlátozottan vagy nem egyenszilárdsággal van meg. Henter Izabella, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének (MDOSZ) főtitkára, egy 2007. októberében készített felmérés informatív értékű eredményeit prezentálta, amely a 2005. évben a MESZK-kel közösen végzett kutatás folytatásának tekinthető, lehetővé téve a két évvel ezelőtti eredményekkel történő összehasonlítást. Öt témakört illetően kérdőíves módszerrel 54 kórházban vizsgálták meg a dietetikusi munkát, a kórházi betegélelmezés körülményeit: betegétkeztetés, leggyakoribb diéták, enterális táplálás jellemzői, dietetikai szakrendelések, orvos-dietetikus team munka. Megállapítható, hogy a vizsgált két év folyamán az élelmezés kiszervezéseinek száma majdnem háromszorosára növekedett, ezt a folyamatot a teljes élelmezési költség mintegy 18,6 milliárd Ft értékű összege tette lehetővé. A kórházi élelmezésben és a dietetikai tanácsadásban pozitív és negatív irányú folyamatokat egyaránt feltárt az elemzés: a dietetikai szolgálat helye a szervezeti felépítésben még mindig nem tekinthető ideálisnak; nőtt az egy dietetikusra jutó betegek száma, a szakrendeléseken pedig csökkent a dietetikai tanácsadás; az enterális táplálásban és a tápszerek finanszírozásában viszont pozitív változás volt tapasztalható. Az eredmények felmérése és publikálása azért is fontos, mert a tárca a szakma javaslatait és tanácsait is kikérve, ezen eredmények alapján döntött úgy, hogy változtatni fog a betegétkeztetésen. Ennek eredményeképp születhetett meg a vonatkozó miniszteri rendelet is, mely szintén egy „input” és ennek „outputjára” vonatkozóan szeretnének további vizsgálatokat végezni. Dr. Gaál Péter, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ programvezetője, előadásában az egészségbiztosítási reform megvalósításával kapcsolatos kulcskérdésekre kereste a választ. Előadását teljes terjedelemben megtalálják e lapszámunk hasábjain. Készítette: Borcsek Barbara és Dózsa Csaba VI. Infokommunikációs Konferencia 2008. május 28. Best Western Hotel Hungaria – 1074 Budapest, Rákóczi út 90. LARIX Kiadó Kft. 1089 Budapest, Kálvária tér 3. • Telefon/fax: 333 2434, 210 2682 www.imeonline.hu • ime@imeonline.hu • www.larix.hu • larix@larix.hu 30 IME VII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS