IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

A multirezisztens kórokozók (MRK) által okozott fertőzések számának csökkentése a Szigetvári Kórházban 2012 és 2017 között

  • Cikk címe: A multirezisztens kórokozók (MRK) által okozott fertőzések számának csökkentése a Szigetvári Kórházban 2012 és 2017 között
  • Szerzők: Dr. Berecz János Tamás, Horváth Karolina
  • Intézmények: Szigetvári Kórház
  • Évfolyam: XVII. évfolyam
  • Lapszám: 2018. / 10
  • Hónap: december
  • Oldal: 51-52
  • Terjedelem: 2
  • Rovat: MENEDZSMENT
  • Alrovat: KÓRHÁZMENEDZSMENT

Absztrakt:

Világszerte és hazánkban is fokozott problémát jelent a multirezisztens kórokozók növekvő jelenléte, melyek egy vagy több kiemelt jelentőségű antibiotikumra rezisztens mikroorganizmusok. Jelen közleményben az intézményünkben tett intézkedéseket és bevezetett protokollokat kívánjuk áttekinteni, amiket ezek és a további kórházi fertőzések megelőzése érdekében hoztunk.

Angol absztrakt:

All over the world and so in Hungary too, the increasing presence of multiple drug resistant pathogens is an issue of increasing importance. Multiple drug resistant pathogens are microorganisms that are resistant to one or several major antibiotics. This publication provides an overview of measures taken and protocols introduced with regard to prevention from pathogens and further infections in hospitals.

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő
Tartalom IME Szerkesztőség
Egészségügyi fejlesztések az EFOP-ban - Interjú Dr. Vitályos Eszter államtitkárral Boromisza Piroska
A Semmelweis Egyetem végzett a legjobb helyen a hazai egyetemek közül a THE képzésterületi rangsorában Semmelweis Egyetem
Alapellátás 2.0 Dr. Kincses Gyula
Fenntartható gyógyszerfinanszírozást szorgalmaznak az innovatív gyártók - Interjú Dr. Vereckei Péter AIPM elnökkel Boromisza Piroska
A bariátriai sebészet társadalombiztosítási finanszírozásának szükségessége Magyarországon Dr. Dózsa Csaba, Illés Lilla, dr. Paszt Attila, dr. Mohos Elemér
The necessity of social security financing of bariatric surgery in Hungary Dr. Dózsa Csaba, Illés Lilla, dr. Paszt Attila, dr. Mohos Elemér
A VII. IME Országos Infekciókontroll Konferenciáról jelentjük, 2. rész Boromisza Piroska
XVIII. IME Szolgáltatásmenedzsment Konferencia Összefoglaló Boromisza Piroska
Kockázatok „házon belül”: konvencionális gyógyszerelési eljárásrendek kvantitatív elemzése és a kapcsolódó gyógyszerelési hibák felmérése dr. Richter Katalin, dr. Lőke János
A multirezisztens kórokozók (MRK) által okozott fertőzések számának csökkentése a Szigetvári Kórházban 2012 és 2017 között Dr. Berecz János Tamás, Horváth Karolina
Újdonságok a HPV elleni vakcináció terén Dr. Melczer Zsolt
Szimpózium a komplex gyógyszerekről Deme Tamás
Bariátriai műtétek költség-hasznosság elemzése Magyarországon Dr. Dózsa Csaba, Illés Lilla, Prof. dr. Lázár György, dr. Mohos Elemér, Ailish Higgins, Helter Tímea Mariann
Szimpózium a komplex gyógyszerekről című cikk folytatása az 56. oldalról Deme Tamás
Cost-utility analysis of different bariatric surgeries in Hungary Dr. Dózsa Csaba, Illés Lilla, Prof. dr. Lázár György, dr. Mohos Elemér, Ailish Higgins, Helter Tímea Mariann
Szimpózium a komplex gyógyszerekről című cikk folytatása a 62. oldalról Deme Tamás
Lépéselőnyben a mikrobák - Beszélgetés Dr. Ludwig Endre professzorral Boromisza Piroska
Falászavar: a férfiak leggyakoribb evészavara Kele Tímea

Szerző Intézmény
Szerző: Dr. Berecz János Tamás Intézmény: Szigetvári Kórház
Szerző: Horváth Karolina Intézmény: Szigetvári Kórház

[1] Johan Béla országos Epidemiológiai Központ Tájé - koztató a nosocomialis surveillance során alkalmazandó módszerekről I. rész, A nosocomalis fertőzések definíciói, Epinfo, 9. évfolyam 3. különszám, 2002. május 31.
[2] 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről.

menedzsment KóRHáZMENEDZSMENT A multirezisztens kórokozók (MRK) által okozott fertőzések számának csökkentésea Szigetvári Kórházban 2012 és 2017 között Dr. Berecz János Tamás, Horváth Karolina, Szigetvári Kórház Világszerte és hazánkban is fokozott problémát jelent a multirezisztens kórokozók növekvő jelenléte, melyek egy vagy több kiemelt jelentőségű antibiotikumra rezisztens mikroorganizmusok. Jelen közleményben az intézményünkben tett intézkedéseket és bevezetett protokollokat kívánjuk áttekinteni, amiket ezek és a további kórházi fertőzések megelőzése érdekében hoztunk. All over the world and so in Hungary too, the increasing presence of multiple drug resistant pathogens is an issue of increasing importance. Multiple drug resistant pathogens are microorganisms that are resistant to one or several major antibiotics. This publication provides an overview of measures taken and protocols introduced with regard to prevention from pathogens and further infections in hospitals. BeVezetés Az egészségügyi ellátás kedvezőtlen hatásai között a nozokomiális fertőzések – egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések – vezető helyet foglalnak el. E fertőzések következtében megnő a morbiditás, mortalitás, antibiotikum-felhasználás, bennfekvési idő és nőnek a gyógyítás, ellátás költségei. Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés az a helyi vagy szisztémás kóros állapot, melyet egy kórokozó vagy annak toxinja vált ki, és amelyre vonatkozóan nincs semmi bizonyíték, hogy manifeszt vagy lappangó állapotban jelen lett volna a kórházba való felvételkor [1]. A leggyakoribb kórházi fertőzések a húgyúti fertőzések, a műtéti sebfertőzések, pneumóniák, valamint a véráramfertőzések. Ezek a fertőzések terjedhetnek direkt vagy indirekt kontaktussal, cseppfertőzéssel, a levegőn keresztül vagy közös fertőzött tárgyak révén. A nozokomiális surveillance a fertőzések megjelenésére, gyakoriságára és részletes vizsgálatára irányuló, illetve a fertőzések kialakulásának kockázati tényezőire vonatkozó surveillance, mely adatgyűjtést, elemzést, értelmezést, visszacsatolást és intervenciót tesz lehetővé. A 2012 és 2017 év közötti adatokat tekintettük át. Kimagasló eredmény, hogy ez alatt a hat év alatt jelentős csökkenést értünk el a multirezisztens kórokozók által okozott fertőzések számában. A 2012-es adatok alapján 26 ilyen fertőzés volt kórházunkban, míg 2017-re sikerült ezt mindösszesen 6 fertőzésre csökkenteni. Ez az eredmény mind a szakmai fejlődésnek, mind gazdasági és vezetői támogatásnak volt köszönhető (1. ábra). A nozokomiális surveillance tevékenységek a Szigetvári Kórházban, 2012-2017 A 2012-es évben kerültek kidolgozásra a higiénés szabályzatok, szakmai protokollok és kivizsgáló adatlapok: ime – interdiszciplináris magyar egészségügy • • • • • • • • • • • • • • • • 1. ábra Az MRK fertőzések számának csökkenése a higiéné fejlődésének tükrében, 2012-2017 Fertőtlenítő takarítási szabályzat Teendők nozokomiális MRSA fertőzés/kolonizáció esetén Teendők nozokomiális multirezisztens kórokozó okozta fertőzés/kolonizáció esetén Higiénés kézfertőtlenítés Veszélyes hulladék gyűjtésének eljárási rendje Higiénés szemle jegyzőkönyv Zárófertőtlenítés eljárási rendje Szállítóeszközök fertőtlenítésének eljárásrendje Inkubátorok fertőtlenítésének protokollja Véráramfertőzés kivizsgálási adatlap Vérnyom kimutatási adatlap Nozokomiális fertőzés kivizsgálási adatlap Multirezisztens kórokozó által okozott fertőzés kivizsgálási adatlap Adatlapok az intenzív osztály eszközhasználattal összefüggő fertőzések surveillance-hoz CDI fertőzés kivizsgálási adatlap Nozokomiális járvány kivizsgálási adatlap Ezekkel sokkal részletesebb, pontosabb adatgyűjtés válik lehetővé, mely a továbbiakban az elemzések, statisztika és visszacsatolás szempontjából rendkívül fontosak. Megkezdődött a dolgozók évenkénti rendszeres higiénés oktatása, melynek tematikája azóta is az aktuális problémákhoz igazodik. Eszközparkunk is fejlődésnek indult, új műszer és eszközfertőtlenítő kádak beszerzése valósult meg. Ebben az évben a higiénés csoport személyi állománya 1 fő részállású tanácsadó orvosból és egy fő népegészségügyi ellenőrből állt. 2013-ban indult a sebfertőzés surveillance, mely további felügyeletet tett lehetővé. A központi takarító szolgálat munkatársainak oktatása került bevezetésre, megteremtve ezzel a megfelelő környezeti infekciókontroll alapjait. Rendkívül fontos lépés volt az Intézményi Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság létrehozása, melynek alakuló ülésén lefektették a XVii. éVfolyam 10. szám 2018. decemBer 51 menedzsment KóRHáZMENEDZSMENT működési rendet és írásba foglalták az intézményi antibiotikum felhasználás szabályait. A takarítás megfelelő minőségének ellenőrzésére és a környezetben lévő kórokozók azonosítására rendszeres környezeti mintavételezést kezdtünk, különös tekintettel a kritikus felületek ellenőrzésére. Az eredmények értékelése és visszacsatolása eredményesebb takarítást tett lehetővé. A 2014-es évben még nagyobb figyelmet fordítottunk a megfelelő kézhigiénére. A vezetőség teljes körű támogatásával beszerzésre kerültek kézfertőtlenítőszer adagolók és papírtörlő adagolók a betegellátási pontokra, illetve a beteg látogatók intézményi belépési pontjaihoz. Továbbá biztosítottuk a kézápolószert is. Az oktatásban is előrelépés történt, kötelezővé tettük az új belépő dolgozók számára a higiénés oktatást, melyben kiemelt szerepet kap a kézhigiéne gyakorlata. Ebben az évben már kimutatható volt az intézkedések pozitív hatása a kórházi fertőzések számának jelentős csökkenésével. A biztonságos kórházi működés fontos részét képezi a veszélyes hulladékok gyűjtése, kezelése. 2015-ben pályázati úton sikeresen beszerzésre került a veszélyes hulladék tárolására szolgáló hűtőkonténer. Elindult a kézhigiénés compliance direkt mérése, mely azonnali visszacsatolást tesz lehetővé. A megfigyelés pozitív kézhigiénés attitűdről tanúskodott. További pozitív fejlődés volt e téren, hogy a WHo kézhigiénés önértékelő kérdőívében haladó kategóriába kerültünk, melyet a következő években sikerült megszilárdítani. Pályázati úton az orvosi eszközállomány is jelentősen bővült. Ez évben komplex fejlesztések fejeződtek be kórházunkban. A pályázati támogatásnak köszönhetően lehetővé vált a járóbeteg- szakellátó rendelők fejlesztése, valamint az ápolási és Pszichiátriai osztályok teljes felújítása, modernizálása (DDoP-3.1.3/C-11-2011-0001). Valamint Sürgősségi BetegIRoDAloMJEGyZéK [1] Johan Béla országos Epidemiológiai Központ Tájékoztató a nosocomialis surveillance során alkalmazandó módszerekről I. rész, A nosocomalis fertőzések definíciói, Epinfo, 9. évfolyam 3. különszám, 2002. május 31. A SZERZőK BEMuTATáSA dr. Berecz János 1999-ben végzett a Pécsi Egyetem jogi karán 2000-től 2002-ig a Budapesti Műszaki és Közgazdaságtudományi Egyetem Közgazdasági Továbbképző Intézetében folytatta tanulmányait ingatlangazdálkodási szakon. 1999-től a PVV Pécsi Városüzemeltetési- és Vagyonkezelő Zrt.-nél csoportvezetőként, osztályvezetőként, főosztályvezetőként tevékenykedett 2008-ig, 2009-től Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Főigazgatóságán szakértőként, majd vagyongazdálkodási igazgatóként dolgozott. 2009-től a Pécsi Vízműveket Működtető és Vagyonkezelő Zrt. 52 ime – interdiszciplináris magyar egészségügy ellátó osztály és helikopter leszállópálya került kialakításra (TIoP-2.2.6-12/1B-2013-0006 pályázat). Az új helyiségekben már mindenhol orvosi csaptelep, karos folyékony szappan- és kézfertőtlenítőszer adagolók kerültek felszerelésre. Mindemellett az új felületek lényegesen könnyebb tisztítást, fertőtlenítést tettek lehetővé. 2016-ban fejeződött be a Központi sterilizáló teljes felújítása, mely lehetővé teszi a sterilanyag körforgás szabályinak pontos betartását. A géppark egy új autoklávval és egy új sterilizációs fóliahegesztővel bővült. A megújult környezetben minden előírásnak megfelelően folytatódott magas színvonalon a munka. A magas szintű rehabilitációs munkát tovább segítette, hogy befejeződött az általános fiziko- és mozgásterápia helyiségeinek felújítása (TIoP-2.2.6-12/1B-2013-0006). Ettől az évtől a higiénés csoport személyi állománya bővült 1 fő részállású epidemiológiai szakápolóval. Az elvárásoknak megfelelően folyamatosan nőtt a mikrobiológiai mintavételek száma, mellyel párhuzamosan nőtt a kivizsgált és felderített esetek száma. A következő évben (2017) a neurológiai osztály és gyermekosztály részleges felújítása történt meg. Az előző felújításokhoz hasonlóan itt is új, karral működtethető folyékony szappan- és kézfertőtlenítőszer adagolók kerültek felszerelésre. A szülészeti és nőgyógyászati osztályon kamerás beléptető rendszer kezdte meg működését, ezzel is felügyelve az osztályra való belépés és osztályon való tartózkodás rendjét. Kialakításra került egy VIP szoba is, amely szolgálja a még színvonalasabb ellátást. 2017-ben sikerült a multirezisztens kórokozók által okozott fertőzések számát tovább csökkent. Mindez köszönhető az infrastrukturális fejlesztéseknek, az infekciókontrollra szánt összeg folyamatos növekedésének, az elkötelezett szakmai és vezetői munkának. [2] 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről. igazgatósági tagja. 2010-tól a Pannon klinika, majd a da Vinci Klinika igazgatója. 2011-től a Szigetvári Távhő Szolgáltató Kft. ügyvezetője. Jelenleg a Szigetvári Kórház igazgatója. Horváth Karolina 2017-ben végzett a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán népegészségügyi ellenőrként. 2017 szeptembere óta a Szigetvári Kórház Kórházhigiénés Csoportjának népegészségügyi ellenőre. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának népegészségügyi mesterképzésén hallgató. XVii. éVfolyam 10. szám 2018. decemBer